Lokalene er romslige og gir god rom for allsidige aktiviteter. Barnehagen har to avdelinger; en for barn i alderen 0-3 år og en for aldersgruppen 3-5 år.

Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk hovedspråk.