A A A

Disse politikerne skal styre Alta de neste fire årene

Monica+Nielsen+og+Jan+Martin+Rishaug

Her er protokoll fra konstitueringen av nytt kommunestyre tirsdag 22. oktober.

Konstitueringen av nytt kommunestyre ble gjennomført denne uken, samtidig ble det valgt representanter til faste utvalg, råd og styrer.

Monica Nielsen er valgt til ordfører og Jan Martin Rishaug til varaordfører for perioden 2019-2023.

Anita Håkegård Pedersen er nye leder for hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Kristin Jensen fortsetter som leder av hovedutvalg for helse og sosial.

Leder for hovedutvalg for tekniske tjenester og miljø er Jan Martin Rishaug.

Her har du fullstendig liste over nyvalgte representanter til alle utvalg, råd og nemnder 

Skjema