A A A

Diabetesteamet

Virksomhetsinformasjon

Teamet består av en faglig ansvarlig lege- og to sykepleiere. Sykepleierne har egne konsultasjoner. Teamet har faste møter hver 14. dag.

Tilbud som teamet kan bistå med: Opplæring i egenkontroll av diabetes; blodsukkermåling, tablettbehandling, insulinstart o.a. videre oppfølging og kontroller av diabetes. Diabetessykepleierne benyttes også til kurs og opplæring av annet helsepersonell, og er en ressurs som tilfaller hele den kommunale legetjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Alta helsesenter
Telefon: 482 85 500 (Stilla Legesenter)

E-post:
trine.danielsen@alta.kommune.no
jorunn.SonvisenBye@alta.kommune.no

 

Mer om Diabetesteamet