A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknadsfrist

  1. april

  Søknaden sendes til

  Alta kommune Drift- og utbygging Park og idrett Postboks 1403 9506 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknadene behandles av park- og idrettsseksjonen, som utarbeider en fordelingsliste for prioritering i Hovedutvalget for drift- og utbygging.

  Saksbehandlingstid

  Søknadene behandles for sommerferien

  Klagemulighet

  Vedtaket kan påklages til Hovedutvalget for drift- og utbygging i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, Drift- og utbyggingsektoren, Postboks 1403, 9506 Alta

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Miljø, park og idrett
  Telefon:78455135
  Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
  Postadresse:Pb 1403
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31