A A A

Alt om korona i Alta

bilde av coronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om viruset og hvem du skal kontakte hvis du trenger helsehjelp. 

 • Alta kommunes koronatelefon, 913 90 344, er bemannet på ukedager fra klokka 08.00 - 15.00. Det må påberegnes noe kø på enkelte dager.

 • For bestilling av koronatest, ring koronatelefonen

 • Det er viktig at de som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen

 • Alta kommune har en egen mailadresse covid19@alta.kommune.no hvor du kan henvende deg om du har spørsmål. Mailen er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid. Dersom det haster å få svar, ta kontakt med koronatelefonen, fastlege, eventuelt legevakt 

 • Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. Ta testen her 

 • Brosjyrer og informasjon om koronaviruset på ulike språk 

 

Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ringe og ikke møte opp hos fastlege eller legevakt.

Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)? 

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

Pressemelding fra kommunens kriseledelse - 28. oktober klokka 12.00

Status i Alta kommune pr 28.10.20:

 • Kommuneoverlegene melder at vi nå har totalt 9 personer som er påvist smittet av koronavirus i Alta.
 • 1 person som tidligere var bekreftet smittet er nå friskmeldt og derav også fritatt fra isolasjon.
 • 9 personer sitter i karantene.
 • Det meldes at det testes gjennomsnittlig 60 personer hver dag for koronavirus.


To nye personer er påvist smittet av koronavirus
Kommuneoverlegene melder at det er 2 personer som er nærkontakter til tidligere bekreftet koronasmittet som nå har testet positivt for koronaviruset. Begge disse personene har vært i karantene og er, grunnet bekreftet koronasmitte, nå i isolasjon.

Da disse to allerede har sittet i karantene en tid meldes det om liten risiko for smittespredning.


Kommuneoverlegene melder om at vi har god kontroll på smittesituasjonen i Alta.
For at vi skal klare å opprettholde såpass lavt antall smittede som vi har pr dato, er det viktig at vi alle sammen fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand, vaske hendene ofte, bruke handsprit når vann ikke er tilgjengelig, og bli hjemme når vi er syk.


Aldri før har så mange innbyggere i Alta tatt influensavaksinen
Det har vært høy oppslutning blant Alta kommunes innbyggere på årets influensavaksine, og mange flere enn tidligere har nå valgt å ta vaksinen. Kommunehelsetjenesten melder at det er positivt at så mange har tatt vaksinen i år da det er et forebyggende tiltak for å unngå at man får influensa samtidig som vi har en pågående koronapandemi.

I tillegg til at personer i risikogrupper har vaksinert seg, har også helsepersonell som er i direkte kontakt med pasienter fått vaksinen. Beboere på sykehjem vil også få vaksine.

Grunnet stor nasjonal etterspørsel etter årets influensavaksine meldes det nå at Alta kommune dessverre vil gå tom for influensavaksiner i løpet av dagen i dag. Byens apotek er også fri for influensavaksiner.

Vaksinering i uke 46 vil derfor utgå. Dersom kommunen får tilsendt flere vaksiner fra FHI vil det sendes ut informasjon om dette.


Nye Nasjonale innstramminger
For å ta vare på liv og helse og for å unngå at Norge havner i samme situasjon som mange andre europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode. Alle tiltakene vil vare til tidlig i desember.

 • Private arrangement kan ikke ha mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Det anbefales at man begrenser antall mennesker man omgås med i sosiale sammenhenger og at man omgås færrest mulig forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.
 • Næringslivet får en innstramming ved at utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, ikke lenger vil få unntak fra karanteneplikten.
 • Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver 3. dag og være innkvartert på enerom de 10 første dagene. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.

For ytterligere informasjon les: https://www.regjeringen.no

Alta kommune kan ikke gi dispensasjon fra de nasjonale reglene, men kommunen kan, i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, iverksette lokale innstramminger ved eventuell høy smittespredning i kommunen.


Karantene etter hjemkomst fra Sverige eller Finland
Det er fortsatt slik at dersom man reiser fra Alta til Finland eller Sverige, så må man i 10 dagers karantene ved hjemkomst, med mindre man oppfyller kriteriene for unntaksbestemmelsen. Det betyr at du ikke kan dra på jobb, skole eller barnehage de påfølgende 10 dagene etter hjemkomst til Alta.

Her er det viktig at alle tar ansvar. Det kan få alvorlige konsekvenser for mange mennesker dersom noen velger å dra direkte på jobb eller at barna drar på skolen eller barnehagen etter for eksempel ei helg på hytta i Finland eller Sverige. 

For mer informasjon se http://www.helsenorge.no om «karantene» og «unntak for karantene»


Halloween-feiring til helga
Til helgen er det Halloween, til glede for både store og små. Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker god hånd- og hostehygiene i løpet av kvelden. Det er også lurt å holde seg til ferdiginnpakket godteri og at man ikke deler Halloween-sminke med andre enn de man bor sammen med.

Det er også viktig å følge gjeldende forbud og råd om antall personer som kan være samlet. Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig.


Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Alle med symptomer skal testes uavhengig av mistanke om smitte. Alle som lurer på om de kan være smittet, uavhengig av symptomer, kan også melde seg til testing.

Ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.


Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

Koronatelefonen og e- post om korona

Sist oppdatert: 23.10.20

Alta kommunes koronatelefon: 913 90 344
Telefonen er bemannet på ukedager fra klokka 08.00 - 15.30

Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona, kan ringe koronatelefonen for bestilling av testing.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.


Alta kommunes e- post om korona: covid19@alta.kommune.no
Ta kontakt med oss om du har spørsmål. E- posten er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid 

Vi gjør oppmerksom på at dersom det haster å få svar, eller det er konkrete helsemessige spørsmål, så må det tas kontakt med koronatelefonen, fastlege eller legevakt 

Informasjon om testing av koronaviruset Covid-19

Sist oppdatert: 26.10.2020

Alta kommune følger de nasjonale testkriterier for koronavirus
Informasjon om testkriterier fra Folkehelseinstituttet 

Alta kommune vil teste: 

 1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer:
  • feber 
  • hoste
  • tungpustethet
  • tap av smak- eller luktesans
  • sår hals
  • sykdomsfølelse

OBS: Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før evt. testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Ved negativ test kan man gå tilbake til jobb/skole når allmenntiltstanden er god (er frisk og feberfri), selv om de har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

 

2. Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene (nærkontakter, innreisende fra område med høy forekomst eller annen kjent eksponering for bekreftete tilfeller), har indikasjon for å bli testet, selv om de ikke har symptomer. 

Som hovedregel vil ikke en test forkorte karantenetiden, men det er viktig å oppdage smitte så tidlig som mulig for å kunne finne andre som kan være smittet.
 

3. Ansatte i helsevesenet med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i røde land bør testes, men de de skal ikke gå ut i pasientnært arbeid før dette er avtalt med arbeidsgiver
 

4. Andre må vurderes av fastlege eller legevaktslege før man evt henvises til testing.


Tester som er tatt på disse kriteriene dekkes i sin helhet av det offentlige.


Dersom du skal reise til et land som krever en negativ korona-test før innreise må du ta kontakt med fastlege for slik test. Du må da betale hele kostnaden for testingen selv.Hvem skal du kontakte for å ta testen? 

 • Ta kontakt med Alta kommunes koronatelefon (913 90 344). Koronatelefonen er tilgjengelig på ukedager fra klokka 08 – 15.00
   
 • Det er viktig at de som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen
   
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113) 
   
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)


Hvor foregår testingen? 
Teststasjonen foregår i et stort hvitt telt på forsiden av Alta helsesenter, og er lokalisert på nedre del av parkeringsplassen P6. 
Følg skilting fra Markveien 
Det er organisert et køsystem, slik at når du blir testet så kan du sitte i bilen hele tiden

Grunnet etablering av teststasjon bes alle være oppmerksom på at regulering av parkeringsplass P6 (foran tannlegeinngangen) er endret til maks 3 timer. Avgiftstiden gjelder fra kl. 08.00.

Alle som tar koronatest mottar et  informasjonsskriv  PDF document ODT document

Oversiktskart som viser hvor testingen gjennomføres: 

Teststasjon - kart.jpgSvar på koronatest 

Alle med positivt svar, altså påvist virus, vil bli oppringt.

Vi har ikke lenger kapasitet til å svare ut alle med negativt svar, altså ikke påvist virus.

Svar på koronatest vil foreligge elektronisk etter 1-2 dager etter at testen er tatt, på nettstedet Helsenorge.no, Min helse. 

 • Logg inn med egen ID,  https://tjenester.helsenorge.no/.
 • Hvis du ikke får til å logge inn på Helsenorge kan du ringe legevakta etter 2 dager for å høre om svar er kommet. Tlf. 116 117.
 • Sees også i Kjernejournal (både fastlege og sykehus har tilgang til din Kjernejournal).

Vi sender SMS til de som er 16-17 år samt de over 70 år. I SMS’en står det bare «Test negativ».

Noen ganger blir testen «inkonklusiv». Da må vi ta ny test hvis du fortsatt har symptomer.
 


 

 

Råd til befolkningen i Alta

Sist oppdatert: 23.10.2020

 

Oppfordring til Alta kommunes innbyggere 

 • Holde fysisk avstand 
 • Vaske hendene ofte 
 • Bruke håndsprit når vann ikke er tilgjengelig 
 • Bli hjemme når vi er syk 
   

Generelle råd til alle 

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.

Håndhygiene
Unngå å berøre ansiktet med urene hender. Da hindrer du smitte via hendene til øyne, munn og luftveier.

Når bør håndhygiene utføres?

 • Før man tilbereder eller spiser mat
 • Etter toalettbesøk (bleieskift)
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr
 • Når man ankommer arbeid/barnehage/skole
 • Etter å ha berørt kontaktpunkter på steder mange ferdes, inkludert arbeid/barnehage/skole
 • Før munnbind tas på og umiddelbart etter at det er tatt av

 

Ufyllende råd i veiledning fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 
 

 

Arrangementer og private feiringer

Sist oppdatert: 28.10.20

Informasjon fra Helsedirektoratet om arrangementer 

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen.  


Private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte bør gjennomføres med maks 5 gjester 

 • Anbefalingen er at man i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen.
 • Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen på fem gjester gjelder ikke for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Husk god håndhygiene, at alle som ikke er i samme husstand holder én meter avstand og at de som er syke blir hjemme.
 • Alle anbefales også å begrense antall personer de er sammen med i sosiale sammenhenger. Man bør altså ikke være sammen med stadig nye personer fra dag til dag i løpet av en uke.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 50 personer 

Nasjonale tiltak
Private sammenkomster utenfor eget hjem kan gjennomføres med maksimalt 50 personer tilstede.

Eksempler på private sammenkomster er f.eks. bursdager, seremonier, firmafester og julebord.


Krav til gjennomføring
Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal

 • sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
 • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
 • skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.

 

Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 200 personer 

Nasjonale tiltak

 • Utendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer tilstede samtidig, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For arrangementer der publikum ikke sitter i fastmonterte seter er grensen 200 personer.
 • Innendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer tilstede samtidig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i tillegg til de 200/600.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohortene skiftes ut i løpet av dagen. Bytte av kohort må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det kan ikke være kontakt mellom kohortene.

Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.


Krav til gjennomføring
Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal

 • sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er tilstede.
 • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
 • skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.
 • sørge for at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand) og at det er en meters avstand mellom deltakerne i alle retninger, dersom arrangementet holdes i et lokale med fastmonterte seter.

Hva er arrangement?

I henhold til covid-19 forskriften § 13 er følgende definert som arrangement: 

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.


Planlegging og risikovurdering: 

 • For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.
 • For større arrangementer er det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør da på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.
 • Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak, se informasjon på Folkehelseinstituttets nettside 


Utfyllende informasjon: 

Les råd for sammenkomster fra Helsenorge

For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet 

 

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Sist oppdatert: 27.10.2020

Informasjon fra Helsedirektoratet 

Kommunen kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen 

Nasjonale tiltak: 

Følgende virksomheter er åpne, og skal drives smittevernfaglig forsvarlig:

a. barnehager
b. grunnskoler for både elever og voksne deltakere
c. skolefritidsordninger
d. videregående skoler for både elever og voksne deltakere
e. opplæring etter introduksjonsloven
f. skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4
g. folkehøyskoler
h. universiteter, høyskoler og fagskoler
i. kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss

Smittevernfaglig forsvarlig drift
Virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig jf. covid-19-forskriften §12b første og andre ledd, og følge anbefalingene i veiledere for smittevern i barnehage og skoler.

Covid-19- forskriften: 
Utdrag fra § 12

 • Virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. 
 • Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder:
  • Rutiner for håndvask 
  • Rutiner for renhold 
  • Informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak 
  • Informasjon til foresatte i barnehager og skoler 


Trafikklysmodellen 
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
 • På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.
 • På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Alta kommune er for tiden i gult nivå. 

Beredskapsplaner
Alta kommune har utarbeidet en overordnet beredskapsplan samt beredskapsplaner for  hver enkelt virksomhet. 
Beredskapsplanene inneholder informasjon om hva som blir gjort dersom det kommer smitte. 

 

Utfyllende informasjon: 

Folkehelseinstituttets råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler

Folkehelseinstituttet - informasjon til barnehager, skoler og fritidsordninger

Utfyllende informasjon fra Utdanningsdirektoratet om korona i skoler og barnehager

Nivåinndeling av smitteverntiltak, Utdanningsdirektoratet 


Når skal syke barn holde hjemme fra barnehage og skole? 

FHI - når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og skole.png

 

 

Idrettshaller og gymsaler

Sist oppdatert: 09.09.2020

Vi er inne i en spesiell tid der koronasituasjonen byr på utfordringer. Krav fra Helsedirektoratet skal følges. Idrettslagene gjør en fantastisk jobb for å kunne tilby aktivitet til befolkningen, med det ekstra arbeidet det medfører. 

For at idrettshaller og gymsaler skal kunne ha åpnet utenom skoletid har Alta kommune utarbeidet noen retningslinjer som må følges. Retningslinjene er godkjent av kommuneoverlegene.

Kort oppsummert:

 • Garderobene er i utgangspunktet stengt på ettermiddag/kveld/helg
 • Alta kommune er ansvarlig for overordnet renhold av lokalene, samt for utplassering av desinfeksjon ved inngangspartier. Leietaker (idrettslaget/leietaker) er ansvarlig for forsterket renhold etter hver økt på ettermiddag/kveld/helg.
 • En dedikert person er ansvarlig for hver økt som gjennomføres og må ha oversikt over hvem som deltar på den aktuelle økten. Dette grunnet evt. smittesporing i etterkant.
 • Ingen skal delta på aktiviteter dersom de er syke eller i karantene.
 • God hygiene, både før og etter selve aktiviteten, samt før og etter bruk av felles utstyr er viktig. Dette gjelder både vask av hender og utstyr som benyttes.
 • Nye retningslinjer kan komme dersom smittenivået endres, lokalt eller nasjonalt.

Gjeldende retningslinjer er publisert i sin helhet på Alta kommune sin hjemmeside.

