A A A

Dialogmøte Opptrappingsplan for Habilitering og rehabilitering

hva_er_viktig_buttons

Alta kommune skal utarbeide en plan for habilitering og rehabilitering. Planen skal gi en oversikt over hovedutfordringene og fastsette langsiktige og kortsiktige strategier for å møte disse. Videre skal planen bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenestene

 

Habilitering og rehabilitering til innbyggerne i Alta kommune ytes i ulik grad i Helse og sosialtjenesten. Nå kan DU komme med innspill til kommunen. Er du tjenestemottaker eller pårørende, representerer du en brukerorganisasjon eller et brukerråd, så er du hjertelig velkommen til å delta på dialogmøtet den 09.04.18.

Invitasjon til dialogmøtet finner du her

Skjema