A A A

300.000 kroner til Guovddáš mánáidgárdi

Snorklipping

Sametinget med støtte til kommunal satsing på samisk barnehage.

300.000 til Samisk barnehage
Sametinget innvilger Kr 300.000 til oppstart av en ny samisk barnehage i Alta.

 

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe (Bargiidbellodat) Ronny Wilhelmsen er glad for at Sametinget innvilger søknaden om  Kr 300.000 til oppstart av en ny samisk barnehage i Alta, skriver han i en pressemelding.

- Det er gledelig at sametingsrådet følger vår oppfordring og bevilger 300 000 til den kommunale samiske barnehagen i Alta. Samarbeid og samhandling skaper utvikling for det samiske i Alta, sier en glad Ronny Wilhelmsen.

14. august åpnet barnehagen dørene og var full fra første dag. 

Bargiidbellodat foreslo oppstartsbevilgning på 400.000 til en ny samisk barnehage i Alta under behandlingen av revidert årsbudsjett for 2019. Da sa Ronny Wilhelmsen følgende til Altaposten:

- Det er viktig for oss å vise at vi ønsker en reell satsning på barn og unge, og at tilbudet følger behovet. Alta er midt i det samiske kjerneområdet og har mange samiske innbyggere, sier Ronny Wilhelmsen (AP).

Skjema