A A A

Drift- og utbygging (DU) endrer navn til Tekniske tjenester (TT)

TT

Tjenesteområdet DU endrer navn til Tekniske tjenester (TT). I forbindelse med omstillingsprosjektet for Drift- og utbygging (DU) våren 2019 vedtok Kommunestyret, som ett av flere tiltak, at tjenesteområdet DU skulle endre navn til Teknisk.

I ettertid har Rådmannens ledergruppe føyd på ordet tjenester. Det betyr at det nye navnet på tjenesteområdet blir Tekniske tjenester. Bildet viser ledergruppa for Tekniske tjenester fra markeringen av navnebytte.

 

Endringen gjøres gjeldene fra 1.1.2020 og vil være dekkende for de arbeidsoppgaver og tjenester som tjenesteområdet har ansvar for å levere til innbyggerne i Alta kommune.

 

Ved konstituering av nytt Kommunestyre høsten 2019 vedtok Kommunestyret å endre navn på hovedutvalget fra Næring, drift og miljø til Tekniske tjenester og miljø

Skjema