A A A

Egen avtale om praksis og kompetanse

Rikke Raknes signerer samarbeidsavtale

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT inngikk i dag en samarbeidsavtale med Alta kommunes oppvekst- og kulturtjeneste.

SIGNERT: Her har Alta kommune og UiT en avtale om praksisplasser for barnevernsstudenter og de som studerer sosialt arbeid. Foto: Magne Kveseth/UiT

Kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, Rikke Raknes, sier det har vært et ønske fra kommunens side å løfte en slik avtale til et overordnet nivå, og at avtalen er så konkret som mulig. Det vil sikre kommunen en avtale med UiT på samme nivå for barnevern og sosialt arbeid som andre inngåtte avtaler for helsefag og lærerutdanningene.

Les hele artikkelen på UIT's hjemmeside

Avtalen i sin helhet kan du lese her

Skjema