A A A

Detsikaveien - oppstart

KKK

Entreprenør Kåre K. Kristensen går i gang med opprusting av Detsikaveien.

Alta kommune er oppdragsgiver for opprusting av Detsikaveien. Veien skal opparbeides til klasse 5, sommerveg for bil med totaltbredde på 5 meter, men anleggsområdets natur og vegetasjon skal ivaretas på best mulig måte. Det har vært en åpen anbudskonkurranse hvor entreprenør Kåre K. Kristensen ble valgt for utførelse av oppdraget. Dette anleggsområdet vil strekke seg fra parkeringsplassen i Romsdal og fram til parkeringsplass i Detsika, en strekning på ca 9,8 kilometer.

Arbeidet starter opp ved Romsdalsveien i Tverrelvdalen, og vil forflytte seg igjennom Bollo etter hvert som opprusting blir gjennomført. Oppstart er i neste uke og arbeidet vil pågå hele sommeren. For de som skal ferdes i Bollo-området kan det være greit å følge med hvor entreprenøren eventuelt sperrer av veien. Alta kommune skal forsøke å holde informasjonen ut til brukerne så oppdatert som mulig. For øvrig er det også anledning til å ta kontakt med entreprenøren, ved Arne Kristensen tlf 901 47 708, for nærmere opplysninger om hvor og når veien eventuelt sperres.

Skjema