Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Oppstart av planarbeid

Detaljregulering for kvartal C3, Alta sentrum

Plankonsulent Henning Larsen Architects AS varsler planoppstart på vegne av Markveien 55 Eiendom AS for detaljregulering av kvartal C3 på Alta sentrum. 

Formålet med reguleringstiltaket er å legge til rette for etablering av to nye bygg på inntil 6 etasjer med kombinasjon av bolig- og næringsformål. I tillegg planlegges det 2 kjelleretasjer til parkeringskjeller. Eksisterende bebyggelse på området skal rives. Tiltaket varsles nå med felles behandling av plan og byggesak. 

Gjeldende plan for området er Områdeplan for Alta sentrum, revisjon, vedtatt 26.04.11.

Varsel om planoppstart med tilknyttede dokumenter er å finne på:

https://no.ramboll.com/presse/nyheter/rno/2022-12-09-oppstart-kvartalc3-alta-sentrum

De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Henning Larsen Architects AS, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. e-post til alta@ramboll.no innen 13.01.2023.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Marie Dølør McDougall, enten på e-post: marie.mcdougall@henninglarsen.com eller mobiltelefon +47 975 87 006.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Varslet plangrense.

Varslet plangrense.

Oppstart av planarbeid

Detaljregulering for kvartal C3, Alta sentrum