Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Oppstart av planarbeid

Detaljregulering med konsekvensutredning på Transfarelvmoen

Plankonsulent HRP AS varsler planoppstart på vegne av tiltakshaver Paul Håkon Nilsen for reguleringsarbeid tilknyttet detaljregulering for eiendommen gnr. 39 bnr. 48,124 på Transfarelvmoen i Alta kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for inntil 3 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur på ovennevnte eiendommer. 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Transfarelvmoen, Alta kommune, planID 19980073. Omsøkt areal er regulert til naturvernområde.

Tiltaket skal konsekvensutredes for temaene friluftsliv og naturmangfold. Det er ikke krav om utarbeidelse av planprogram for planarbeidet.

Varsel om planoppstart med tilknyttede dokumenter er å finne på:

https://hrprosjekt.no/kunngjoringer/

Innspill til reguleringsarbeidet sendes skriftlig til HRP AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta eller til e-post: tad@hrprosjekt.no innen 13.05.2022. 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Thor-Arthur Didriksen, tlf: 99419297.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Varslet plangrense. Klikk på bilde for større format.

Varslet plangrense. Klikk på bilde for større format.

Oppstart av planarbeid

Detaljregulering med konsekvensutredning på Transfarelvmoen