A A A

Digital post til deg! - Hilsen helsetjenesten i kommunen

digital borger

Nå kan du motta post fra helsetjenesten i kommunen elektronisk. Det gjelder brev fra hjemmetjenesten, sykehjem, tilrettelagte tjenester, miljøarbeidertjenesten mm. Dersom du heller vil fortsette å få brevet på papir må du reservere deg mot elektronisk post.  

Velg digital postkasse
Alta kommune ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Lurer du på hvilken postkasse du skal velge? Det viktigste er at du oppretter en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, slik at du kan motta post fra oss digitalt. Dersom du ikke selv gjør et aktivt valg av postkasse kommer brevet i Altinn. Les hvordan du oppretter din digitale postkasse her https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Få varsel om at du har fått post i din digitale postkasse
I kontaktopplysningene dine i den digitale postkassen din registrerer du e-postadresse og mobilnummer slik at du bli varslet hver gang det kommer brev i postkassen din.

Reservasjon
Enkelte synes det er vanskelig å forholde seg til digitale brev. Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker å få post fra stat, fylkeskommune eller kommune digitalt. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få posten på papir. Les hvordan du reserverer deg her https://www.norge.no/nb/reservasjon

Skjema