Besøksregler for sykehjem og Vertshuset

Sist oppdatert: 12.08.20
 

Anbefalinger om besøk i helse og omsorgsinstitusjoner (pressemelding 12.08.20)

De nasjonale føringer synliggjør at det skal legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, så langt det er mulig. Ved besøk på helseinstitusjoner må smittevernhensyn ivaretas i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
Dersom du ønsker å besøke dine pårørende, ta kontakt med det aktuelle sykehjemmet eller Vertshuset for nærmere avtale. Husk oppfordringen om å ikke oppsøke folk i risiko de nærmeste 10 dagene etter at du har vært på reise.

Helse og sosialtjenesten har tilpasset sine besøksregler til de nasjonale føringer. 


Informasjon fra Alta kommune: 

Alle våre sykehjem er åpne for besøk fra pårørende. De som kommer må følge besøksreglene og ha gjort avtale om tidspunkt.

Dette gjelder for institusjonen: Ekornsvingen, Kåfjord, Altagårdshagen, Furuly og Bossekop, Helsesentret og Vertshuset.

Generelle regler for alle besøk

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk.
 • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Du må alltid kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt og besøkslengde med kontaktpersonen på institusjonen på forhånd. (Dette gjelder ikke Vertshuset)
 • Vi anbefaler at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • Det er den enkelte institusjonen som bestemmer når du kan komme på besøk.
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.
 • For besøk ute: alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene.
 • For besøk inne: hvor mange som kan komme på besøk, bestemmer den enkelte institusjonen. Alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.
 • På Vertshuset kan beboere ha besøk etter eget ønske, men det anbefales på det sterkeste at besøkende forholder seg til de samme smittevernrestriksjonene som på sykehjem.

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og fulgt til rommet der besøket skal foregå. (Dette gjelder ikke Vertshuset, der fylles egenerklæringsskjema i hovedinngangen. Den legges i angitt postkasse).
 • Du må vaske hendene når du kommer, også hvis du skal besøke noen utendørs.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd på institusjonen du skal besøke.
 • Hvis smittespredningen i Alta øker, kan vi stenge eller begrense besøkene.

Informasjon om karantene og isolasjon

Sist oppdatert: 26.10.20

 

Hva er karantene? 
De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. 
Dette gjelder nærkontakter til personer med covid-19 og personer som har vært på reise i et område med mye smitte. Disse skal være i karantene i 10 døgn for å hindre at de smitter andre før de selv får symptomer 

Hva er isolasjon? 
Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller annet sted. 

Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk 

Utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet 

 

 

korona distansering

 

 

Informasjon angående vikarer fra andre land i helse- og sosialtjenesten

Informasjon angående vikarer fra andre land i helse- og sosialtjenesten i Alta kommune.

Vi i Helse- og sosialtjenesten i Alta Kommune er helt avhengig av personell utenfra for å sikre forsvarlige tjenester under ferieavviklingen for våre ansatte. Gjennom mange år har vi benyttet oss av dyktige vikarer fra Sverige, Finland og Danmark, og det vil vi også i år.

Hos oss er det viktig at våre pasienter, pårørende og øvrige innbyggere har tillit til våre tjenester, og vi har forståelse for at bruken av vikarer fra andre land kan være med å bidra til økt frykt for smitte. Vi har derfor utarbeidet en grundig kartleggingsprosedyre som alle ferievikarer må gjennomgå før de kan begynne hos oss.

I Alta kommune praktiserer vi følgende:

Kartlegging før godkjenning:

 • Hvor kommer vedkommende fra? Og hvor har vedkommende vært de siste 10 dagene?
 • Har vedkommende arbeidet i tjenester hvor det er registrert smitte?
 • Har vedkommende jobbet med covid-19 pasienter?
 • Er vedkommende blitt testet for covid-19?
 • Har vedkommende ellers vært i nærkontakt med bekreftet smittede tilfeller?
 • Hvordan reiser vedkommende til Alta, kollektivt eller privat?
 • Hvordan er den nåværende helsetilstand til vedkommende? Symptomer som kan samsvare med Covid-19.

Prosedyre ved ankomst Alta:

 • Vedkommende skal testes for covid-19 ved ankomst, og etter tre dager.
 • Når vedkommende får sin første negative test kan de starte opp sitt arbeid i avdelingen.
 • Vedkommende skal bruke munnbind i kontakt med avdeling og pasienter i karantenetid, 10 dager.
 • Vedkommende skal ha gjennomgått beredskapsplan for pandemisk influensa og rutiner for smittevern.
 • Vedkommende skal umiddelbart ta kontakt ved luftveissymptomer.
 • Vedkommende skal være kjent med og er pliktig å overholde karantenebestemmelsene på fritiden på 10 dager.

Covid-19-forskriften åpner opp for at personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner får dispensasjon fra karanteneplikten, men at de da må være i karantene på fritiden de 10 første dagene. Unntaket er dersom de kan dokumentere gjennomgått infeksjon med godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder, da vil de ikke bli omfattet av kravet om karantene.

Helse- og sosialtjenesten forholder seg til de retningslinjene som til enhver tid er tilgjengelig.

Smittevernråd for reiser og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Sist oppdatert: 27.10.20

Informasjon fra Regjeringen: 
Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

På nettsider til regjeringen gis det utfyllende informasjon om aktuelle spørsmål og svar 
 

Smittevernråd for ferie og innreisekarantene ved ankomst til Norge 
Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan bli endret raskt.

Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 døgn. 

Folkehelseinsituttet har på sine nettsider informasjon om: 

 • Kart over røde og gule land/områder 
 • Kriterier for vurdering av smittespredning 
 • Unntak fra karanteneplikten 
 • Ansatte i helsetjenesten 
 • Råd før du reiser til utlandet 
 • Spørsmål og svar om reiser og karantene 
 • Reise og ferie i Norge 
 • Smittevernråd for reiser 
 • Reiseråd for risikogrupper og deres pårørende 
 • Tallgrunnlag for innreisekarantene 

Utfyllende informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider 


Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge 

Folkehelseinstituttet har laget en mal for smittevernveileder. 
Det er laget spesifikke råd for forsvarlig smittevern ved de ulike tjenestene knyttet til reiselivet: 

 •  Serveringssteder
 •  Campingplasser, feriesenter og utleiehytter 
 •  Hoteller 
 •  Aktiviteter og utleie av utstyr 
 •  Fornøyelsesparker 
 •  Badeland 
 •  Museer 

Utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet 

NHO reiseliv har utarbeidet bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern: 

 •  Trygg camping 
 •  Trygg servering 
 •  Trygg overnatting 
 •  Trygge opplevelser

Utfyllende informasjon fra NHO reiseliv 

 

 

Råd til personer i risikogruppene

Sist oppdatert: 26.10.2020

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet 

De fleste som smittes av SARS-CoV-2 (koronaviruset), får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, men selv de fleste i risikogruppene får milde symptomer.
Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen.

Alle i samfunnet bør følge de generelle rådene om å ha god hoste- og håndhygiene, begrense antall nære kontakter og holde avstand. Dette er særlig viktig for personer i risikogruppene.

FHI - råd til risikogrupper [1].png

 

 

 

Utfyllende informasjon fra nasjonale myndigheter

Sist oppdatert: 26.10..2020

 

Forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (covid-19- forskriften)


Nasjonale råd 
Du finner det meste du trenger av informasjon hos våre nasjonale helsemyndigheters informasjonssider og informasjonstjenester.


Regjeringen
Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen 
Finn informasjon på regjeringen.no


Folkehelseinstituttet
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du informasjon, nyheter og meldinger. 
Finn informasjon på fhi.no
Informasjon om koronaviruset - fakta, råd og tiltak 

Helsenorge 
Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symtomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggede tiltak 
Finn informasjon på helsenorge.no 


Helsedirektoratet 
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe
helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål

For helsepersonell og andre offentlige aktører er det opprettet en nettside med anbefalinger og informasjonsmateriell 
Finn informasjon på helsedirektoratet.no


Utdanningsdirektoratet
Oppdatering for skole og barnehage
Finn informasjon på Utdanningsdirektoratet

 

Andre hjelpenumre: 

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015


Døgnåpen nasjonal  alarmtelefon for barn og unge: 116 111 
Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Dette er telefontjenesten som barn og unge selv kan ringe til 

Døgnåpen chattjeneste for barn og unge: www.116111.no 
Den 7. april åpnet Alarmtelefonen for barn og unge døgnåpen chat-tjeneste. Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.
Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Pårørendelinjen: 90 90 48 48 
Pårørendelinjen er en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre, og er åpen alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00

Chatten er tilgjengelig på følgende nettside: 
UngePårørende.no - for barn og unge pårørende


Nettsiden www.ung.no 

Mange ungdommer kan synes at det er vanskelig å finne tilpasset informasjon om korona. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) samarbeider med mange andre offentlige tjenester og driver nettsiden ung.no.

På www.ung.no tilbys det informasjon og veiledning til ungdom samt at det en spørretjeneste der ungdom kan spørre om det de lurer på. Målgruppen er ungdom 13–20 år. Ung.no tar ungdommene på alvor med relevant, nyttig og oppdatert informasjon. Dette er en troverdig, tydelig og trygg aktør som tar ungdommene på alvor, og som de vet at de kan stole på. Det betyr at ungdom finner den informasjonen de trenger her.

Nettsiden har informasjon om de temaene som ungdom er interessert i - fra kropp, seksualitet og psykisk helse til fritid, jobb og utdanning. Her er det også viet plass til informasjon knyttet til koronapandemien

  

Ofte stilte spørsmål og svar

Oppdatert  26.10.20

Regjeringen - spørsmål og svar om koronasituasjonen 

På nettsiden til Regjeringen får man svar på følgende områder: 

 • Karantene 
 • Private og offentlige arrangementer 
 • Reiser, grensepasseringeringer, utenlandske borgere
 • Arbeidsliv 
 • Økonomi og næringsliv 
 • Koronavirus og helse 
 • Kommuner 
 • Kultur, idrett og frivillige organisasjoner 
 • Studier
 • Vold og overgrep 
 • Politi 
 • Hytter 
 • Folkets spørretime 

Spørsmål og svar- sider fra departementer og øvrige myndigheter 

 

Hvordan har Alta kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Alta kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier. I den fasen vi er inne i nå går vi igjennom tiltakene og sikrer at vi kan iverksette disse dersom det blir aktuelt. I første omgang gjelder det å sikre at legevakta og fastlegene er forberedt på å håndtere en situasjon der det er mistanke om smitte. I tillegg skal kommunen sikre oppsporing av kontakter for informasjon dersom det oppdages et tilfelle der koronavirus-sykdom er sannsynlig.

 

Hvem kan jeg kontakte i Alta? 

Har Alta kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon som er i drift fra og med fredag 13. mars. Telefonnummeret er 913 90 344. 
 

Kan jeg få snakke direkte med kommuneoverlegen i Alta kommune?
Både kommuneoverlegen og øvrig ledelse i Alta kommune har for tiden stor arbeidsbyrde. Vi henviser til koronatelefonen: 913 90 344 

 

 

 

 

Arkiv - Pressemeldinger fra kommunens kriseledelse

21. oktober kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 21.10.20:

 • Kommuneoverlegene melder at vi har 6 personer som er påvist smittet av koronavirus i Alta. 19 personer sitter i karantene.
 • Det meldes at det testes gjennomsnittlig 60 personer hver dag for koronavirus.

Seks person er påvist smittet av koronavirus, nitten personer i karantene
Kommuneoverlegene melder at det er 2 tilreisende fra rødt land som har vært i isolasjon siden forrige uke. Disse bor sammen med andre personer som har vært i karantene i samme periode og som nå er påvist positivt smittet. Derav er totalt 4 personer påvist smittet av korona, fordelt på to husstander.

Videre melder kommuneoverlegene at 2 andre personer, som bor i samme husstand, påvist positivt smittet, og at denne smitten kommer fra utbruddet i Hammerfest.

Det er kjent smittevei på samtlige personer og det er gjennomført omfattende smittesporing. Pr dato har man oversikt over nærkontakter til de som er påvist smittet. Disse sitter nå i karantene.

Ansatte i helsetjenesten og bedrifter i Alta får skryt av kommuneoverlegen
Ansatte som jobber i hjemmetjenesten og på sykehjem gjør en god jobb, både i forhold til at de har gode rutiner for smittevern for både ansatte og pasienter og at de har gode smitteforebyggende tiltak i møte med pasienter.

Kommuneoverlegene erfarer også at bedrifter i Alta som benytter arbeidere fra utlandet er flinke til å ivareta smittevernrutiner, samt at de fysisk legger til rette for at arbeiderne kan gå i karantene ved ankomst til Alta, og eventuelt isolasjon ved behov.

Planlegger for åpning av korona-avdeling
Da pandemien startet i vår ble det planlagt korona-avdeling i Alta. Det jobbes nå iherdig med praktiske løsninger og beredskap for at avdelingen kan tas i bruk på kort varsel.

Bør alle som har vært på Hammerfest sykehus gå i karantene?
Det er to avdelinger på Hammerfest sykehus som har påvist koronasmitte blant sine ansatte. Øvrige avdelinger er ikke berørt. Nærkontaktene som har vært innlagt på Hammerfest sykehus på en av disse to avdelingen er nå i karantene.

Det drives utstrakt smittesporing for å kartlegge om det er flere nærkontakter.

Det er ikke ilagt en generell karantene for samtlige som har vært på avdelinger i Hammerfest, der det ikke har vært smitte.

Kommuneoverlegene i Alta har dialog med FHI sin beredskapsgruppe for fortløpende vurderinger og anbefalinger. Frem til annet er anbefalt av FHI er det ikke nødvendig i gå i karantene selv om du har vært på sykehuset i Hammerfest. De som må gå i karantene vil få beskjed om det.

Økt kapasitet på flytransport
Både kommunen og Finnmarkssykehuset jobber for å ha god beredskap for lufttransport, når flere pasienter nå må sendes med fly fra Vest-Finnmark til sykehus.

Politisk og administrativ ledelse jobber sammen med de andre kommunene i regionen med kontakt mot Helse Nord, og Fylkesmannen er også informert om viktigheten av dette.

Oppfordring til Alta kommunes innbyggere
På nyhetene de siste månedene har vi lest/hørt om at smitten spres seg i kommuner sørpå. Da er det lett å tenke at «det er så langt unna, det rammer ikke meg».

Hammerfest ligger mye nærmere, geografisk sett, og når vi ser hvor hurtig smitten sprer seg i nabokommune så blir man naturligvis bekymret. Det ingen grunn til å senke skuldrene og tenke at «dette rammer ikke oss i Alta». Vi har allerede 6 personer som er påvist koronasmittet i Alta og ønsker ikke at dette tallet skal øke ukontrollert.

Selv om vi kanskje er både lei og slitne av å forholde oss til smittevernreglene, så er det allikevel helt avgjørende at vi alle sammen fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand, vaske hendene ofte, bruke handsprit når vann ikke er tilgjengelig og bli hjemme når vi er syk.

