A A A
Oddvar+Konst+-+hovedbilde

Ønsker en enklere hverdag for innbyggerne

Gjennom prosjektet SmartBy jobber kommunen med å effektivisere tilbudet til innbyggere og næringsliv.

Digitaliseringen har allerede foregått noen år, og kommunen har mange prosjekter pågående. Likevel er man bare i startfasen. Så lurer du kanskje på hvilken betydning det har for deg som innbygger. Betydningen er stor.

I dag kan du som innbygger finne all post inn og ut av kommunen på hjemmesiden. Her kan du også melde inn feil og mangler i ditt nabolag. Når du besøker hjemmesiden får du opp Aurora, kommunens egen chat, som på sikt skal kunne svare deg på alt enkelt og kjapt.

Målet er at du som innbygger skal få den hjelpen du trenger uten å måtte oppsøke rådhuset. Til sammenligning kan man i dag gjøre alle banktjenester på nett, få husker vel sist de besøkte sin lokale bank.

Digitaliseringen kommer for å gjøre ditt liv enda enklere og for å drifte byen (kommunen) mer effektivt.

Intensivt arbeid

I uke 33 var Rådmannens ledergruppe i full sving med å jobbe frem en overordnet strategi. Etterpå skal hvert enkelt virksomhetsområde bruke denne strategien og utarbeide konkrete planer for sin avdeling. 

Bjørn Atle Hansen og Monica Olsen.jpg

Rådmann Bjørn Atle Hansen og kommunalleder for Fellestjenesten Monika Olsen i full sving. Gjennom en kreativ prosess, med digitale gule lapper, skulle gjengen komme frem til en visjon, et mål og en strategi. Visjona, tidligere Noodt&Reiding, ledet prosessen gjennom en design sprint. Ledergruppen var samlet to timer hver dag i seks dager på Visualiseringssenteret på UiT.

Bjørn Arne Føleide, Visjona.jpg

Forslagene har strømmet inn på skjermen, sendt via en direktemelding fra mobiltelefonen. Bjørn Arne Føleide fra Visjona hadde ansvaret for gjennomføringen.

 

Stadig flere forhold gjør at byer og kommuner må tenke nytt for å imøtekomme stadig skriftende utfordringer. Utfordringer knytter seg til:
o Økende urbanisering
o Utilfredsstillende infrastruktur og ineffektiv mobilitet
o Økt konkurranse om de beste hodene og de produktive lønnsomme bedriftene.
o Større krav og forventninger fra innbyggere
o Miljøproblemer
o Høyere teknologisk endringstakt
o Økende andel eldre i befolkningen

Det har også i lang tid vært politisk fokus på økt digitalisering og automatisering av tilbud. Dagens posisjon har fremmet forslag om et «digitalt rådhus» som en billedliggjøring av dette. Strategien som ledergruppen jobbet frem i uke 33 er nå sendt formannskapet, som sender sin innstilling til kommunestyret. De vedtar endelig visjon, mål og strategi.

Å digitalisere kommunen skal i tillegg til å gjøre innbyggernes liv enklere, også bidra til en mer effektiv drift av kommunen. Derfor er SmartBy en sentral del av det pågående omstillingsprosjektet I økonomiplanen ligger det inne tiltak fra omstillingsprosjektet på totalt 93 millioner, som skal oppnås innen 2022.

Nasjonalt og internasjonalt arbeid

SmartBy er noe man har jobbet med over hele verden, og har økt betraktelig de siste årene. Mange byer har laget egne strategier, blant annet Stavanger. En vesentlig forskjell fra tidligere er at smarte samfunn finner løsninger på tvers, der både innbyggere, næringsliv og det offentlige bidrar til nye metoder til det beste for fellesskapet.Bjørn Conrad Berg og Oddvar Konst.jpg

Prosjektleder og kommunalleder for samfunnsutvikling Oddvar Konst (t.h) og leder for servicesenteret Bjørn Conrad Berg noterer seg tanker før de deles med resten av gruppen.

 

 

 

Skjema