A A A

Diabetesteam

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Diabetes

Tema

- Helse
- Helsetjenester

Beskrivelse

Teamet består av en faglig ansvarlig lege- og 2 sykepleiere. Sykepleierne har egne konsultasjoner. Teamet har faste møter hver 14.dag. Tilbud som teamet kan bistå med: Opplæring til egen kontroll av diabetes; blodsukkermåling, kostveiledning, tabelettbehandling, insulinstart o.a. videre oppfølging og kontroller av diabetes. Teamet benyttes også til kurs og opplæring av annet helsepersonell og er en ressurs som tilfaller hele den kommunale legetjenesten.

Målgruppe

Alle diabetikere i Alta kommune

Ang barn har Hammerfest sykehus ved barneavdelingen et særskilt ansvar for behandlingen mens teamet bistår med opplæring og veildning.

Kriterier/vilkår

Må ha dianostisert diabetes før henvisning. Hovedansvaret for behandlingen vil alltid ligge hos fastlege. Pasientene kan også ta direkte kontakt ved behov for veiledning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Diabeteskontoret er plassert på Alta helsesenter. 

Partnere

Fastleger, lokalsykehus, regionsykehus, diabetesforeningen NSF/FFD Fotterapeuter

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det holdes på med ombygging og flytting. Foreløpig er inngangen på framsiden av Helsesenteret, inngang B.  Markveien 29-31.

I løpet av juni blir inngangen ved Alta Legevakt. Dr. Kvammes vei 21 

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Diabetes
Telefon:78455461/ 78455337
Besøksadresse:Dr. Kvammes vei 21, 9510 Alta.
Andre opplysninger
Gyldig til
2017-12-31