A A A

Dette inneholder Alta helsesenter

Mobiltelefon

Blir du fortvilt når du skal ringe Alta helsesenter fordi du ikke vet hvor du skal henvende deg? Her kommer en liten avklaring.

Det kommer mange telefoner til kommunens servicesenter fordi innbyggere som har behov for å ringe avdelinger ved Alta helsesenter ikke vet hvor de skal henvende seg. Her kommer en oversikt over de ulike tilbudene, hvem de tilhører og hvilke telefonnummer som skal brukes.

Kommunale tilbud

Alta kommunale legevakt: 116 117 NB: Ved akutt og livstruende tilstand ring 113
Kommunal lab: 78 45 54 68
Servicekontoret for helse og sosial (kommunalleder, kommunelege, psykiatri/rus med mer): 78 45 54 00 

Sår- og stomiteam 482 85 500
Flyktninghelsetjenesten: 78 45 54 38

Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har en rekke tilbud i Alta; Spesialistpolitklinikk, røntgen, sykestue, fødestue og sengepost.
Servicesenteret: 78 42 10 00


VPP/Bup/post Alta: 78 48 38 00
Dialyse:  78 48 39 00
Etter stengetid kan telefonnummer 78 94 70 62 benyttes for sengepost og 78 94 70 50 for fødestua.

Private tilbud

Opptreningssenteret: 78 43 27 00 
Alta helsebad: 78 43 49 42 

Fylkeskommunen

Tannklinikken: 78 96 56 00

Har du et ærend på Alta helsesenter er det verdt å merke seg at man alltid skal bruke hovedinngangen. Se etter informasjonskilt på veggene for å finne frem til rett avdeling.

Skjema