Derfor ber vi i om at Alta kommunes innbyggere fortsatt tar situasjonen på største alvor. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de mest sårbare i samfunnet vårt.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Alle med symptomer skal testes uavhengig av mistanke om smitte. Alle som lurer på om de kan være smittet, uavhengig av symptomer, kan også melde seg til testing.

Ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

14. oktober kl. 11.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 14.10.20:

 • Kommuneoverlegene melder at vi har en person som er påvist smittet av koronavirus i Alta. 6 personer sitter i karantene.
 • Det meldes at det testes gjennomsnittlig 40 personer hver dag for koronavirus.

En person er påvist smittet av koronavirus, seks personer i karantene
Kommuneoverlegene melder at dette er en person som er tilreisende fra rødt land. Det er kjent smittevei og situasjonen er under god kontroll. Vedkommende har fulgt alle regler underveis og det er liten fare for smittespredning.

Feiring av Halloween
Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. Da kan det bli mange handavtrykk på dørhandtak og ringeklokker rundt om i nabolaget.

Folkehelseinstituttet har i den forbindelse kommet med noen råd:

Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis. Det er også viktig å følge gjeldende forbud og råd om antall personer som kan være samlet der du bor, samt holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele Halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med.

Kommuneoverlegene i Alta oppfordrer alle til å finne alternative andre måter å feire Halloween på enn den tradisjonelle knask eller knep-runden. Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig.

Les hele artikkelen her

Trafikklysmodell i barnehager og skoler
I mai/20 utarbeidet Helsedirektoratet, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet veiledere for barnehager og skoler med fokus på tiltak for handtering av smittesituasjonen i samfunnet. I den forbindelse ble trafikklysmodellen tatt i bruk. Denne varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak.

Barnehagene og skolene i Alta har siden oppstart skole/barnehageåret i august vært på gult nivå. Det er de nasjonale helsemyndigheter som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene/barnehagene selv.

Lokale myndigheter kan ikke nedjustere trafikklysnivået, kun eventuelt oppjustere. Det er ingen grunn for å endre dette slik situasjonen er i Alta pr dato.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

07. oktober kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 07.10.20:

 • Kommuneoverlegene melder at vi fortsatt ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Alta
 • Det meldes at det testes gjennomsnittlig 30 personer hver dag for koronavirus.


Influensavaksinering
I uke 44 og uke 46 vil det gjennomføres massevaksinering. Personer i risikogrupper prioriteres.

Sted: Finnmarkshallen. Benytt inngang C.
Dag/klokkeslett: Mandag til og med torsdag fra kl. 14.00-18.00
Pris: 50,-

Betales via betalingsterminal eller kontanter. Det er ønskelig at man benytter betalingsterminalen. Dersom kontanter tas med, bes det om å ta med eksakt sum.

Frikort er gyldig. Dette må tas med og fremvises før vaksinering gjennomføres.

De som er over 65 år vil få innkalling på sms for oppsatt dag/klokkeslett.
De under 65 år (inkl. barn og ungdom) som er i risikogruppe må selv ta initiativ til å møte opp på oppsatte dager/tidspunkt.

Venting må påberegnes.


Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.


Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

30.september kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 30.09.20:

 • Kommuneoverlegene melder at vi fortsatt ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Alta
 • Det meldes at det testes gjennomsnittlig 70 personer pr dag for koronavirus.


Når skal barnet ditt være hjemme fra barnehagen/skolen og når skal de testes for covid-19?
Nasjonale myndigheter har formidlet at både barn og voksne skal være hjemme dersom de føler seg syke. Det er ikke alltid like lett å vurdere om barnet ditt skal dra på skolen/barnehagen eller bli hjemme. For mindre barn er det ikke så lett å formidle når de føler seg dårlig eller er syk. Som foreldre vil man oppleve at barnet gjerne er sutrete, klengete eller irritable. Det er også utfordrende for foreldrene vurdere om barnet bør testes for covid-19.

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp. Symptomene er ofte milde og kortvarige, og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

I de fleste tilfeller vil barn som er syke ikke ha covid-19. Når du er bekymret for ditt syke barn er det derfor viktig å kontakte helsetjenesten for hjelp med å vurdere om barnet bør undersøkes av lege. Det er viktig at legevurdering ikke forsinkes på grunn av bekymring for smitte med covid-19.

Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Andre grunner til å kontakte lege er når barnet har:

 • nedsatt allmenntilstand (barnet er slapt og ikke i sin vanlige form)
 • anstrengt pust og/eller puster fortere enn vanlig når barnet er i ro
 • feber i kombinasjon med luftveissymptomer og/eller nedsatt allmenntilstand

Dersom barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form.

Det gjøres unntak for barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke å holde seg hjemme.

Nedenfor finner du et skjema som hjelper deg å vurdere om ditt barn skal bli hjemme, når barnet trenger covid-19 -test og når barnet kan dra tilbake til barnehagen eller skole etter sykdom.

syke barn korona

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing. Telefonen er bemannet fra kl. 08.00-15.30 mandag til fredag

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.


Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

23.september kl. 12.30 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 23.09.20:

 • Kommuneoverlegene melder at vi fortsatt ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Alta
 • Det meldes at det testes gjennomsnittlig 40 personer pr dag for koronavirus.

Influensavaksine
For gjennomføring av årets influensavaksinering er det viktig at ikke mange mennesker møter opp samtidig, samt at lokalene er egnet og tilrettelagt. Arbeidet med planlegging av praktiske løsninger og organisering for influensavaksinering pågår nå for fullt.

Det planlegges for massevaksinering mandag til og med torsdag i uke 44 og 46. Personer i risikogrupper prioriteres.

Mer informasjon kommer så snart det er klart.

Viktig beskjed til alle
Det kommer melding om at de generelle smittevernreglene ikke overholdes på alle cafeer, restauranter og utesteder. Kommunene vil følge opp dette i form av befaring og tilsyn. Andre tiltak kan også iverksettes dersom det anses nødvendig. Formannskapet har nå fått delegert fullmakt fra Kommunestyret til å gjennomføre tiltak som å stoppe servering o.l. for å forebygge og begrense smitte.

Generelle smittevernregler som å være hjemme ved sykdom, holde god avstand og god handhygiene er de viktigste tiltakene for å unngå å bli smittet samt for å unngå videreføring av covid-19.

Koronatelefonen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) er bemannet fra kl. 08.00-15.30 mandag til fredag.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

16.september kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 16.09.20:

God respons fra helsepersonell til smittesporing og koronatesting
De siste ukene har legetjenesten meldt behov for helsepersonell som kan bistå med testing, samt inngå i et smittesporingsteam.

Det er nå flere som har meldt seg til disposisjon og legetjenesten er nå bedre rustet til å ivareta de ekstra arbeidsoppgaver koronasituasjonen medfører. Men tjenesten melder at de fortsatt har behov for at flere melder seg.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men at vi fortsatt er i en forberedende fase. Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at koronasituasjonen vil vedvare frem til neste våren/tidlig sommer.

Influensavaksine
I slutten av oktober vil kommunen igangsette influensavaksinering. Her prioriteres i første omgang de som er i risikogrupper.

Kommunen jobber pr dato med praktiske løsninger og organisering for gjennomføringen av tilbudet. Mere informasjon kommer så snart det er klart.

Til Altas innbyggere
Vi er utrolig heldige som ikke har koronasmitte i Alta. Men det er ingen grunn til å senke skuldrene og tenke at «nå er faren over»! Det er stor sannsynlighet for at vi vil oppleve at innbyggere i Alta blir koronasmittet i tiden fremover.

Selv om vi begynner å bli både lei og slitne av å forholde oss til smittevernreglene, så er det allikevel helt avgjørende at vi alle sammen fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand, vaske hendene ofte, bruke handsprit når vann ikke er tilgjengelig og bli hjemme når vi er syk.

Derfor ber vi i om at Alta kommunes innbyggere fortsatt tar situasjonen på alvor. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de mest sårbare i samfunnet vårt.

Koronatelefonen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) er bemannet fra kl. 08.00-15.30 mandag til fredag.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

9.september kl. 12.30 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 09.09.20:

Legetjenesten har fortsatt behov for personell til smittesporing og koronatesting
Legetjenesten har stort behov for helsepersonell da det er mange som testes hver dag. Det er også behov for personell som kan inngå i et smittesporingsteam.

Det er behov for helsepersonell til følgende oppgaver:

Personer med helsefaglig bakgrunn, samt studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger (sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter osv) som har mulighet til å bidra bes melde seg.

Dette er lønnet arbeid og alle vil bli gitt opplæring. Om du kan jobbe noen timer eller full uke, vi er uansett interessert i din hjelp. Arbeidstid er fortrinnsvis dagtid hverdager, men noe kvelds og helgearbeid må påberegnes.

Dersom du kan bidra, ta kontakt på mail til marie.stavang@alta.kommune.no eller tlf 78 45 54 45.

Alta kommune har utarbeidet retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler
Vi er inne i en spesiell tid der koronasituasjonen byr på utfordringer. Krav fra Helsedirektoratet skal følges. Idrettslagene gjør en fantastisk jobb for å kunne tilby aktivitet til befolkningen, med det ekstra arbeidet det medfører. 

For at idrettshaller og gymsaler skal kunne ha åpnet utenom skoletid har Alta kommune utarbeidet noen retningslinjer som må følges. Retningslinjene er godkjent av kommuneoverlegene.

Kort oppsummert:

Gjeldende retningslinjer i sin helhet finner du her

Kommunen gjennomfører tilsyn
Spisesteder, utesteder, skoler og barnehager vil også i fortsettelsen få tilsyn fra kommunen. Her er fokuset smittevernfaglig veiledning og rådgivning.

Koronatelefonen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) er bemannet fra kl. 08.00-15.30 mandag til fredag. 
Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

2.september kl. 13.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 02.09.20:

Legetjenestens har behov for personell til smittesporing og koronatesting
Det er mange som testes hver dag. Videre er det behov for personell som kan inngå i et smittesporingsteam. I den forbindelse melder Legetjenesten om behov for helsepersonell.

Personer med helsefaglig bakgrunn, samt studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger (sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter osv) som har mulighet til å bidra bes melde seg til disposisjon.

Det er behov for personell til følgende oppgaver:

Alle vil bli gitt opplæring. Om du kan jobbe noen timer eller full uke, vi er uansett interessert i din hjelp. Arbeidstid er fortrinnsvis dagtid hverdager, men noe kvelds og helgearbeid må påberegnes.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase i forhold til smittesporing. I tillegg er det et stort behov for personer som kan bistå med koronatesting. De som melder vil få opplæring og vil deretter bli kontaktet ved behov.

Dersom du kan bidra, ta kontakt på mail til marie.stavang@alta.kommune.no eller tlf 78 45 54 45.

Skoler, barnehager og helsetjenesten opplever økt sykefravær
Grunnet iverksatte smitteverntiltak opplever tjenestene nå økt sykefravær. Dette vil, til en viss grad, gå ut over daglige drift og kan medføre at barnehageavdelinger må holde stengt i perioder og/eller at elever i en kort periode vil få undervisning digitalt.

Når bør barn holdes hjemme fra skole/barnehage?
Barn kan komme i barnehagen/på skolen med snue, rennende nese og sporadiske hoste etter luftveisinfeksjon, så lenge de er feberfri og allmenntilstanden er god.

Foreldre anbefales å teste barn som har vært syke før de kommer tilbake til barnehagen/skolen. Ved feber og hoste skal barn straks testes for covid-19. Med milde symptomer uten feber og hoste kan man se an symptomer hjemme i to dager før de eventuelt bør ta en test. Ved negativ test bør barna holdes hjemme til de har god allmenntilstand og er fri for feber, men behøver ikke være symptomfrie før de kommer tilbake til barnehage/skole.

Koronatelefonen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) er bemannet fra kl. 08.00-15.30 mandag til fredag. Det må fortsatt beregnes noe kø da det er mange som ringer og ønsker å bestille testtime.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Synes du det er vanskelig å vite om du skal/bør testes?
Ta en koronasjekk her: https://helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk

Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

 

26.august kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 26.08.20:

Til Altas innbyggere
Vi er i en krevende situasjon for tiden da det fortsatt er en pågående pandemi i Norge. Selv om vi ikke har noen smittetilfeller i Alta pr dato, så er vi ikke isolert fra omverden. Vi har mange tilreisende, både studenter, besøkende og arbeidsfolk. Det er også mange fra Alta som reiser ut av fylket og kommer tilbake. Vi vet derfor ikke når neste smittetilfelle dukker opp i byen vår.

Derfor er det utrolig viktig at alle sammen fortsetter å overholde smittevernreglene, inkludert en meters avstand når man er sammen med noen man ikke bor sammen med (samme husstand)

For enkelte kan kanskje regelen om en meters avstand oppleves unødvendig da man for eksempel går i samme klasse, trener mye sammen eller er en nær vennegjeng. Men for at vi skal klare å holde smittespredningen nede så er dette ett av de viktigste (og enkleste) tiltakene vi har.

Helsetjenesten melder om en økning av personer med forkjølelsessymptomer de siste ukene. Årsaken til dette er blant annet at vi nå møter flere enn tidligere, og at vi er mindre opptatt av handhygiene og avstand. Da spres luftveisvirusene. Vi ønsker ikke en situasjon der vi både har mye luftveisinfeksjoner og samtidig et koronautbrudd i Alta

Så kjære innbyggere! Vær så vennlig å overhold smittevernreglene. For å beskytte deg selv, dine nærmeste og de mest sårbare blant oss.

Skoler, barnehager og helsetjenesten opplever økt sykefravær
Grunnet iverksatte smitteverntiltak opplever tjenestene nå økt sykefravær. Dette vil, til en viss grad, gå ut over daglige drift og kan medføre at barnehageavdelinger må holde stengt i perioder og/eller at elever i en kort periode vil få undervisning digitalt.

Når bør barn holdes hjemme fra skole/barnehage?
Barn kan komme i barnehagen/på skolen med snue, rennende nese og sporadiske hoste etter luftveisinfeksjon, så lenge de er feberfri og allmenntilstanden er god.

Foreldre anbefales å teste barn som har vært syke før de kommer tilbake til barnehagen/skolen. Ved feber og hoste skal barn straks testes for covid-19. Med milde symptomer uten feber og hoste kan man se an symptomer i to dager før de eventuelt må ta en test. Ved negativ test bør barna holdes hjemme til de har god allmenntilstand og er fri for feber, men behøver ikke være symptomfrie før de kommer tilbake på skolen.

Koronatelefonen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) er bemannet fra kl. 08.00-16.00 mandag til fredag.

De siste ukene har det vært tekniske problemene med telefonen som har medført at de som ønsker testing har hatt problemer med å komme igjennom. Dette er nå fikset slik at det skal være lettere å komme igjennom. Men det må fortsatt beregnes noe kø da det er mange som ringer og ønsker å bestille testtime.

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten så må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Synes du det er vanskelig å vite om du skal/bør testet?

Ta en koronasjekk her!

Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende. 

