Kunngjøring av de kvenske navnene Onkajärvi og Onkajoki

 

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende kvenske stedsnavn i Alta kommune.

-Onkajärvi

-Onkajoki

Vedtaka er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Navna kan søkes opp i www.norgeskart.no

 

Bakgrunn: Navnesaken ble tatt opp av Språkrådet ut i fra informasjon fra en lokalkjent person om disse kvenske navnene i Alta kommune. Navnesak ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.

Alta kommune har hatt navnesaken ute på høring.

 

Klage: Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadsnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker etter kunngjøringen av vedtak er offentliggjort.

Klagen sendes til:

Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller epost til:   post@kartverket.no 

med kopi til: Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta, postmottak@alta.kommune.no