Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et nytt boligområde på Gakorimyra sør. Tiltakshaver er Polarlys Boligbyggelag.

Se planforslag og saksdokumenter her:

  1. Plankart, datert 11.10.2021
  2. Bestemmelser, datert 05.10.2021
  3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 14.10.2021
  4. Saksfremlegg
  5. Møteprotokoll

Høringsfristen gikk ut 26.11.2021