A A A

Driftsforstyrrelser på avløpsnettet

dokultur logo

Mange av oss er hjemme om dagen. Det merker også våre medarbeidere som jobber på våre avløpsanlegg. Den siste uka har vi hatt en merkbar økning i driftsforstyrrelser på våre anlegg. I all hovedsak skyldes dette at man skyller ut matfett og andre ting i do og vask som ikke skal dit. Det kan være ting som kluter, mopper, våtservietter, sminkeservietter, bomullspads og tørkepapir.

Vi ber om at våre abonnenter følger rådene som gis her.

Avløpsnettet og avløpspumpestasjonene er bygget for å ta hånd om avløp fra husholdninger, men mange putter ting i vask og toalett som ikke hører hjemme der.

Dette fører til at toaletter og avløp tetter seg. Tette avløp kan skape problemer både for deg, naboen og kommunen. Fremmedelementer i avløpsnettet kan bl.a. føre til tilstopping av kommunale og private avløpsledninger med den konsekvens at kloakk kan komme inn i boliger. 

Ikke kast i do:

  • Søppel som gulvtuer, Q-tips, bind, bleier, bomull, kluter, pussegarn m.m. skal ikke kastes i toalettet. Dette skal kastes i søppeldunken.
     
  • Spesialavfall som olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fotovæske, fargestoff og kontaktlim skal ikke helles i vasken eller i toalettet. Alta kommune bygger nå renseanlegg der avløpsslam kanskje kan brukes til gjødsel og jordforbedring. Mye søppel og miljøgifter kan føre til at slam fra renseanleggene blir uegnet i jordforbedring. Spesialavfall skal samles opp og leveres på miljøstasjonen i ditt nærområde. 
     
  • Fett og matolje i små mengder kan hjemmekomposteres eller sorteres sammen med matavfall. Matolje i store mengder må samles på kanner/ flasker og leveres til avfallsmottak.
Ingen søppeldunk
Driftsavdelingen i Alta kommune må ofte rykke ut for å ordne opp når det er tilstopping på ledningsnettet, og i mange tilfeller skyldes dette at folk har kastet ting i toalettet som fører til at ledningen etter hvert har tettet seg. Det er viktig å huske på at toalettet ikke er en søppeldunk.
Kommunen får også høyere driftskostnader som til sist blir fakturert våre abonnenter gjennom avløpsgebyret.
Vår  oppfordring er derfor: Kast ikke tøyfiller, sanitetsbind og lignende i toalettet, bruk avfallsdunken.
 
Virksomhet Kommunalteknikk

 

Skjema