 

19.august kl. 12.30 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 19.08.20:

Stort press på Koronatelefonen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) er bemannet fra kl. 08.00-16.00 mandag til fredag.

Vi opplever stort press på koronatelefonen, og av den grunn blir systemet overbelastet. Det er derfor mange som har problemer med å komme igjennom på telefonen. Alta kommune jobber iherdig med å løse problemet.

Frem til løsning er på plass bes de som ønsker å testes om å smøre seg med tålmodighet og forsøke å ringe flere ganger. Helsetjenesten beklager dette!

Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Er du forkjølet eller har influensa- liknende symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt på koronatelefonen. Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før testing gjennomføres.

Synes du det er vanskelig å vite om du skal/bør testet?
Ta en koronasjekk her: https://helsenorge.no/koronavirus/koronasjekk

Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Helsetjenesten har etablert ny teststasjon for koronatesting
Teststasjonen er flyttet og er nå plassert foran Helsesenteret. Det er organisert et køsystem slik at du når du testes så sitter i bilen hele tiden

Grunnet etablering av teststasjon bes alle være oppmerksom på at regulering av parkeringsplass P6 (foran tannlegeinngangen) er endret til maks 3 timer. Avgiftstiden gjelder fra kl. 08.00.

Gjennomføring av arrangement
I løpet av sensommer/høst er det mange som skal gjennomføre konfirmasjoner. Dette er en stor dag, både for konfirmant, foreldrene og øvrig familie, og slekt og venner kommer ofte tilreisende for å feire dagen.

Oppfordringen fra kriseledelsen er at alle er påpasselig med å holde minst en meters avstand og er nøye med hygiene, samt øvrige smittevernregler. Den familien som arrangerer konfirmasjonen må også huske å lage navneliste m/telefonnummer. Navnelisten må oppbevares i inntil 10 dager etter at konfirmasjonsdagen er avviket.

For mer informasjon, sjekk Alta kommune sin hjemmeside, eller https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Ring koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona skal ringe koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

12.august kl. 12.30 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 12.08.20:

Til Altas befolkning
Koronasituasjonen er blitt vår nye hverdag. Selv om vi i løpet av våren/sommeren gradvis åpnet samfunnet igjen, må vi innstille oss på at det unormale vil være normalen en god stund fremover.

På nasjonale nyheter ser vi at det er stor smitteoppblomstring i flere byer i Norge. Det er derfor veldig viktig at vi alle sammen tar inn over oss at koronasituasjonen ikke er over.

Kriseledelsen oppfordrer derfor alle reisende, både de som kommer fra inn og utland, å opptre varsomt de første 10 dagene etter hjemkomst. Ikke oppsøk større folkeansamlinger eller personer som er i risiko og hold deg mest mulig hjemme.

Kommer du fra et «rødt land» gjelder karantenereglene.

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset. Nedenfor er en illustrasjon i forhold til dette.

korona distansering

Smittevernrådene er fortsatt som følgende:

Nasjonale myndigheter kommer med jevnlig oppdatert informasjon til befolkningen. Det er viktig at hver enkelt holder seg oppdatert og følger helsemyndighetenes anbefalinger.

Barnehage og skole
Barnehagene har allerede åpnet etter ferien, og skolene har første dag med elever torsdag 20. august. Vi gleder oss til å starte opp, og ønsker alle gamle og nye barn og elever hjertelig velkommen!

Både barnehager og skoler arbeider etter den såkalte trafikklysmodellen som regjeringen har laget, og vi er nå på gult nivå slik vi var før sommeren. Med utgangspunkt i den nasjonale smittevernveilederen, er det utarbeidet en overordnet beredskapsplan for hele tjenesteområdet, og hver enkelt virksomhet har sin egen beredskapsplan i tilfelle smitte.

Det vil blir invitert til en egen presskonferanse om barnehage og skole førstkommende fredag klokken 1100, og flere detaljer vedrørende oppstart vil komme da.

Koronatelefonen åpnes igjen
Koronatelefonen (tlf 913 90 344) vil være bemannet fra og med torsdag 13.08.20 kl. 08.00-16.00. Telefonen vil inntil videre være bemannet på ukedager. Alta kommune sin hjemmeside vil forløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.

Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Ring fastlege eller koronatelefonen om du tror du er smittet
Folk som har symptomer og tror de kan være smittet av korona, skal ringe sin fastlegen eller koronatelefonen (tlf 913 90 344) for bestilling av testing.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt med helsetjenesten via koronatelefonen.

Stort press på legevakten
Legevakten melder om stort press grunnet mange personer som korona-testes.

Unngå å belaste 116 117-linjen og legevakten unødvendig.

Anbefalinger om besøk i helse og omsorgsinstitusjoner
De nasjonale føringer synliggjør at det skal legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, så langt det er mulig. Ved besøk på helseinstitusjoner må smittevernhensyn ivaretas i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Dersom du ønsker å besøke dine pårørende, ta kontakt med det aktuelle sykehjemmet eller Vertshuset for nærmere avtale. Husk oppfordringen om å ikke oppsøke folk i risiko de nærmeste 10 dagene etter at du har vært på reise.

Helse og sosialtjenesten har tilpasset sine besøksregler til de nasjonale føringer. Informasjon er publisert på Alta kommune sin hjemmeside.

Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å sende ut pressemeldinger hver onsdag inntil videre. Dette vurderes forløpende.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

10. juni kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 10.06.20:


Til Altas befolkning
Unntakssituasjonen med Covid-19 begynner etter hvert å bli den nye hverdagen. Selv om vi nå åpner samfunnet gradvis, må vi innstille oss på at det unormale vil være normalen en god stund fremover.

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset. Nedenfor er en illustrasjon i forhold til dette.

avstand

Smittevernrådene er fortsatt som følgende:

Den 15. juni vil nasjonale myndigheter komme med oppdatert informasjon til befolkningen. Det er viktig at hver enkelt holder seg oppdatert og følger helsemyndighetenes anbefalinger.


Anbefalinger om besøk i helse og omsorgsinstitusjoner
De nasjonale føringer synliggjør at det skal legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, så langt det er mulig. Ved besøk på helseinstitusjoner må smittevernhensyn ivaretas i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Dersom du ønsker å besøke dine pårørende, ta kontakt med det aktuelle sykehjemmet eller Vertshuset for nærmere avtale.

Helse og sosialtjenesten har tilpasset sine besøksregler til de nasjonale føringer. Informasjon publiseres på Alta kommune sin hjemmeside.


Informasjon angående vikarer fra andre land i helse- og sosialtjenesten i Alta kommune.
Helse- og sosialtjenesten er helt avhengig av personell utenfra for å sikre forsvarlige tjenester under ferieavviklingen for våre ansatte. Gjennom mange år har tjenesten benyttet seg av dyktige vikarer fra Sverige, Finland og Danmark, noe de ønsker å benytte seg av i år også.

Det er viktig at pasienter, pårørende og øvrige innbyggere har tillit til tjenestene som ytes, og det er forståelse for at bruken av vikarer fra andre land kan være med å bidra til økt frykt for smitte. Det er derfor utarbeidet en grundig kartleggingsprosedyre som alle ferievikarer må gjennomgå før de kan begynne å jobbe.

I Alta kommune praktiserer vi følgende:

Kartlegging før godkjenning:

Prosedyre ved ankomst Alta:

Covid-19-forskriften åpner opp for at personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner får dispensasjon fra karanteneplikten, men at de da må være i karantene på fritiden de 10 første dagene. Unntaket er dersom de kan dokumentere gjennomgått infeksjon med godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder, da vil de ikke bli omfattet av kravet om karantene.

Helse- og sosialtjenesten følger folkehelseinstituttets anbefalinger for testing, som innebærer at kun vikarer med symptomer vil bli testet.  Vi ønsker at det skal være åpenhet og trygghet for våre tjenester, og anbefaler dere å ta kontakt direkte med tjenestene ved spørsmål om våre ferievikarer i sommer. 


Pressemelding neste uke
Kriseledelsen har besluttet å ikke sende ut nye pressemeldinger inntil videre. Det tas fortløpende vurdering angående eventuell ny pressemelding.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

03. juni kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 03.06.20:

Åpningstider og drift skoler
Regjeringen lettet på smitteverntiltakene i skole fra og med tirsdag 2. juni. Endringen i smitteverntiltakene medfører innføring av trafikklysmodellen, noe som betyr at vi er gått fra rødt til gult nivå. Det er fremdeles viktig at man holder seg hjemme når man er syk og at man er nøye med hygiene og renhold.

Endringer i skolen innebærer at hele klasser regnes som en kohort, uansett størrelsen på klasserommet. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. På SFO vil det etterstrebes å ha trinnvise kohorter. Det medfører at de fleste elever vil få en mer normal skolehverdag.

Det er fremdeles viktig med kontaktreduserende tiltak for å unngå trengsel og store samlinger. Skolene må ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i friminuttene. Dette vil trå i kraft fra 8. juni. De fleste skoler har i dag tilnærmet normal drift og skoletid, men de har fått denne uka til å forberede seg på nevnte endringer. Elever og foresatte vil få informasjon om endringer i skoletid og åpningstid SFO via skolens kommunikasjonsplattformer som school link og/eller skolens hjemmeside.

Åpningstider kommunale barnehager
Med bakgrunn i Regjeringens trafikklysmodell kan nå også barnehagene åpne mer opp og drive avdelingsvis og ikke i kohorter. Noen barnehager gjør det allerede fra i dag av. Andre barnehager kan ha utfordringer knyttet til smittevernreglene og organisering, og trenger litt mer tid på å få alt på plass.

Vi vil be foreldre og foresatte om å ta kontakt med sin barnehage, eventuelt gå inn på deres nettside for å se hvilken åpningstid de har fremover og fra hvilken dag dette gjelder fra. Fra og med neste uke skal alle ha tilnærmet full åpningstid på 9,5 timer.

Anbefalinger om besøk i helse og omsorgsinstitusjoner
De nasjonale føringer synliggjør at det skal legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, så langt det er mulig. Ved besøk på helseinstitusjoner må smittevernhensyn ivaretas i henhold til Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Pasientens ønske og behov for besøk kartlegges og vurderes ut fra individuelle hensyn.

Besøkene avtales med leder ved sykehjemmet.

Helse og sosialtjenesten tilpasser sine retningslinjer til de nye nasjonale føringene. Informasjon publiseres fortløpende på Alta kommune sin hjemmeside.

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på onsdag. Det tas fortløpende vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

27. mai kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 27.05.20:


Til Altas befolkning
Samfunnet åpnes stadig mer opp. Skoler og barnehager er i tilnærmet normal drift og mange er tilbake på jobb.

Kommuneoverlegene har de siste ukene besøkt både skoler, barnehager, cafeer og restauranter for smittevernfaglig råd og veiledning. Tilbakemeldingen er at alle har utvist en fantastisk evne til å tilpasse seg dagens korona-situasjon. Dette være seg alt fra innføring av nye hygiene og kohort-rutiner på skolen/barnehage, til praktiske løsninger for kunder og gjester som ønsker å benytte byens cafeer og restauranter.

Kriseledelsen oppfordrer samtlige på det sterkeste til å ikke senke skuldrene og innta gamle vaner, slik det var før korona. Vi må fortsette å være flinke til å sprite/vaske hendene før og etter vi handler i butikken. Spesielt oppfordres butikkene til å sørge for at det til enhver tid er handsprit/såpe tilgjengelig før kunden går inn i butikken, samt at handlekurver rengjøres ofte. Vi må også fortsette å være flinke til å hold fysisk avstand til de vi ikke omgås daglig med.

Vi møter stadig flere folk i løpet av dagen, både på jobb, skolen, barnehagen og på fritiden. Våren er i anmarsj med sol og varme, og stadig flere ønsker å samles, både hjemme og ute, med og uten alkohol. Selv om vi ikke har koronasmittede i Alta pr dato, er ikke pandemien over. Du føler deg kanskje ikke i risikogruppen, men du kjenner garantert noen som er der.

Vær en festbrems og reduser alkoholinntak og antall mennesker du omgås med. På den måten kan du bidra til å verne om de svakeste i samfunnet vårt.

Ta vare på hverandre og minn hverandre på de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning.


Åpningstid i barnehage
Vi vil fortsette med de reduserte åpningstidene frem til evt. nye smittevernregler kommer. Dersom sentrale myndigheter kommer med reviderte regler som åpner opp for avdelinger, går vi tilbake til vanlige åpningstider. Så lenge vi har kohorter, må vi ha åpningstid mellom 07.30 – 15.30, altså 8 timer. Nøkkelpersoner kan fortsatt be om utvidet åpningstider.

Skolestartere
Alle som skal starte på 1.trinn høsten 2020 vil bli invitert til skolen de skal begynne på. I år vil det være ulikt hvordan førskoledagen blir gjennomført på de ulike skolene. Mer informasjon om dagen finnes på skolenes hjemmeside.

Skoleavslutninger
Siden samfunnet er i den situasjonen vi er, vil skolene organisere avslutninger på ulike måter slik at smittevernhensyn blir ivaretatt på en god måte. Det betyr at det kanskje ikke blir slik mange forventer. Skolene vil gi elever og foresatte informasjon om hvordan de kommer til å gjennomføre avslutningene. På skolenes hjemmeside finnes det mer informasjon.

Ferieavvikling og reiser
Nasjonale myndigheter har formidlet at de ikke gir begrensinger for innenlandsreiser, såfremt du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreise som hjemme;

Når man planlegger reise, må man altså legge til rette for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme. Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom de ulike stedene man besøker, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør det mindre fare for smittespredning.

For personer i risikogrupper gjelder de samme rådene som ellers, se artikkel om risikogrupper her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1.

Denne forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte. Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene.

For personer med klart forhøyet risiko, men med lite smitte i samfunnet slik det er per i dag, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med.

Forhold som bør vurderes for personer i risikogruppe:

Utenlandsreiser skal unngås så fremt det ikke er strengt nødvendig. Her oppfordres den enkelte til å holde seg oppdatert og følge nasjonale føringer.

FHI melder at smittesituasjonen stadig er i utvikling, både lokalt og globalt og at rådene for smittevern gis forløpende. Det er derfor viktig at alle til enhver tid å sette seg inn i gjeldende smittevernråd for det området de ønsker å reise til.

Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på onsdag. Det tas fortløpende vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

20. mai kl. 11.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 20.05.20:

Til Altas befolkning
Samfunnet åpnes stadig mer opp. Skoler og barnehager er i tilnærmet normal drift og mange er tilbake på jobb. Vi møter stadig flere folk i løpet av dagen, både på jobb, skolen, barnehagen og på fritiden.

Det er meldt om godt vær til helga og våren er i anmarsj. Stadig flere ønsker å samles, både hjemme og ute, med og uten alkohol. Selv om vi ikke har koronasmittede i Alta pr dato, er ikke pandemien over. Du føler deg kanskje ikke i risikogruppen, men du kjenner garantert noen som er der.

Vær en festbrems og reduser alkoholinntak og antall mennesker du omgås med. På den måten kan du bidra til å verne om de svakeste i samfunnet vårt.

