A A A

Det er etablert kommunalt foreldreutvalg AKFUB i Alta.

info_red

Kommunalt foreldreutvalg (AKFUB) er et samarbeidsorgan for foreldrenes arbeidsutvalg ved kommunale og private barnehager i Alta.

AKFUB har mange oppgaver, her kan kort nevnes:
• Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldre, barnehagene, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.
• Være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldre ved barnehagene i kommunen.
• Drive informasjonsarbeid og ideskapinga, legge til rette for økt foreldreengasjement og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom barnehagene i kommunen.

 

AKFUB styre per 14.02.2018:

Navn, telefon, mail  
Leder: Anette Bjørknes 97537495 Anetteh89@hotmail.com
Nestleder: Hege-Kristin Farstad 48218214 Hege.kristin.farstad@gmail.com 
Styremedlem: Liv Agnes Nilsen 97693062 livagnesn@gmail.com
Styremedlem: Cecilie Tollefsen 92256772 Cilje2@gmail.com
Styremedlem: Kim Hammari 91150307 kimhammari@gmail.com
Styremedlem: Eirik Irgens 90895332 Eirikirgens@gmail.com
Vara: Mia Røde 48004862 Ma.hn@outlook.com
Vara: Pål Håkonsen 90699998 P_hakonsen@hotmail.com 

Skjema