A A A

Dette gjør Alta kommune for klimaet

El-billader

I mars 2017 vedtok Alta kommune at den kommunale drifta skulle bli klimanøytral innen 2030. Nå har det gått snart tre år, hvor langt er vi kommet?

I denne planen, som ble vedtatt for tre år siden, satte man opp noen mål. Disse målene var man enige om og vedtok i mai 2018.

 • Alle kommunale tjenestebiler skal være nullutslippsteknologi-kjøretøy
 • Energispareprosjekt for kommunale bygg
 • Økt sortering – mindre restavfall til forbrenning

Etter dette har man i tillegg sagt at:

 • Strategi (innkjøp):  Redusere utslipp fra reise
  • Tiltak: Økt bruk av EL-biler /nullutslippsbiler
  • Tiltak: Etablere nye kommunale ladepunkt
 • Strategi (bygg): Redusere energiforbruket i bygg
  • Tiltak: Følge opp energispareprosjektet
 • Strategi (bygg):
  • Tiltak: Etablere fullstendig kildesorteringen i alle kommunale bygg
 • Strategi (bygg):
  • Etterspør utslippsfrie byggeplasser i nye utbyggingsavtaler:
  • For byggoppvarming og byggtørk skal det benyttes maskiner med 70% red. forbruk av fossilt brensel

Hva er faktisk gjort?

 • Bilpark: Det er kjøpt inn 16 el-biler og det er etablert ladepunkter i forbindelse med disse.
 • Energi: Vi er med i et interkommunalt samarbeid om EPC (energisparekontrakt). Til nå har kommunen gått igjennom byggene våre og sett på potensialet. 
 • Sortering: Alle kommunale bygg har fått tilbud om å begynne med kildesortering.
 • Byggeplass: Det ble lagt opp til å etterspørre utslippsfri byggeplass i forbindelse med prosjektering av storskolen. 

Her finner du kommunedelplan for energi, miljø og klima 2018-2022, handlingsplan for 2019 og 2020 og klimaregnskap for den kommunale driften i 2018

Se under sak 7/19 handlingsdel for energi, miljø og klima - rullering.

Engangsplastfri kommune

I kommunestyret 24. september vedtok politikerne å legge til noen punkter i handlingsplanen. Dette ble de enige om:

 • Krav om etablering av fullstendig kildesortering i alle kommunale bygg.
 • Iverksette tiltak for å minimalisere matsvinn i samarbeid med butikknæringen.
 • Samarbeid med byggenæringen med mål om utslippsfrie byggeplasser.
 • Alta kommune har som målsetting å ha en engangsplastfri kommune innen 2021 med tilhørende tiltak.

Skjema