Barnehagen har tre avdelinger, med plass til 60 barn. Vi har 11 fast ansatte, hvor 6 er pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 3 assistenter.

Barnehagen har som formål å styrke og fremme samisk språk og kultur. I tillegg vektlegger vi at barna skal få mange og varierte erfaringer knyttet til det å ferdes i naturen. Alle ansatte i barnehagen snakker samisk.

Vi satser stort på friluftsliv og har som mål å gi barna unike naturopplevelser knyttet opp mot samiske tradisjoner og kultur.  I og utenfor barnehageområdet har vi skiløyper, akebakker, lavvo, grillstue/gapahuk, variert natur med nærhet til fjæra, fjell og skog av alle typer.