A A A

Driftsmelding - Alta kommune har skiftet sak- og arkivsystem

Alta kommune har skiftet sak- og arkivsystem og varsler at dette kan medføre lengre saksbehandlingstid nå i ferieavviklingen.

Alta kommune har oppgradert sitt sak- og arkivsystem 26. juni. Det nye datasystemet er levert av EVRY ASA, samme systemleverandør som kommunen har hatt de siste årene. Nytt system kombinert med mindre bemanning nå i ferietiden vil kunne medføre lengre saksbehandlingstid.

Skjema