A A A

Guovddáš mánáidgárdi

Virksomhetsinformasjon

Guovddáš mánáidgárdi er en kommunal samisk barnehage og ligger ved Alta sentrum, og har både næringsliv og friluftsområder i nærheten.

Lokalene er romslige og gir god rom for allsidige aktiviteter. Barnehagen har to avdelinger; en for barn i alderen 0-3 år og en for aldersgruppen 3-5 år.

Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk hovedspråk.

Kontaktinformasjon

Adresse: Maskinsvingen 9, 9511 Alta
Telefon: 784 81617

Virksomhetsleder: Monika Skum
Mobil: 480 63 247
Epost: guovddas.manaidgardi@alta.kommune.no

Mer om Guovddáš mánáidgárdi