Legevakten melder om økt pågang av personer med luftveisinfeksjon. Dette er et resultat av at samfunnet er gjenåpnet og man nå møter mennesker man ikke har møtt på en stund.

Vi må fortsette å følge de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

Ferieavvikling og reiser
Nasjonale myndigheter har formidlet at de ikke gir begrensinger for innenlandsreiser, såfremt du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreise som hjemme;

Når man planlegger reise, må man altså legge til rette for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme. Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom de ulike stedene man besøker, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør det mindre fare for smittespredning.

For personer i risikogrupper gjelder de samme rådene som ellers, se artikkel om risikogrupper her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1.

Denne forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte. Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene.

For personer med klart forhøyet risiko, men med lite smitte i samfunnet slik det er per i dag, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med.

Forhold som bør vurderes for personer i risikogruppe:

Utenlandsreiser skal unngås så fremt det ikke er strengt nødvendig. Her oppfordres den enkelte til å holde seg oppdatert og følge nasjonale føringer.

FHI melder at smittesituasjonen stadig er i utvikling, både lokalt og globalt og at rådene for smittevern gis forløpende. Det er derfor viktig at alle til enhver tid å sette seg inn i gjeldende smittevernråd for det området de ønsker å reise til.

Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på onsdag. Det tas fortløpende vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

15. mai kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 15.05.20:


NAV Alta endrer åpningstiden i veiledningssenteret
Fra og med 18. mai 2020 til og med 5. juni 2020, vil åpningstiden i veiledningssenteret ved NAV Alta være følgende:
Tirsdag: kl. 12.00 – 14.00
Onsdag: kl. 12.00 – 14.00
Torsdag: kl. 12.00 – 14.00

Samtaler og møter som ikke kan gjennomføres på telefon eller Skype, avholdes på NAV-kontoret.

Åpning av idrettshaller og grendehus
Etter hvert som vi får inn ønsker om oppstart av aktiviteter, jobbes det med å gjøre klar for åpning. I prinsippet er alle grendehus nå åpnet for utleie. Når det gjelder idrett så er så langt Bulhallen og aktivitetssalen i Finnmarkshallen åpnet. Utover neste uke håper vi å kunne åpne resten, men rutiner og ressurser til renhold må på plass før det åpnes. 

Alle idrettsgrener har nå fått sine veiledere, en samlet oversikt finnes her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/ny-smittevernveileder-i-norsk-idrett-apner-for-mer-aktivitet-og-ballen-er-frikjent/

Tiltak for å bremse smittespredning
Samfunnet åpnes nå stadig mer opp. Det er derfor ekstra viktig at vi er nøye med overholde god avstand til de vi omgås med, opprettholder god hygiene og at vi ikke møtes i større forsamlinger enn anbefalt.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er fremdeles:

Endret åpningstid
Covid-telefon stenger fra og med 18.05.20. Det vurderes fortløpende om telefonen skal åpnes igjen.
For koronarelaterte spørsmål kan covid19@alta.kommune.no benyttes

Alta kommune sin hjemmeside oppdateres jevnlig under «Alt om korona i Alta». Her finner du oppdatert informasjon om viruset og hvem du skal kontakte hvis du trenger helsehjelp.

Minner også om at Helsedirektoratet har bemannet telefon 815 55 015, for generelle spørsmål.

Ferieavvikling
Så langt har ikke nasjonale myndigheter kommet med begrensinger for innenlandsreiser. 
For utenlandsreiser oppfordres den enkelte til å holde seg oppdatert og følge nasjonale føringer.

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på onsdag. Det vil tas en fortløpende vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

12. mai kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 12.05.20:


Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet og justering av koronatiltak
Regjeringen har formidlet at vi kan fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Første prioritet er barn og unge, deretter yrkesutøvere og til slutt planlegges det for at øvrige tilbud i samfunnet åpnes.

tidsplan

For regjeringens plan for gjenåpning er følgende datoer sentrale:

Fra og med 07.05.20

Fra og med 11.05.20

Fra og med 01.06.20

Fra og med 15.06.20

Forutsetningen for at de tiltak som Regjeringen har skissert kan iverksettes, er at smittesituasjonen er under kontroll. Vil smittetallene øke for mye, kan ikke tiltakene iverksettes.

Ovenfor er kun enkelte punkt i regjeringens plan tatt med. Les mer om regjeringen gradvise plan for åpning og justering av koronatiltak her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/


Biblioteket åpner igjen
Alta bibliotek åpner for besøkene fra og med 12.05.20.

Åpningstiden er fra kl. 11.00 - 16.00 mandag til fredag de første 14 dagene. Fra og med uke 22 utvides åpningstidene slik at det blir muligheter for å besøke biblioteket på ettermiddag/kveldstid. På sikt vil det også være åpent på lørdager.

 

Revidert veileder for smittevern i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole
Veilederne er oppdatert med enkelte nye råd og utdypende forklaringer og kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer.

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Barn og ansatte kan komme i barnehagen eller på skolen når de ikke har symptomer på sykdom.

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Barn og ansatte med kjent pollenallergi med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen/på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Les mer om veilederen her:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/reviderte-veiledere-for-smittevern-i-barnehager-barneskoler-og-ungdomsskolen-og-videregaende-skole#endringer-i-veilederne


Ny smittevernveileder for idretten
I smittevernveilederen for idretten presiseres det at idrettslag og foreninger er ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er fremdeles:

Smittevernveileder gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge koronasmitte.
Du kan lese mer om veilederen her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19


Arrangementer med inntil 50 personer
Det åpnes opp for at man kan gjennomføre arrangement med inntil 50 personer på offentlig sted slik som idrettsarrangement, kulturarrangement og andre arrangement. Her må visse vilkår oppfylles, se Covid-19-forskriften § 13 for nærmere informasjon.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:


Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

08. mai kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 08.05.20:

Gjenåpning av mellom- og ungdomstrinn i Alta kommune
Mandag 11. mai åpnes mellom- og ungdomstrinnene ved alle Altas skoler. Det gleder vi oss til!

For å sikre en trygg skolestart for alle, er det viktig at vi alle setter oss godt inn i og følger de nasjonale retningslinjene for smittevern. Det er utarbeidet smitteveiledere for de ulike alderstrinnene, disse ligger til grunn for åpningen.

Smitteveilederne kan du lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene (Håndhygiene, hostehygiene og renhold)
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Alle elever vil fremover få et tilbud på sin vanlige skole. Det vil være et noe redusert tilbud i starten, og tilbudet vil være noe annerledes enn tidligere. Det kan for eksempel være andre skoletider og at skoledagen blir organisert på andre måter enn før, for eksempel med mer uteskole eller et annet klasserom/lokale. Dette vil være ulikt fra skole til skole. Din nærskole vil gi deg som forelder/foresatt informasjon om hvilket tilbud ditt barn vil få, følg med på skolens hjemmeside. 

Fra onsdag 13. mai er målet å ha et så ordinært tilbud som mulig ved alle Altas skoler.

Nå når ungene er på skolen eller i barnehagen, er de satt sammen i faste grupper (kohorter) som ikke fravikes i løpet av dagen/uken. Da er det viktig at dere som foreldre/foresatte er nøye med at deres barn fortsatt forholder seg til de samme barna på ettermiddag/kveld/helgene som på skolen og barnehagen. Dersom du tillater at ditt barn får leke med barn de ikke er sammen med på dagtid, vil dere øke smitterisikoen for ditt barn eller at ditt barn blir smittebærer til for eksempel besteforeldre eller andre familiemedlemmer som er i risikogruppen.

Skoleskyss
Skolebussene går nå som vanlig. Grunnet smitteverntiltak iverksatt under busstransport oppfordrer Kommunens kriseledelse at de som har mulighet til å kjøre barn sine til skolen gjør det, eller at de som kan sykler til og fra skolen gjør det. Dette for å redusere smittefaren under transport i buss til og fra skolen.

Besøk på sykehjem
De som bor sykehjem og deres pårørende har opplevd at fravær av besøk har vært en stor belastning. Helse og omsorgstjenesten i Alta kommune har nå utarbeidet retningslinjer for hvordan besøk kan gjennomføres, innenfor gitte rammer og med fokus på at smitteverntiltakene ivaretas

Dette innebærer blant annet at pårørende og leder på sykehjemmet, etter en individuell vurdering, kan tillate at besøk gjennomføres.

Regjeringens holdt pressekonferanse i går og la frem plan og justering av koronatiltak
På gårsdagens pressekonferanse formidlet Regjeringen at man kan fortsette den gradvise åpningen av samfunnet. Første prioritet er barn og unge, deretter yrkesutøvere og til slutt planlegges det for at øvrige tilbud i samfunnet åpnes.

Forutsetningen for at de tiltak som Regjeringen har skissert kan iverksettes, er at smittesituasjonen er under kontroll. Vil smittetallene øke for mye kan ikke tiltakene iverksettes.

Les mer om regjeringen gradvise plan for åpning og justering av koronatiltak her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/

Kommuneoverlegen fortsetter med tilsyn og veiledning
Spisesteder, skoler og barnehager vil også i fortsettelsen få tilsyn fra kommuneoverlegen. Her er fokuset smittevernfaglig veiledning og rådgivning.

For aktører og ulike arrangement som gjenåpnes kan de be om råd og veiledning, men det er viktig at den enkelte også ta ansvar for selv å sjekke gjeldene retningslinjer og utarbeider rutiner for sin bedrift, aktivitet osv.

Når vi nå gradvis åpner opp samfunnet mer og mer
Hovedfokuset når vi åpner opp samfunnet er fortsatt at helsetjenesten skal ha kapasitet til å hjelpe de som trenger det, - både de som blir koronasyke og de som har andre sykdommer. Det er viktig at de som blir syke ikke møter på jobb eller skole, men holder seg hjemme til de er friske + en dag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa på pressekonferansen i går at siden tiltakene nå lettes mer opp, kan det gi et inntrykk av at virusutbruddet er i ferd med å gå over - det er det ikke. Det er måten vi håndterer utbruddet på som endrer seg.

Koronapandemien utvikler seg i faser. Mens det i Sør-Norge nå ser ut som om de går over i fase 2, er vi i Finnmark fortsatt i fase 1. Det er derfor stor sannsynlighet for at vi vil oppleve nye smittetilfeller.

Det er viktig at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene. Videre er det viktig at alle fortsette med de tiltakene som vi vet fungerer best; god hand- og hostehygiene og hold minst en meters avstand til de du ikke bor sammen med.

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på tirsdag og fredag. Det tas forløpende vurderinger angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

05. mai kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 05.05.20:

Huset åpner gradvis dørene
Huset jobber nå på høygir med å åpne øvingsrom, danserom, medierom, gamingrom og lydstudio.  Det blir naturlig nok strengere begrensninger enn vanlig på Huset, likevel en kjærkommen åpning for mange. Det blir regler for hvor mange som kan oppholde seg på hvert rom, signering av kontrakter og litt opplæring i smittevern.

Følg med på Huset sin facebook for å gjøre avtale om bruk av rommene. De klargjøres fortløpende fra i dag.

Beredskapsplan for barnehager og skoler
Nå når barnehager og skoler åpner opp igjen blir det gjennomført mange tiltak for å redusere smittespredning. Men vi må allikevel forvente at vi vil få tilfeller med koronasmitte både hos barn og ansatte i barnehager og skoler. Dette vil sannsynligvis skje gjentatte ganger.

Det er derfor viktig å ha gode planer for å håndtere slike tilfeller både for effektivt å stoppe smittespredningen, samtidig som man så raskt som mulig klarer å videreføre driften.

Oppvekst og kultur utarbeider en beredskapsplan for barnehager og skoler dersom det oppstår koronasmitte i skole eller barnehage. Ved et smitteutbrudd vil blant annet tiltak som å stenge barnehagen/skolen, smittevask av lokaler og smittesporing ivaretas.

Til alle innbyggere i Alta kommune
Vi er utrolig heldige som ikke har hatt koronasmitte i Alta siden før påsken. Men det er ingen grunn til å senke skuldrene og tenke at «nå er faren over»! Det er stor sannsynlighet for at vi vil oppleve at innbyggere i Alta blir koronasmittet i tiden fremover.

Vi har lagt en lang og snøfull vinter bak oss. Vi har også lagt bak oss en lengre periode med mye innetid og hjemmetid grunnet at «alt» ble stengt ned i begynnelsen av mars. Nå når samfunnet gradvis begynner å åpnes opp igjen er det forståelig at vi ønsker å være mer sosial og at både barn, ungdommer og voksne ønsker å delta på ulike aktiviteter igjen.

Men selv om vi begynner å bli både lei og slitne av å forholde oss til smittevernreglene, så er det allikevel helt avgjørende at vi alle sammen fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand, vaske hendene ofte, bruke handsprit når vann ikke er tilgjengelig og bli hjemme når vi er syk. Vi skal fortsatt forholde oss til et lite antall mennesker. Dette gjelder enten man går seg en tur, besøker en av byens spisesteder/cafè eller av andre grunner samles.

Nå når ungene er på skolen eller i barnehagen er de satt sammen i faste grupper (kohorter) som ikke fravikes i løpet av dagen/uken. Da er det viktig at dere som foreldre/foresatte er nøye med at ditt barn fortsatt forholder seg til de samme barna på ettermiddag/kveld/helgene som på skolen og barnehagen. Dersom du tillater at ditt barn får leke med barn de ikke er sammen med på dagtid, vil dere øke smitterisikoen for ditt barn eller at ditt barn blir smittebærer til for eksempel besteforeldre eller andre familiemedlemmer som er i risikogruppen.

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på tirsdag og fredag. På fredag i neste uke vil det tas en ny vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

30. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 30.04.20:

Testkriteriene utvides
I tråd med nasjonal veileder er teststrategien endret. Nasjonale myndigheter har nå kommet med en presisering av retningslinjene der det fremkommer hvem som er i målgruppen for testing.

Dette kan du lese mer om på http://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Alta kommune tilpasser seg de nye testkriteriene i henhold til de nasjonale retningslinjer.

Det er viktig å bemerke at dersom du mistenker at du er smittet av koronaviruset så må du først ta kontakt med din fastlege eller ringer legevakten på 116117 for vurdering om det er behov for testing.

Det er viktig at dersom du tror at du kan være smittet ikke møter opp hos fastlegen eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Åpningstider, NAV Alta
NAV Alta vil ha begrenset åpningstid i veiledningssenteret til og med 15. mai 2020.

Åpningstiden i perioden er følgende:
Tirsdag kl. 12.00 – 14.00
Torsdag kl. 12.00 – 14.00

Samtaler og møter som ikke vil kunne gjennomføres på telefon eller Skype, vil bli avholdt på NAV-kontoret.

Skoler og barnehager
Kommunelegene og helsesykepleierne har hatt kontakt med skoler og barnehager om smittevern i forb. med gjenåpning.  Det gjøres en stor og god innsats for å tilpasse hverdagen til nye smittevernkrav.  Det handler om å unngå oppmøte i skole/barnehage ved luftveissymptomer, godt renhold, samt kontaktreduserende tiltak.  En viktig del av smittevernet er at barna deles inn i faste grupper som holder avstand til hverandre. Slik kan man unngå at eventuell smitte brer seg til større deler av skolen/barnehagen. 

