Offentlig ettersyn av

Detaljregulering for BBB3, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 690/21, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BBB3, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Formålet med planen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse med fokus på bærekraft, estetisk utforming og gode fellesarealer. Planen åpner for inntil 45 boenheter.

Se planforslag og saksdokumenter her:

Brev om offentlig ettersyn

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse med vedlegg

 

Si din mening innen 22 april
De som har merknader til planforslaget blir bedt om å sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta, innen den 22. april 2022. 

Høringsuttaleser merkes med saksnr. 2021/3109. De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av planbeskrivelsen. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til arkitekt Nadine Eklöf på e-post: nadekl@alta.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under

Plankart BBB3, Lille-Komsa

Plankart BBB3, Lille-Komsa

Offentlig ettersyn av

Detaljregulering for BBB3, Lille-Komsa