A A A

Driftstilskudd til landbruksrådgivning- Alta kommunes landbruksplan

Grøfting

Søknadsfrist: 01.05.21

Det kan søkes om driftstilskudd til en bedrift som har bred agronomisk kompetanse og god lokal kjennskap til vekstforholdene i Alta kommune.

Søknadsfristen er 1. mai 2021

Se retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til landbruksrådgivning her.

Skjema