A A A

Digital strategi for Altas barnehager og skoler

digital+strategi

Vi er så glade for at vi nå har fått på plass en overordnet digital strategi for Altas barnehager og skoler!

Fremtiden er digital, og Altas barnehager og skoler må henge med på den digitale utviklingen slik at våre unge har et godt utgangpunkt når de skal videre i livet. Teknologi har blitt en naturlig del av hverdagen. I Kommunedelplan oppvekst 2018 – 2030 er derfor digitalisering en av fire hovedstrategier, og det å utarbeide en overordna strategi var ett av tiltakene inn under denne.

Digital strategi for barnehager og skoler i Alta

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Digitalisering er omstilling. I fremtiden vil ikke endring være en engangsøvelse, men en normaltilstand. Digitalisering i barnehage og skole dreier seg om å legge til rette for at teknologi blir brukt på en målrettet og innovativ måte for å støtte læringsarbeidet.

En tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe har jobbet frem den nye strategien, og den gjelder fra og med kommende barnehage- og skoleår. Rådgiver i oppvekststaben Anita Alice jensen (på bildet) er ansvarlig for å iverksette strategien, sammen med ledere og ansatte ute på den enkelte virksomhet. 

Alta kommune sier i sin Smart by-strategi at intensjonen med arbeidet er å kunne gi folk et enklere liv ved å bruke relevant teknologi. Teknologivalg må gjøres for å sette brukernes behov i sentrum, ikke omvendt. På skoleområdet betyr det at teknologi må tas i bruk målrettet og innovativt for å støtte læringsarbeidet. Parallelt med å lage en overordnet strategi, er det kjøpt inn mye utstyr til skolene våre. Innen 2022 skal alle elever i Altas skoler ha sin egen enhet. Videre skal alle barnehageavdelinger ha tilgang til digitale hjelpemidler.  

Vi gleder oss til å sette den nye strategien ut i livet! 

Skjema