A A A

Dialogkafé om velferdsteknologi

visningsarena

I fortsettelsen av teknologisatsingen i Alta kommune ser man et behov for å nå ut med informasjon til innbyggere i Alta – og Finnmark for øvrig – om bruk av velferdsteknologi. Derfor jobber nå en arbeidsgruppe med et forprosjekt for en visningsarena der helsepersonell, brukere, pårørende og andre kan se på ulike velferdsteknologiske løsninger. I dag finnes det ingen slike arenaer i Finnmark.

Fredag 4. mars inviterte arbeidsgruppa for visningsarena til dialogkafé på Alta helsesenter. På møtet stilte blant annet representanter fra leverandører, utbyggere, utdanningssektoren, Fylkesmannen i Finnmark, brukerorganisasjoner og ansatte i Alta kommune. Formålet med møtet var å skaffe seg innsikt i hvilke utfordringer ulike brukergrupper ser i forhold til bruk av velferdsteknologi. 

dialogkafe.jpg

Arbeidsgruppa, som består av ansatte fra helse- og sosialtjenesten, hadde på forhånd definert fem temaer med tilhørende spørsmål som deltakerne skulle besvare. Temaene som ble diskutert var «Velferdsteknologi generelt», «Etiske utfordringer», «Anskaffelse og drift», «Visningsarena» og «Tips og idéer».

I løpet av 2 hektiske timer fikk kafévertene mange innspill fra engasjerte deltakere. Disse innspillene blir tatt med videre i forprosjektet, som man håper skal resultere i en visningsarena for velferdsteknologi. Foto: Kristin Tørum.

Skjema