For å unngå smittespredning på fritiden er det er anbefalt å ikke omgås mange andre barn enn de man er i gruppe med i skole og barnehage.   

Kommuneoverlegene har besøkt spisesteder
Tilbakemeldingen fra kommuneoverlegene er at spisestedene er flinke å tilegne seg de råd og føringer som nasjonale myndigheter gir og at tilbud for gjester/kunder tilrettelegges på en god og forsvarlig måte.

Vi som er kunde/gjest må fortsette å følge de råd og retningslinjer som er til enhver tid er bestemt når vi drar på butikken eller på cafè. Det er kun de som bor i samme husstand som kan sitte sammen i grupper på inntil 5 personer. Når man ikke er fra samme husstand må man holde minst 2 meters avstand når man sitter rundt samme bord. Bakgrunnen for disse anbefalingene er at risikoen for smitte øker når man er sammen over en lengre periode og når avstanden mellom personene er mindre.

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for å bli smittet når man står tett i kø og når man sitter sammen over tid.

Helsemyndighetene anbefaler derfor å unngå tett kø, for eksempel ved kassa i butikken/spisestedet, og at man holder avstand når man besøker på spisestedene.

Følg smittevernrådene
Helsemyndighetene melder at de tiltakene som er satt i verk har hatt god effekt Det er helt avgjørende at vi alle sammen fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene ofte, bruke handsprit når vann ikke er tilgjengelig og bli hjemme når vi er syke.

Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av barnehager, skoler og andre virksomheter må vi være ekstra nøye for å hindre smitte.

Her er det viktig at vi alle sammen tar ansvar. Minn hverandre på at man må holde avstand dersom kunden som står bak deg i køen glemmer seg bort og kommer for nært deg

De samme reglene for samvær gjelder fortsatt, selv etter gjenåpning av barnehagen, småskolen og virksomheter med én-til-én-kontakt. Vi har sammen fått kontroll på viruset, og derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Hvis vi mister kontrollen må vi stramme inn igjen melder helsemyndighetene.

Pressemelding neste uke
I neste uke vil pressemeldingen sendes ut på tirsdag og fredag.

På fredag i neste uke vil det tas en ny vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

28. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 28.04.20:


Åpningstid barnehager
Nå har barnehagene vært i drift igjen i litt over en uke og erfaringene så langt er at organiseringen i små grupper fungerer fint. Barnehagene har også etablert gode rutiner i forhold til hygiene (handvask og vask av overflater) slik at den nasjonal veilederen ivaretas på en god måte i den daglige drift.

Fra om med 04.05.20 vil de kommunale barnehagene utvide åpningstiden fra kl. 07.30 til kl. 15.30.


Alta kulturskole starter opp igjen 05.05.20
Alta kulturskole starter opp med individuell musikkundervisning fra og med tirsdag 05.05.20. I tillegg vil kulturskolen starte opp med visuelle kunstfag i grupper på inntil 5 personer.

Dans og teater vil ikke starte opp. Dette på grunn av at smittevernreglene vil bli vanskelig å overholde.

Kulturskolen vil gjennomføre all undervisning i henhold til veileder for skole og barnehager og de smittevernråd som til enhver tid gjelder. Undervisningen vil skje med 2 meters avstand.

Kulturskolen vil kun til å ta i bruk egne lokaler hvor ingen andre har tilgang. De kommer også, i den grad det er mulig, å benytte egne klasserom for den enkelte lærer og tilhørende elev eller gruppe.


Testkriteriene utvides
I tråd med nasjonal veileder vil teststrategien endres. Nasjonale myndigheter har meldt at de vil komme med en presisering av retningslinjene i løpet av denne uken.

Når de nasjonale føringer kommer vil de implementeres i videre planlegging og drift i Alta kommune.


Endring åpningstid koronatelefonen
Du kan ringe vår koronatelefon på 913 90 344 for spørsmål og råd. Koronatelefonen er åpen på hverdager klokka 08.00 - 12.00. Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommunes sin hjemmeside.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:


Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

24. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 24.04.20:

Skolebussen kjører som normalt fra og med 27.04.20
Skoleskyssen vil gå som normalt fra og med førstkommende mandag. Det forventes ikke store kapasitetsproblemer når de første klassetrinnene starter. Når elevene sitter på bussen må de overholde regelen om avstand ved at de må sitte enkeltvis. Det vil ikke kunne påregnes at elever vil få assistanse om bord.

Fylkeskommunen, som er ansvarlig for skoleskyssen, ber om at alle som har mulighet til å transportere egne barn til skolen, gjør dette.

Lokale artister kan fritt bruke Kultursalen til livestreams.
Dette gjelder så lenge smitteverntiltak forbyr alminnelige livekonserter. 

Kultusalen stiller med lydtekniker og det utstyr som til enhver tid måtte befinne seg der. Pr i dag har ikke Alta kommune lysteknikker, så dette må artistene skaffe selv. Utstyret brukes dog fritt. 

Artistene eier sine opptredener fullt og helt selv.  Dersom det arrangeres betalingskonserter skal ikke Alta kommune ha noe av inntektene. 

De til enhver tid gjeldende smitteverntiltak må følges. 

For booking kontakt benedicte.lyng@alta.kommune.no

Pressemelding neste uke
Fra og med neste uke vil det kun sendes ut pressemelding på tirsdag og torsdag. Dette grunnet at vi har lite smitte pr dato og at informasjonsbehovet ved oppstart av barnehage/skole ikke er like stort lengre.

På torsdag i neste uke vil det tas en ny vurdering angående hyppighet på utsending av pressemeldingene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

23. april kl. 13.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 23.04.20:

Reåpning av skole og SFO
Fra og med mandag 27. april gis det skoletilbud til elever på 1. til 4. trinn samt SFO. Med utgangspunkt i den nasjonale smitteveilederen har skolene våre gjort risikoanalyser, og er klare til oppstart.

Målet er at så mange barn som mulig på 1. til 4. trinn skal få et ordinært skoletilbud. Vi må likevel påpeke at det er ikke sikkert at alle elever får nøyaktig samme tilbud som tidligere, og det vil kunne variere noe fra skole til skole. Vi kommer til å legge ut mer detaljert informasjon om dette i løpet av dagen, i tillegg vil den enkelte skole gå ut med informasjon om det konkrete tilbudet skolen vil gi.

Åpningstider i barnehagene
Barnehagene har startet arbeidet med å se på muligheten for å utvide åpningstidene. I startfasen vil behov kartlegges og de oppfordrer derfor alle foreldre/foresatte til å kun melde dersom det er behov for full åpningstid. Dette gjelder da særskilt foreldre/foresatte som jobber i samfunnskritiske funksjoner.

Åpningstiden i barnehagene er fra 08.00-15.00 også ut neste uke, men det jobbes gradvis mot normal arbeidstid.

Nasjonale myndigheter har meldt at de vil komme med en presisering av gjeldende forskrift. De føringer som kommer vil da implementeres i drift.

Kommuneoverlegene har vært på befaring
I løpet av gårsdagen gjennomførte kommuneoverlegene befaring på en del av byens spisesteder. Målet var å gi smittevernfaglig råd og veiledning.

Tilbakemeldingen fra kommuneoverlegene er at samtlige spisesteder som ble besøkt har iverksatt tiltak i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer.

Informasjon om smittevern ved hjemmebesøk. 
Alta kommune har endel tjenester som yter bistand og hjelp til personer som bor i private hjem. Både ansatte og de som mottar tjenester ønsker å unngå smittespredning.

Med bakgrunn i nasjonale føringer og retningslinjer fremkommer det at kun friske personer kan utøve helsetjenester og at det derfor er trygt å ta imot hjemmebesøk for de som har behov for det.

Ved utøvelse av tjenester i private hjem vil derfor ansatte i Alta kommune i utgangspunktet komme uten smittebekledning. Hvis tjenestemottaker ønsker at det skal brukes munnbind eller tilsvarende, eller at det av andre grunner anses nødvendig, skal tiltak iverksettes i tråd med avdelingenes rutiner. Avdelingens rutiner er utarbeidet med bakgrunn i de nasjonale føringer og retningslinjer.  

Hvordan forebygge smitte?
Koronaviruset smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte der viruset overføres fra luftveiene til en syk person og videre til en annen person eller via indirekte kontaktsmitte som for eksempel overflater.

Derfor er god hygiene et viktig tiltak for å begrense smitte.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann (minimum 20 sekund), særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann.

Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier.

God rengjøring, både hjemme og på offentlige areal, er også et viktig tiltak for å begrense smittespredning. På FHI sin hjemmeside fremkommer det at koronaviruset kan overleve på overflater fra timer og opp til dager, avhengig av blant annet type overflate (materiale), temperatur og luftfuktighet.

Koronaviruset lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler. For å forebygge smittespredning er der derfor viktig at man gjennomfører hyppig renhold av ofte brukte berøringspunkt som for eksempel dørhandtak, tastatur, armlener, stoler, lysbrytere. toalett osv.

Bruk hansker (nitril, lateks eller vernehansker) når du vasker.
Her kan du lese mer om rengjøring: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/

Miljøuka
Miljøuka vil gjennomføres, men det vil komme noen tilpasninger. Mer informasjon kommer i løpet av neste måned.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

22. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 22.04.20:

Utvidet åpning av barnehager
Barnehagene jobber med å se på muligheten for utvidet åpningstidene.

Dette gjelder for samtlige barn og deres foreldre, men særskilt for de foreldrene/foresatte som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Her vil barnehagene tilrettelegge så langt det lar seg gjøre i den enkelte barnehage.

Denne uken blir åpningstidene som tidligere angitt.

Det vil kommer mer informasjon på slutten av denne uken vedrørende utvidet åpningstider.

Byens spisesteder får besøk av Kommuneoverlegene
I løpet av de kommende dagene vil kommuneoverlegene gjennomføre besøk på byens spisesteder. Dette for å gi smittevernfaglig veiledning og råd til de som har åpnet igjen.

Vi som kunde må følge spisestedenes retningslinjer slik at de fortsatt kan holde åpent. Da er det viktig at vi ikke er flere på hvert bord enn angitt og at vi kun sitter sammen med personer fra samme husstand. Vi må også huske å holde avstand når vi står i kø foran kassa for å bestille/betale.

Gradvis gjenåpning av Alta-samfunnet
I tråd med føringer fra nasjonale myndigheter vil flere og flere kommunale og offentlige tjenester re-åpnes.

Kjøpesenter med sine butikker, cafè/restauranter utvider sine åpningstider de kommende dager. Treningssenter tilbyr utetrening i små grupper for sine medlemmer.

For åpningstider av kommunale tjenester og tilbud vil Alta kommune sin hjemmeside oppdateres jevnlig.

I denne fasen er det av stor betydning at vi alle sammen fortsetter å følge de nasjonale myndigheters råd om sosial distanse, god hand- og hostehygiene og at vi holder minimum to meters avstand når vi er sammen med andre (utenom husstanden) i mer enn 15 minutter.

Gjør vi dette vil antall smittede personer kunne holdes på et laves mulig nivå, og vi bidrar til å beskytter de aller svakeste i samfunnet vårt.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

21. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 21.04.20:

Helsestasjon for ungdom åpner igjen fra og med 22.04.20
Helsestasjon for ungdom er åpen, som vanlig, på mandager og onsdager fra kl.14.00-18.30

Helsestasjon for ungdom har iverksatt følgende tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset:

Når du kommer til Helsestasjon for ungdom vil døren til venterommet være låst. Benytt ringeklokken når du kommer. Vi henter deg i døren. Du kan dessverre ikke ta noen med deg.

Du kan ikke komme hvis du er i karantene, eller har symptomer på lett forkjølelse/influensa. Ta gjerne kontakt for en telefonkonsultasjon dersom du ikke kan møte opp fysisk.

Telefon Helsestasjon for ungdom: 406 22 473
Vakttelefon Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 405 56 601

Smitteveilederen til skolene
Utdanningsdirektoratet publiserte den 20. april flere smitteveiledere som gir råd og støtte til skoler og SFO i forbindelse med gjenåpning og videre drift under koronaepidemien. 

Veilederne inneholder en rekke konkrete råd for hvordan skolene kan drive trygt og samtidig unngå smitte, og direktoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre og foresatte.

Alta kommune tar utgangpunkt i disse veilederne når vi planlegger oppstart i våre skoler.

Det vil komme mer informasjon i løpet av uka med detaljer for oppstart og videre drift.

Vi gleder oss til starte opp og møte alle de fine elevene våre igjen!

Veilederne og informasjonsmaterialet finner du her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjon til foreldre som har barn som begynner på skolen igjen
Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Det betyr at vi alle må gjøre en innsats og følge smittevernrådene.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går på skole/SFO igjen. Skolen vil også i denne fasen vektlegge god dialog med foreldre og foresatte. Det er også viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene som er anbefalt av nasjonale myndigheter.

Informasjon til foreldre/foresatte er også oversatt til flere språk.

For mer informasjon til foreldre/foresatte, les her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barnet ditt blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barnet må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen
Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker ikke at foreldre blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skoleskyss
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

Utvidet testing av koronavirus
Etter anmodning fra Fylkeslegen, samt at Alta kommune har fått tilsendt mer testutstyr, har Legevakten nå utvidet testantallet.  

Følgende symptomer ligger til grunn for testing:

Inntil videre kan vi teste alle med ovenfor nevnte symptomer, etter konkret individuell vurdering av lege. 
Dette uavhengig av alder (inkl. barn), risikofaktorer, reiser eller nærkontakt med kjente tilfeller. 
Ved milde symptomer på luftveisinfeksjon (f.eks. snue eller sår hals uten feber, hoste eller tung pust) kan testing med fordel vente til 1-2 dager ut i forløpet.

Det gjøres fortløpende vurderinger om testgrupper skal utvides eller innskrenkes.

Testingen foregår ved Alta Helsesenter i tilknytning til legevakta. Du kjører på baksiden av Helsesenteret og venter i din egen bil frem til du blir kontaktet av helsepersonell som gjennomfører testingen.
 

Hvem skal du ringe? 


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

20. april kl. 14.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 20.04.20

Karantenevedtaket oppheves fra og med mandag 20.04.20
Alta kommune ved Formannskapet har i dag vedtatt mot en stemme (venstre), å avslutte de lokale karantenebestemmelsene fra og med dags dato.

Alle som nå sitter i hjemmekarantene grunnet at de er tilreisende fra de berørte fylker kan avslutte sin karanteneperiode fra og med i dag.

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Reåpning av barnehager og skoler
Barnehagene våre har i dag åpnet. Det var så fint å møte ungene igjen!

Alle barnehager vil nå i oppstarten og de kommende 2 ukene ha redusert åpningstid. De første 14 dagene har vi satt åpningstid fra 08.00 til 15.00 som ramme, men det vil kunne variere noe fra barnehage til barnehage. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for foresatte, men vi får ikke til å gjennomføre de smittereduserende tiltakene vi nå er pålagt å gjennomføre med full åpningstid. Håper de foresatte, og de ulike arbeidsgiverne der ute, viser fleksibilitet slik at vi får dette til på en god måte for alle parter.

