A A A

Hyttetomta er 1000 m²

hytte

Alta kommune har i en periode - av flere årsaker - benyttet forskjellige grunnlag for eiendomsbeskatning av tomtefester til fritidsformål.

Sakkyndig takstnemnd har i sak 7/15 vedtatt at størrelsen på et tomtefeste til fritidsformål i Alta kommune skal være 1000 m². Dette for å harmonisere de kommunale forskriftene mot Lov om tomtefeste, §16. Også Finnmarkseiendommen benytter 1000 m² som standard størrelse på tomtefestet.

Vedtaket gjelder med virkning fra 1. juli 2015.

Skjema