A A A
 • Lover og forskrifter

  Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

  Søknadsfrist

  Tre uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut eller kravet er sendt ut.

  Søknaden sendes til

  Søknaden sendes til økonomiavdelingen v/eiendomsskattekontoret som legger saken frem for overtakstnemnda til behandling.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

  Saksbehandlingstid

  Ihht forvaltningslovens §11a - uten ugrunnet opphold.

  Klagemulighet

  Det er ikke mulig å føre en ordinær klage på overtakstnemndas avgjørelse. Ønsker du å få vurdert avgjørelsen i overtakstnemnda må det skje i form av søksmål. Søksmål om krav etter denne lov rettes mot kommunen som saksøkt ihht eiendomsskattelovens § 23.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen
  Epost:skatteoppkreveren@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31