Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Offentlig ettersyn av

Detaljregulering for Transfarelv boligområde

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Transfarelv boligområde, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av 9 eneboligtomter med tilhørende infrastruktur, det er også regulert inn en snarvei som knyttes til Aspemyra i sør. 

Se planforslag og saksdokumenter her: 

Brev om offentlig ettersyn

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg 4: Planinitiativ 

Vedlegg 5: Innspill ved varsel om oppstart

Vedlegg 6: VAO-plan

Vedlegg 7: Vegskisser

Vedlegg 8: Geoteknisk rapport 

Vedlegg 9: Geoteknisk vurdering 

Vedlegg 10: Støyutredning

Vedlegg 11: Sol- og skyggediagram

Si din mening innen 31. oktober 2022

De som har merknader til planforslaget blir bedt om å sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller til Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta, innen 31. oktober 2022. 

Høringsuttalelser merkes med saksnr. 2020/10153. De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av planbeskrivelsen. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til arealplanlegger Annette Åsgård på e-post: aneasg@alta.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Plankart for transfarelv boligområde

Plankart for transfarelv boligområde

Offentlig ettersyn av

Detaljregulering for Transfarelv boligområde