Skoletilbudet for 1. til 4. trinn og SFO åpner mandag om en uke. De øvrige trinn får fortsatt hjemmeundervisning. Senere i dag kommer den nasjonale smitteveilederen for skole, og vi avventer denne før vi detaljplanlegger oppstart og drift av skoletilbudet vårt fremover. Skoletilbudet vil ikke bli som før korona, og det vil være redusert åpningstid, sannsynligvis med noen variasjoner fra skole til skole. Detaljert informasjon kommer i løpet av uka.    

Sykehjem
Samtlige sykehjem er fortsatt stengt for besøkende. Dette for å beskytte de eldre mot smitte.

Tusen takk til innbyggere i Alta kommune
Rådmannen og Kommuneoverlegene ønsker å rette en stor takk og gi masse skryt til Altas befolkning for at dere respektere og følger helsemyndighetenes råd om hygiene (vaske hendene, hoste i armhulen) og sosial distanse.

Vi er veldig fornøyd med at cafè-ene som nå er åpnet for gjester følger smittevernreglene. Videre går det en stor takk og masse ros til butikkansatte for at gode og effektive tiltak er iverksatt.

Alta kommune er i en unik situasjon i og med at vi ikke har noen som er smittet pr dato. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Det er ingen grunn til å tro at vi kan unngå at noen blir smittet i Alta i ukene og månedene som kommer fremover. Men målet er at det blir så få berørte som mulig!

Så som samfunnet gradvis gjenåpnes er det derfor ekstra viktig at alle er årvåken og tenker seg nøye om før du/dere oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svakeste og mest sårbare i Alta-samfunnet.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

17. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 17.04.20:

Slik vil vi feire 17 mai i år
Det blir salutt i Alta og Talvik tidlig på morgenen. Kransenedleggelser ved Russebauta og Altagård vil gjennomføres som vanlig og vil streames. Tale fra Ordfører og representant fra HV 17 på Altagård vil også streames. Publikum som eventuelt møter opp må holde god avstand til hverandre.

Korpsene spiller som vanlig utenfor sykehjemmene. I tillegg vil det organiseres så mange små korps, kor og artistgrupperinger som mulig. Målet er en 17. mai konsert i hvert eneste nabolag i kommunen!

Det vil også organiseres slik at appeller kan avholdes i så mange nabolag som mulig i løpet av dagen, med appellant (er) som kjører rundt på en lastebil eller tilhenger, samt noen få musikanter. 

Appell, dikt fra barn og tale fra russepresident streames. Det vil også arrangeres biltog i samarbeid med lokal klubb (under planlegging).

På et avtalt tidspunkt kan alle møte opp i sin hage/veranda/balkong og synge "Ja vi elsker"

Det er gjort avtale med Mediehuset Altaposten om at de skal streamer de viktigste punktene og setter dette sammen til et "program" som legges i loop og går hele dagen. 

Detaljert programoppsett vil offentliggjøres når det er klart.

Kriseledelsen ber om at det ikke organiseres utsalg av mat og drikke som fører til sammenstimling av folk. Dette for å unngå eventuell smittespredning.

Nav åpner delvis dørene igjen
NAV Alta vil ha begrenset åpningstid i veiledningssenteret i perioden i uke 17 og 18.

Åpningstiden disse ukene vil være følgende:
Tirsdag kl. 1200 – 1400
Torsdag kl. 1200 – 1400

Møter og samtaler som ikke vil kunne gjennomføres på telefon eller Skype, vil bli avholdt på NAV kontoret.

Rådhuset åpner delvis
Fra og med 20.04.20 åpner dørene på Rådhuset igjen for de som har forhåndsavtale med saksbehandler. Alle som har avtale må melde seg på Servicetorget ved ankomst.

Utlevering av byløype-krusene vil skje ved at krusene plasseres utenfor Rådhuset og kan hentes der innenfor ordinær åpningstid.

Smittestopp- ny app fra Folkehelseinstituttet
Appen «Smittestopp» ble i går lagt ut for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Etter hvert skal brukerne da få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Folkehelseinstituttet oppfordrer så mange som mulig til å laste ned appen. Data om hvordan vi beveger oss og hvor mange vi treffer vil være viktig for å se hvordan smitteverntiltakene virker, og hvor mange flere nærkontakter vi får. Etter hvert som data blir samlet inn, vil du få et varsel dersom du har vært nærkontakt til en smittet, og få råd til hvordan du skal forholde deg til det.

Les mer om smittestopp-appen her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-app-fra-folkehelseinstituttet/

Alarmtelefonen for barn og unge åpner døgnåpen chat
Den 7. april åpnet en nasjonal Alarmtelefonen for barn og unge en døgnåpen chat-tjeneste: www.116111.no. Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

16. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 16.04.20:

Oppstart i barnehagen- veiledning til barn og foreldre/foresatte
Det kan være mange, både barn og foreldre/foresatte som er usikre på om det nå er trygt å begynne i barnehagen igjen. Barna vil oppleve at barnehagehverdagen ikke er helt lik slik den var for en måneds tid siden. Det blir for eksempel ikke like mange barn tilstede hver dag, åpningstidene blir litt annerledes i startfasen, og fokuset på at vi må vaske hendene hyppig for å holde koronaviruset på avstand må læres og innarbeides som en daglig rutine i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen film tilpasset barn og en film med informasjon til voksne. Dette er veldig informative og fine filmsnutter å se på før oppstart i barnehagen.

Filmene finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet et skriv/informasjon til foreldre/foresatte for å formidle hva som er viktig å tenke på nå når barnehagene åpner igjen. Informasjonen er også oversatt til mange ulike språk.

Informasjonsskrivet til foreldre/foresatte finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Smitteveilederen til barnehagene
Utdanningsdirektoratet publiserte den 15. april en smitteveileder som gir råd og støtte til barnehager i forbindelse med gjenåpning og videre drift under koronaepidemien. Den inneholder en rekke konkrete råd for hvordan barnehagene kan drive trygt og samtidig unngå smitte, og direktoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre og foresatte.

Alta kommune tar utgangpunkt i denne veilederen når vi planlegger oppstart i våre barnehager. Det vil komme mer informasjon etter hvert.

Vi gleder oss til starte opp og møte alle de fine ungene våre igjen!

Veilederen finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Barn med kroniske sykdommer
Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehagen

Det er også utarbeidet en oversikt over kroniske sykdommer hos barn og unge der man, etter en individuell vurdering, kan si at det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning fra skolen. En slik tilrettelegging skal være frivillig og vurdert i et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling

Mer informasjon om hvem som skal og bør gå i barnehagen, samt hvem som bør vurderes i forhold til hjemmeskole finner du her:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/er-det-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/barn-med-kroniske-sykdommer

Voksne med kroniske sykdommer
Det er også utarbeidet veiledning for de voksne, både foreldre/foresatte og ansatte.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rettelegging av barnehagetilbudet for ytterligere å begrense smitterisiko til hjemmet. For barn med foresatte i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom barnehagen og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). I slike tilfeller skal også andre faktorer som er viktige for barns behov tas med i betraktning.

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Mer om dette finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/er-det-barn-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle-hensyn-til/voksne-foresatte-ansatte

Viktig for barna å komme tilbake til barnehagen og skolen
Vi klarer ikke å isolere oss bort fra smitten, men vi kan igangsette gode smitteverntiltak både i barnehagene og på skolene for å begrense en eventuell smittespredning.

Det er viktig for barn og unge å gå i barnehage og skole, og det er så langt ikke vist at fravær i barnehage/skole er et effektiv tiltak for å bremse smittespredning. Derfor er en forsiktig gjenåpning av barnehager og skoler et viktig tiltak for at samfunnsdriften kan opprettholdes i en pandemi. Barnehager og skoler har en viktig rolle for omsorg, læring og utvikling til barna.

Personer i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner
På utdanningsdirektoratets side står det at det er skole og barnehageeier som har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foreldre/foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Skolene må fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående.

Det skal også gis et tilbud, både i barnehagen og på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er tilstrekkelig at kun en foresatt/forelder arbeider i en kritisk samfunnsfunksjon for at barnet skal å få et tilbud. Dette er en endring fra tidligere anbefalinger.

Om foreldrebetaling for barnehage og SFO.
Det er tidligere orientert om at foreldre ikke skal betale for plass i barnehage og SFO når barnehage og SFO er stengt. Dette gjelder også for foreldre til barn som får plass, jf. unntakene som er satt i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven. Dette løser vi ved å redusere fakturaen for april eller mai.

Regjeringen har nå besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette når tilbudet åpner igjen.

Dette betyr at foreldre som mottar tilbud om plass, skal betale det samme som de gjorde før stenging. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Dette betyr at fakturering skal starte igjen når barnehagene og SFO åpner. Foreldre som får tilbud, men som velger å holde barna hjemme skal også betale på vanlig måte.

Foreldre som har fall i inntekt som følge av permitteringer kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte. Dette gjelder kun for barnehageplass.

Mer info finner du her: https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/barnehage-og-unge/ordinar-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo-fra-14.-april/

Hjemmekontor
Det er flere i Alta som de siste ukene har hatt hjemmekontor. Der det er hensiktsmessig skal dette fortsatt benyttes. For de som har singelkontor bør nå fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen vurderes, i dialog med arbeidsgiver. Dette er begrunnet i at vi pr dato ikke har påvist koronasmitte i Alta, samt at både barnehager og småskoletrinn nå åpner igjen de kommende ukene.

Koronatelefon og covid-mail
Koronatelefonen bemannet av sykepleiere og er bemannet fra mandag til fredag kl 08.00-16.00

Telefonnummer: 913 90 344

Alta kommune sin covid19-mail (covid19@alta.kommune.no) er bemannet av en person og besvares innen ordinær arbeidstid på dagtid.

Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommune sin hjemmeside.

Alarmtelefonen for barn og unge åpner døgnåpen chat
Den 7. april åpnet en nasjonal Alarmtelefonen for barn og unge en døgnåpen chat-tjeneste: www.116111.no. Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

15. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 15.04.20:

Gradvis gjenåpning av samfunnet
Ved å åpne barnehager og skoler har prosessen med en gradvis gjenåpning av samfunnet begynt. 
Spisestedene har også begynt prosessen med å åpne opp for gjester igjen. Det samme har frisører, fysioterapeuter med flere.

Kulturskolen planlegger for gradvis åpning fra og med 27.04.20. Rådhuset er foreløpig stengt frem til 19.04.20. Idrettsarrangement, badeland, treningssenter og andre som ikke kan ivareta smittevernhensynet er stengt frem til 15.06.20.

Helsetjenesten har startet en gradvis opptrapping av aktivitet. Viktig å merke seg her at sykehjemmene fortsatt har begrenset besøkstilgang. Dette for å beskytte de eldre mot smitte.

Vi er i en utrolig heldig situasjon i Alta i og med at vi pr dato ikke har noen som er i isolasjon grunnet koronasmitte. Dette ønsker vi å opprettholde og det er derfor viktig at vi i denne prosessen forholder oss til de nasjonale retningslinjer og smittevernhensyn. Her gjelder fortsatt god hand og hostehygiene, maks 5 personer i hver gruppe og 2 meters avstand til de man omgås med (unntaket et de man til daglig bor sammen med)

Åpning av barnehager og skoler
Oppvekst og kultur er i full gang med å planlegge oppstart av barnehager og skoler. Barnehagene åpner den 20. april og SFO og 1. til 4. trinn på skolene den 27. april.

Det skal i dag komme nasjonale retningslinjer for hvordan åpning og drift skal foregå. Vi vil forholde oss til disse, og sammen med egne risikovurderinger og smitteverntiltak gjør vi alt for at det skal være helt trygt for både barn, foreldre og ansatte nå vi nå åpner. Barnehagene vil være i dialog med foreldre/foresatt i forbindelse med oppstart kommende uke.

Vi gleder oss til å starte opp! 

Kommunal korona-avdeling
Den kommunale korona-avdelingen er nå klar til å ta imot pasienter. Dette er en avdeling med fokus på behandling av pasienter med Korona smitte og forebygging av smittespredning.

Avdelingen skal ta imot pasienter med koronasmitte, som ikke lenger trenger intensivbehandling og er utskrivningsklare fra sykehuset, og som trenger videre behandling lokalt før hjemreise.

I tillegg tar avdelingen imot pasienter med koronasmitte som trenger lindrende behandling og som ikke er aktuelle for innleggelse på sykehus, det vil si de som ikke er aktuelle for intensivbehandling / respirator på grunn av andre alvorlige sykdommer, og/eller høy alder.

Alarmtelefonen for barn og unge åpner døgnåpen chat
Den 7. april åpnet en nasjonal Alarmtelefonen for barn og unge en døgnåpen chat-tjeneste: www.116111.no. Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Alta kommune sin Chat - ung
Vår egen chattekanal avsluttes fra og med dags dato

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

14. april kl. 11.50 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 14.04.20:

Åpning av barnehager og 1-4 trinn på skolene
Oppvekst og kultur har startet planleggingsarbeidet med åpning av barnehager den 20.04.20 og barneskoletrinnene 1.-4. den 27.04.20.

Nasjonale myndigheter har formidlet at det vil komme retningslinjer vedrørende oppstart barnehage/skole senest den 16.04.20. Oppvekst og kultur avventer hvilke nye retningslinjer som blir gjeldende. Disse vil innarbeides i den daglige drift.

I påvente av de nye nasjonale retningslinjene forholder barnehagene seg til dagens føringer med maks 5 barn pr avdeling.

Barnehagene/skolene vil ha tett dialog med foreldre/foresatte i forkant av oppstart. Straks mer informasjon foreligger fra nasjonale myndigheter vil dette formidles til foreldre/foresatte.

Oppvekst og kultur presiserer at de følger de nasjonale føringer og retningslinjer slik at alle, både barna og foreldrene skal føle seg trygg nå når barnehagen og skolen åpner igjen.

Vedtak om karantene etter reiser opprettholdes
For å motvirke spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Alta kommune ved Formannskapet i dag enstemmig vedtatt å videreføre de lokale karantenebestemmelsene til og med 20. april. Vedtaket er i tråd med den nasjonale veilederen.

Begrunnelse og konsekvenser fremgår i sin helhet av dagens vedtak. Du finner vedtaket på Alta kommune sin hjemmeside under «Alt om korona i Alta»

Mandag 20. april vil formannskapet gjøre et nytt vedtak, der det avgjøres hvorvidt bestemmelsene skal opprettholdes eller ikke.

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Gradvis gjenåpning av samfunnet
Ved å åpne barnehager og skoler har prosessen med en gradvis gjenåpning av samfunnet begynt. Vi er i en utrolig heldig situasjon i Alta i og med at vi kun har en person i isolasjon med koronasmitte.

