Plandokumentene kan du lese her: 

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse                               

Vedtak og protokoll kan du lese her:

Vedtaksbrev

Protokoll fra møtet i planutvalget

Protokoll fra møtet i kommunestyret

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring.

Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.