1. Disse kan ta direkte kontakt med vår vaksinetelefon:

Gruppe 1;

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host sykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e[1]resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Ta kontakt med vårt vaksineteam 900 13 924 for å få time til vaksinedose 3.

Når du møter opp til vaksinetimen, må du ha med dokumentasjon på medisinbruk og ID.

2. Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Les også: Alt om vaksinering i Alta kommune