A A A

Eiendomsinformasjon Alta kommune

Eiendom+vinter
Hvordan du går fram for å finne informasjon om eiendommer i kommunen?

Denne siden gir deg den eiendomsinformasjonen som er å ansé som offentlig.
www.seeiendom.no

Dersom en ønsker mer utfyllende informasjon om en eiendom  (Grunnbokutskrift) kan dette bestilles fra Tinglysningen, Bestilling tinglysing i fast eiendom eller på telefon 08700.
 
 

 

Skjema