A A A

Dette budsjettet vedtok kommunestyret

Kommunestyret stemmer over budsjettet

Tirsdag var kommunestyret samlet og endelig budsjett for 2020 og økonomiplan for de neste fire årene ble vedtatt.

Posisjonen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk venstreparti, har flertall i kommunestyret og derfor fikk også deres budsjettforslag flest stemmer da det skulle til behandling i kommunestyret.

Forslagene ble behandlet i Formannskapet 28. november og posisjonens forslag ble sendt videre derfra som innstilling til kommunestyret. Kun små justeringer er gjort siden den gang.

Vedtatt budsjett - verbaldel

Vedtatt budsjett - talldel

I tillegg til det som står i vedtakene over besluttet man i kommunestyret å ikke legge ned Kåfjord sykehjem fra nyttår, men fra omsorgssenteret åpner i november. Pengene til å drifte videre skal tas fra bufferfond.

Frp, Høyre og Venstre har ogs utarbeidet egne forslag til budsjett. 

Fullstendig protokoll fra møtet kommer når den er klar.

Skjema