A A A

Røykdykkerøvelse på «Vertshuset» tirsdag 24. mars.

Brannbil

24. mars gjennomgikk Alta Brannvesen den første av to planlagte røykdykkerøvelser på «Vertshuset» i Bossekop.

Øvelse nr. 2 skulle avholdes påfølgende torsdag, med de av mannskapet som ikke var med tirsdag.Øvelsen startet på Branns møterom hvor teorien skulle gjennomgås.

I forkant av hver øvelse brannvesenet i Alta gjennomfører, er det et av vaktlagene som har ansvaret for planlegging, presentasjon og gjennomføring.
Øvelsen blir så utført av vaktlaget som planlegger, samt påtroppende vaktlag, pluss noen av deltidskonstablene. Det er viktig at alle i mest mulig grad får muligheten til å være med på øvelsene. Øvelsene er viktige fordi man da kan møte utfordringene ved brann i større objekter på en sikker og effektiv måte. Akkurat denne øvelsen var lagt opp for at mannskapet skulle øke sin kompetanse på røykdykking i bygg med lang innsatsvei, for at de skulle forbedre organiseringen ved røykdykking som krever innsats fra mer enn ett lag, og sist, men ikke minst, bli bedre på røykdykking. Øvelse gjør mester!

Teorien før øvelsen ble gjennomgått først, og målet med akkurat denne øvelsen var som følger:
 Å øve på utrykningsleders rolle.
 Avløsning av utrykningsleder fra RDL-rollen (RDL = RøykDykkerLeder).
 Å organisere to røykdykkerlag.
 Å organisere røykdykkerdepot.
 Å øve på overbefals rolle i situasjonen.
Deretter ble HMS-prosedyrene for røykdykking gjennomgått, samt rutiner og de forskjellige deltakernes roller og oppgaver gjennom øvelsen.

Når teoridelen var over, var det klart for innsats. For å gjøre øvelsen mest mulig realistisk ble alarm sendt via 110-sentralen, og naturlig nok var det vaktlaget som var på vakt den dagen som rykket ut først. Deretter rykket overbefal ut, med resterende konstabler og deltidsmannskap som responderte på alarmen, på hjul like bak.

Som en del av øvelsen for de ansatte ved «Vertshushagen,» var noen av dem plukket ut til å fungere som markører, det vil si at de skulle oppholde seg i røykfylte rom og bli «reddet» av røykdykkerne. Disse øvelsene er altså ikke bare trening for de ansatte på Brann, men er også viktig trening for de ansatte og brannvernlederne ute på virksomhetene. Røyken ble produsert av røykmaskin, og inneholdt derfor ikke giftige gasser, som under en ekte brann.

Røykdykkerøvelse 240315 Teori.jpg 

God planlegging er viktig. Her diskuterer man hvilke innganger som skal brukes under øvelsen.

Røykdykkerøvelse 240315 - teori.jpg

I denne øvelsen skulle man prøve ut et nytt system for å merke rom som allerede er gjennomsøkt. Denne gang hadde man laget gule lapper som skulle henges på dørene på de rom som var klarert, slik at de forskjellige røykdykkerlag skulle unngå å søke samme rom flere ganger.

Røykdykkerøvelse 240315- Ankommet.jpg

Øvelsen er i gang, vaktlaget har ankommet og er allerede inne og i gang med å klargjøre for røykdykk. Overbefal er ankommet, og deltidskonstabler har kommet til og er i gang med å klargjøre kummene. Under denne øvelsen ble det ikke brukt vann, men for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig, måtte kummene allikevel lokaliseres og klargjøres.

Røykdykkerøvelse 240315-Første innsats.jpg

Før røykdykking starter, er det viktig å ha innhentet informasjon fra brannvernleder på stedet.

Røykdykkerøvelse 240315 030 - neste lag kommer.jpg

Etter en tid kommer neste røykdykkerlag til stedet. For at øvelsen skal bli realistisk må man beregne hvor lang tid det tar ekstra for at neste lag er klart for utrykning, da kun det kasernerte laget har mulighet for full utrykning straks alarmen går. De andre konstablene går på hjemmevakt, og må først dra på stasjonen før de rykker ut.

Røykdykkerøvelse 240315 040 - Kopi.jpg 

Mens neste lag klargjør seg for røykdykking, får de briefing om situasjonen frem til nå fra overbefal.

Røykdykkerøvelse 240315 042 - Kopi.jpg 

Marit Wisløff var observatør under øvelsen, og noterte flittig.

Røykdykkerøvelse 240315 044 - Kopi.jpg 

Det er viktig at alle er enige om fremgangsmåten før man går inn i røyken.

Røykdykkerøvelse 240315 083 - Kopi.jpg 

Første rom gjennomsøkt av røykdykkerlag 2.

Røykdykkerøvelse 240315 093 - Kopi.jpg

Første person er funnet og blir påført oksygenmaske (følgemaske). Vinduer blir åpnet, og vedkommende blir ført ut.

Selv om røyken i utgangspunktet kanskje ikke ser så tett ut, er det lett å forsvinne inne i den:

Røykdykkerøvelse 240315 104 - Kopi.jpgRøykdykkerøvelse 240315 105 - Kopi.jpgRøykdykkerøvelse 240315 106 - Kopi.jpg

Røykdykkerøvelse 240315 111 - Kopi.jpg

Vel oppe møtte man på røykdykkerlag 1, og det betydde at det aktuelle området var ferdig gjennomsøkt fra begge sider.

Røykdykkerøvelse 240315 115 - Kopi.jpg

IR-kamera (varmesøkende) hjelper røykdykkerne med å se gjennom røyken i spesielt røykfylte rom. Kamera måler, og viser, også temperatur.

Røykdykkerøvelse 240315 114.jpg

Etter øvelsen er det viktig å rydde opp etter seg, og alt utstyr legges på rett plass.

Røykdykkerøvelse 240315 131.jpg

Deretter ble det oppsummering av øvelsen, hvor brannvesenet og de ansatte utveksler erfaringer fra øvelsen, med en kopp kaffe attåt.

Røykdykkerøvelse 240315 134.jpg

I tillegg tok brannvesenet en egen evaluering av øvelsen når de kom tilbake på stasjonen, slik at man alltid kan lære å bli bedre på det som denne gang kanskje ikke fungerte 100%.

 

 

 

Skjema