A A A
 • Lover og forskrifter

  Eiendomsskattelovens § 33 (byskattelovens § 4).

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

  Søknadsfrist

  Når du blir klar over at du ikke kan betale kravene eller senest når kravene har forfalt til betaling.

  Søknaden sendes til

  Søknaden sendes til økonomiavdelingen v/eiendomsskattekontoret som legger saken fram for eiendomsskattenemnda til behandling.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Avgjørelsen om nedsettelse og ettergivelse avgjøres med basis i tidligere delegert myndighet fra formannskapet til skatteutvalget og rådmannen innenfor bestemte beløpsgrenser.

  Saksbehandlingstid

  Ihht forvaltningslovens § 11a - uten ugrunnet opphold.

  Klagemulighet

  Avhengig av behandlingsinstans kan saken klages til overordnet organ.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen
  Epost:skatteoppkreveren@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31