A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Hjelp til søknad kan fås ved henvendelse til :

  Hjemmesykepleien

  Aspelund dagsenter for demente på Vertshuset, tlf 78545780

  Vedlegg

  Dersom andre søker på vegne av deg må det legges ved fullmakt

  Søknadsfrist

  Ingen søknadsfrist.Søknadene blir behandlet fortløpende.

  Søknaden sendes til

  Søknaden sendes Helse- og sosial, Virksomhet for hjemmetjenester,
  Postboks 1383, 9506 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Etter vurdering av søkers behov blir det  gjort vedtak som forteller om  avslag eller innvilgelse.Ved innvilgelse går det fram av vedtaket hva tjenesten omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig.Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned,skal du ha skriftelig opplysning om grunnen til dette og om når det antas at vedtak kan bli fattet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sykehjem
  Telefon:78455400
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Sykehjem
  Telefon:78455400
  Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32
  Åpningstid:Sommertid 15.05 - 30.09 kl. 08 - 15 Vintertid 1.10 - 14.05. kl. 08 - 16
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31