A A A

Disse gatene får nytt lys

Gatelys+Markveien

Høsten kommer snikende, nå er kommunen i gang med å utbedre mørke områder.

Kommunen har fått flere meldinger om at det mangler lys i gatelykter rundt om i kommunen. Blant annet i krysset mellom Markveien og Løkkeveien på sentrum, som Stein Are Kristiansen fotograferte denne uken.

Nå skal det bli lys, forteller Bente Haugen.

– Her er flere kabelbrudd som vi er kjent med og en større omfattende jobb skal utføres her. Krysset blir nattestengt under graving da dette er et sterkt trafikkert kryss. Jobben starter i neste uke og utføres av Svein Thomassen As, som er underentreprenør av ElektroNor AS som har vår driftskontrakt. De beregner cirka to netter på denne jobben.

I tillegg til denne jobben er det flere utbedringer planlagt eller under arbeid:

  • Oldersvingen har manglet noen gatelys og oppleves som ekstremt mørkt innerst i veien. Pga trafikksikkerhet og flere barn som ferdes er det her fire nye lyspunkter.
  • Yrkeskoleveien. Mye trafikk og lite lys i en trafikkert skolevei. Her er det tre nye stålmaster og fire nye lyspunkter.
  • P5. Parkeringen bak politistasjon. Her har det alltid manglet lys og er et mørkt området. Midlertidig lys ble satt opp i vinter og nå blir hele parkeringsplassen opplyst med ny belysning.
  • Fjellveien: Siste nyanlegg som ble vedtatt av hovedutvalget. syv nye lyspunkt i en vei som aldri har hatt gatelys. De holder på å grave i skrivende stund, men vil møte på noe fjell på toppen. Her skal det pigges. 
  • Årøya: Mye problemer og mørkt med feil store deler av vinteråret. Her bytter vi ut den midterste delen av anlegget og en ny stolpe i Kongsgårbakken. 
  • Vi har allerede byttet ut LED og oppretting av fylkesveier, som Fylkeskommunen overtok drift og vedlikehold av i vinter. 
  • Åslia har fått tre nye stolper der den siste stolpen får lys nå. Her har det manglet på enden av veien og dette er et svært trafikkforebyggende tiltak.
  • Gatelys i Langfjord og omegn blir ordnet tirsdag 3. september.

I tillegg har kommunen byttet fra HQL (kvikksølv) til LED på vel 320-350 armatur, som nå lyser et flott hvitt lys fra. Det gjelder Rafsbotn, Tverrelvdalen, Mardalsveien, Østerelvdalen, Isberget, Kåfjord, Mathisdalen, Kvenvik og Talvik.

Oppdager du feil eller mangler andre steder kan du melde det inn her (Husk å merke med adresse).

Noen veier i Alta er det ikke kommunen som har ansvaret for å drifte. Følgende veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for: Øvre Alta, Bossekopveien, Amtmannsnesveien, Aronnesveien, Kjosveien til Raipas, Tverrelvdalsveien og E6.

 

Skjema