A A A

Eiendomsskatt - informasjon til faktura for 2. termin på kommunale eiendomsavgifter

Hus med penger

Eiendomsskatt - obligatorisk reduksjon på 30 prosent i takstene for boliger og fritidsboliger fra og med 1. januar 2020.

Det følger av endring i eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) annet punktum. Dette medfører at kommunale takster på boliger og fritidsboliger skal reduseres med 30 prosent før eiendomsskatt skrives ut. Ny bestemmelse uttrykker dette slik at skattegrunnlaget settes til verdien multiplisert med 0,7. Alta kommune har tidligere hatt en reduksjonsfaktor på 20 prosent. Første termin i år på kommunale eiendomsavgifter ble fakturert med 20 prosent reduksjonsfaktor. Vi har nå rettet dette opp med å kreditere første termin og lagt inn nytt grunnlag med 30 prosent reduksjonsfaktor. Dette fremkommer på fakturaen for andre termin i år, fakturert 25. mai. Dette gjelder alle boliger og fritidseiendommer.

Skjema