A A A

Dette inneholder boligprosjektet på Lille Komsa

A2F7E933-41B2-42EF-829A-FB7028F8E509

Se lunsj-seminar med beskrivelse av boligfeltet på Lille Komsa. 

Lille Komsa består av syv boligfelt. To felt er satt av til rekkehus og fem til blokkbebyggelse.

Alta kommunes arkitekt Nadine Eklöf presenterer boligprosjektet i Lille Komsa i dette lunsjseminaret som er arrangert av Arktisk boligbygging i Tromsø.

Følg seminaret fra klokken 11.30

Dette er vinnerne av to felt på Lille Komsa

 

Kommune har selv laget planen og er et forsøk på å bygge tett i Alta sentrum på en ny måte. Samtidig er det tatt særlig hensyn til naturmark nært boligene.

Boligsosiale tiltak i prosjektet:

  • Kommunen har et ønske om tilrettelegging av "leie før eie", alternativt leiligheter med tilvisningsavtaler
  • Målgruppen er unge og familier som trenger hjelp inn på boligmarkedet.
  • 10 boenheter i felt BB3 og fem rekkehus i BKS1
  • I prosjekter som inneholder mer enn 10 boenheter skal det finnes både 1-, 2-, 3- og 4-roms leiligheter, hvor hver type utgjør minst 10 prosent av det totale antallet i prosjektet.
  • Viktig å tilrettelegge for en god kvadratmeterpris i begge feltene.

Skjema