Det aller viktigste vi nå gjør, er å gradvis gjenoppta dagliglivets aktiviteter; send barna våre i barnehagen, på skolen, gå på jobb (hjemmekontor der det er hensiktsmessig), dra på cafe og handle på våre lokale butikker.

Når vi nå øker vår aktivitet på senteret og andre arena er det utrolig viktig at vi er ekstra nøye med hand og hostehygiene og at vi fortsatt holder avstand til de som er i risikogruppen. Dette er det viktigste tiltaket for å begrense smittespredningen. Og av den grunn er samtlige sykehjem fortsatt underlagt restriksjoner for besøkende.

Gjeninnføring av parkeringsavgift på sentrum
Fra og med mandag 20.04.20 gjeninnføres parkeringsavgift ved samtlige parkeringssoner på Alta sentrum.

Alarmtelefonen for barn og unge åpner døgnåpen chat

Den 7. april åpnet Alarmtelefonen for barn og unge døgnåpen chat-tjeneste: www.116111.no.
Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Chat - ung i Alta
Vår egen chattekanal er bemannet daglig mellom klokken 17.00 og 20.00.

Se mer info her: https://www.alta.kommune.no/ung-i-alta-chat.6297658-526267.html

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

08. april kl. 11.40 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 08.04.20:

Regjeringens pressekonferanse 07.04.20
På gårdagens pressemelding fremkom det noen konkrete endringer i de gjeldende, nasjonale tiltak:

Under pressekonferansen oppfordres det også til å opprettholde hjemmekontoret om mulig.

Helseminister Bent Høie formidlet også på pressekonferansen at testing, smittesporing og rask isolering av smitte, er svært viktig for å kunne lette på tiltakene ytterligere slik at samfunnet kan åpnes mer opp.

Det er derfor veldig viktig at vi ikke tenker at «Nå er faren over». Vi må fortsette å være flinke med hand- og hostehygiene og vi må tenke oss godt om hvem vi omgås med. Dette for at vi skal beskytte de svakeste og mest sårbare i Alta.

Åpning av barnehager og 1-4 trinn på skolene
Oppvekst og kultur har startet planleggingsarbeidet med åpning av barnehager den 20.04.20 og barneskoletrinnene 1-4 den 27.04.20.

Vi forholder oss til de nasjonale anbefalinger i forhold til både hygiene og avstand.  På Regjeringens pressekonferanse ble det formidlet at det vil komme nasjonale retningslinjer rett etter påsken. Oppvekst og kultur avventer hvilke nasjonale retningslinjer som blir gjeldende for barnehager og skole. Disse vil innarbeides i den daglige drift.

Oppvekst og kultur presiserer at de følger de nasjonale føringer og retningslinjer slik at alle, både barna og foreldrene skal føle seg trygg nå når barnehagen og skolen åpner igjen.

Vedtak om karantene etter reiser opprettholdes
Formannskapet vedtok i dag enstemmig å videreføre de lokale karantenebestemmelsene, til og med 14. april. Begrunnelse og konsekvenser fremgår i sin helhet av dagens vedtak.

Tirsdag 14. april, vil formannskapet gjøre et nytt vedtak, der det avgjøres hvorvidt bestemmelsene skal opprettholdes eller ikke.

For å motvirke spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Alta kommune ved Formannskapet i dag gjort et nytt vedtak etter smittevernloven.

Vedtaket er i tråd med den nasjonale veilederen, og her er hovedtrekkene:

I samme vedtak er følgende unntatt fra disse restriksjonene:

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Alarmtelefonen for barn og unge åpner døgnåpen chat
Den 7. april åpnet Alarmtelefonen for barn og unge døgnåpen chat-tjeneste: www.116111.no. Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Chat-tjenesten blir døgnåpen hele påsken. Hvordan bemanning og åpningstider blir framover, vurderes fortløpende avhengig av den videre utviklingen av koronasituasjonen.

Chat – ung i Alta
Vår egen chattekanal har noe redusert åpningstid i påsken, og er tilgjengelig daglig mellom klokken 1700 og 2000. Tjenesten skal evalueres over påske og videre åpningstid vil avklares da. 

Se mer info her: https://www.alta.kommune.no/ung-i-alta-chat.6297658-526267.html

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

07. april kl. 11.15 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 07.04.20:


Råd til Altas befolkning i påska
Vi har fortsatt få smittede i Alta og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

For å hindre og begrense koronasmitte må årets påske bli annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Bruk tometersreglen til Statsministeren. Unngå å opphold deg i grupper på mer enn fem personer.

Det er tillatt å overnatte på hytta i egen kommune. Men for å hindre smittespredning må følgende tiltak ivaretas

Når sola skinner og været er bra ønsker vi å kunne dra ut på skutertur eller skitur.

Men vi ønsker ikke å måtte bruke helseressurser på utrykning og berging av folk grunnet dagens koronasituasjonen. Derfor må vi være fornuftige og begrense risikoen for at det skal skje ulykker:


Barnehager og skoler holder stengt tirsdag 14. april
Barnehager og skoler i Alta kommer ikke til å åpne for normal drift tirsdag over påske. Dette gjelder uavhengig av hva Regjeringen kommer ut med av informasjon før påskeferien. Plass i barnehage og skole gis tirsdag kun til de som per i dag har plass fordi foresatte er i samfunnskritiske yrker. Hjemmeundervisning vil bli gitt på samme vis som før påske.

Vi vil komme med mer informasjon om hva som skjer fremover etter at Regjeringen har holdt sin pressekonferanse.


Reguleringer og råd gitt av helsemyndighetene
Det er mange som har spørsmål om hvordan man skal forholde seg til ulike gjøremål for å redusere smittespredning. Dette er spesielt aktuelt nå i påsken, og mange lurer derfor på hvilke aktiviteter man kan gjøre.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet spørsmål og svar som du finner her https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/reguleringer-rad-gitt-av-helsemyndighetene/id2696719/


Endringer grunnet påsken
Koronatelefonen har redusert åpningstid til og med langfredag kl. 12.00.
Fra og med tirsdag 14.04.20 bemannes koronatelefonen fra kl. 08.00-16.00

Kommunens administrasjon har beredskap hele påsken


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

06. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 06.04.20:

Presisering vedrørende testkriterier
Som det tidligere er formidlet i pressemelding fra kommunens kriseledelse er testkriteriene nå utvidet

I praksis betyr det at:

De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette. Dette betyr at vi fortsatt må gjøre konkrete individuelle vurderinger før personer testes.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Støttekontakt/treningskompis og privat avlaster
Alta kommune oppfordrer til å følge de nasjonale retningslinjer for smittevern når det gjelder å gjennomføre oppdrag som støttekontakt/ treningskompis og privat avlaster under pandemien. Kommunen kan ikke pålegge noen til å gjennomføre dette oppdraget, men oppfordrer hver enkel oppdragstaker til å vurdere om det er gjennomførbart.

Hvis man er usikker ta kontakt med servicekontoret for helse og sosial på tlf nr 78 45 54 00, og de vil sette deg i kontakt med aktuell saksbehandler.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en flott Facebook gruppe hvor det deles erfaringer på temaet aktivitet og deltagelse.

Du finner den under linken https://www.facebook.com/171221629717084 eller søk på «AKTIVITET OG DELTAKELSE» på Facebook 

Informasjon til ungdommen
Mange ungdommer kan synes at det er vanskelig å finne tilpasset informasjon om korona. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) samarbeider med mange andre offentlige tjenester og driver nettsiden ung.no.

På www.ung.no tilbys det informasjon og veiledning til ungdom samt at det en spørretjeneste der ungdom kan spørre om det de lurer på. Målgruppen er ungdom 13–20 år. Ung.no tar ungdommene på alvor med relevant, nyttig og oppdatert informasjon. Dette er en troverdig, tydelig og trygg aktør som tar ungdommene på alvor, og som de vet at de kan stole på. Det betyr at ungdom finner den informasjonen de trenger her.

Nettsiden har informasjon om de temaene som ungdom er interessert i - fra kropp, seksualitet og psykisk helse til fritid, jobb og utdanning. Her er det også viet plass til informasjon knyttet til koronapandemien.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

03. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 03.04.20:


Råd til Altas befolkning i påsken
Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Vask derfor hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Vasking av hendene med såpe og vann er like bra som å bruke antibac, men husk å vask i minst 20 sekunder.

Et litt artig tips er å synge «Fader Jakob» to ganger mens du vasker hendene. Når du er ferdig å synge så har det gått ca. 20 sekunder.

Andre generelle råd og tiltak:

Vi har fortsatt få smittede i Alta og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Mer informasjon om blant annet korona og hygiene finner du her https://www.fhi.no/

Koronatelefon
Koronatelefonen bemannet av sykepleiere, og er åpen også i helga.

Lørdag 04.04.20 og søndag 05.04.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-12.00.

Telefonnummer: 913 90 344

Informasjon til personer som ikke er norsktalende
I Alta bor det også mennesker som har utenlandsk opphav og som av den grunn ikke behersker norsk like bra.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet både brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på 24 ulike språk.

Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjonen ligger til grunn for oversettelsene.

Her finner du brosjyre og videoer på ulike språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/?term=&h=1

Ber om at de av dere som kjenner noen som er i denne målgruppen, hjelper til med å videreformidle dette.

Vedtak om karantene etter reiser opprettholdes
For å motvirke spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Alta kommune ved Formannskapet i dag gjort et nytt vedtak etter smittevernloven. Vedtaket er i tråd med den nasjonale veilederen, og her er hovedtrekkene:

Alle som kommer til Alta etter reise fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, ilegges hjemmekarantene i 14 dager.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon

I samme vedtak er følgende unntatt fra disse restriksjonene:

Vedtaket gjelder fra og med 03.04 2020 til og med 09.04.2020
Vedtaket finner du i sin helhet på kommunes koronaside under Dokumenter

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Tusen takk til innbyggere i Alta kommune:
Kriseledelsen ønsker å rette en stor takk og gi masse skryt til Altas befolkning for at dere respektere og følger helsemyndighetenes råd om hygiene (vaske hender, hoste i armhulen) og sosial distanse. Vi er veldig fornøyd med at de som er ilagt karantene/isolasjon overholder dette. Videre går det en stor takk og masse ros til butikkansatte for at gode og effektive tiltak er iverksatt.

Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet.

Alta kommune er i en unik situasjon i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

02. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 02.04.20:

Utvidet testing av koronavirus
Etter anmodning fra Fylkeslegen, samt at Alta kommune har fått tilsendt mer testutstyr, vil Legevakten nå utvide testantallet.  

I praksis betyr det følgende:

Følgende symptomer ligger til grunn for testing:

Alle bes om å ta kontakt med egen fastlege. 
For de som ikke har fastlege i Alta, kan legevakta kontaktes.  

Det gjøres fortløpende vurderinger om testgrupper skal utvides eller innskrenkes. 

For øvrig befolkning med lette luftveissymptomer, bør du være hjemme til du føler deg frisk + 1 dag. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser.

Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell, hvis du har underliggende kronisk sykdom (for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk) eller hvis du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet koronasmittet.

De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Råd til Altas befolkning i påska
Vi har fortsatt få smittede i Alta og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

For å hindre og begrense koronasmitte må årets påske bli annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Bruk tometersreglen til Statsministeren. Unngå å opphold deg i grupper på mer enn fem personer.

Det er tillatt å overnatte på hytta i egen kommune. Men for å hindre smittespredning må følgende tiltak ivaretas

Når sola skinner og været er bra ønsker vi alle å kunne dra ut på skutertur eller skitur.

Men vi ønsker ikke å måtte bruke helseressurser på utrykning og berging av folk grunnet dagens koronasituasjonen. Derfor må vi være fornuftige og begrense risikoen for at det skal skje ulykker:

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:


Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

01. april kl. 12.15 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 01.04.20:


Presisering til personer i risikogrupper
Det er viktig at du som er i risikogruppe og/eller er kronisk syk fortsatt oppsøker din fastlege ved behov. Samtlige legekontor i Alta har gode smitteforebyggende rutiner. Ingen skal føle seg utrygg eller engstelig når de oppsøker sin fastlege på legesenteret.

Det vil komme en mer utfyllende artikkel om dette i løpet av dagen.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt for næringsliv og bedrifter – mulighet for utsettelse
Alta kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for næringslivet og bedrifter. Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Alta kommune kan bidra og iverksetter nå et avbøtende tiltak for denne gruppen. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Søknad om betalingsutsettelse sendes til Alta kommune ved skatteoppkreveren på
e-post: skatteoppkreveren@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 50 00.

Tilbudet er spesielt ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk.

Nav har opprettet digital søknad for økonomisk sosialhjelp - Digisos.
Alle som er folkeregistrerte i Alta kommune kan nå kan søke digitalt om økonomisk sosialhjelp.

Brukerne rådes til å gå på nav.no, videre inn på «hva er din situasjon?»
Under «hva er din situasjon?» vil en finne blant annet sikker innlogging for digital søknad om økonomisk sosialhjelp, her fylles søknad ut og vedlegg lastes opp. Prosessen er beskrevet godt på siden.

Link til nav.no/hva er din situasjon:

Endring oppfølging av arbeidssøkere
Nav melder at de har fått nytt telefonnummer som skal benyttes når det gjelder oppfølging av arbeidssøkere. Det nye nummeret er 41 28 99 55
For alle andre fagområder/tjenester er det de samme telefonnummer som tidligere.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

31. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 31.03.20:

Alta kommune planlegger for å ivareta et økende antall smittede
Situasjonen i Alta er stabil da vi har få som er smittet, og vi er derfor ikke i en akutt krisesituasjon pr dato.

FHI har utarbeidet en risikovurdering der et fremtidig senario med omfattende smitte er synliggjort. Dette er utgangspunkt for det videre arbeid i kommunen.

Hovedvekten av det arbeidet som gjøres nå er å forberede oss på å kunne møte et økende antall smittede i kommunen. Dette gjøres ved å planlegge for en korona-avdeling (utstyr, lokale, personal), mobilisere personell i tjenestene (omdisponere, gi god opplæring med mere) og bestille smittevernsutstyr.

I tillegg er det ca. 30 damer som nå sitter «i de tusen hjem» i Alta og syr munnbind til Helse og sosialtjenesten. Tusen, tusen takk til hver og en av de som bidrar på den felles dugnaden for Altasamfunnet!

Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekke seg langt utover våren/tidlig sommer.

NAV, Nytt digitalt skjema for melding om permittering
I forbindelse med pandemien har NAV utviklet en ny digital løsning for arbeidsgivere som må permittere og si opp ansatte. Formålet er å forenkle samhandlingen med NAV, slik at NAV kan bistå arbeidsgivere som permitterer eller sier opp flere av sine ansatte.

Den digitale løsningen erstatter papirskjemaet som ikke vil være tilgjengelig lengre. Det er det digitale skjemaet som nå skal brukes.

NAV oppfordrer arbeidsgivere til å bruke løsningen selv om de ikke har meldeplikt.

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger
Regjeringen vedtok 27. mars at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengebeløpet. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen 30. mars.

Chat med Nav
Her kan du få svar på generelle spørsmål

NAV - kontakt oss

Chat for arbeidsgivere

Chat privatpersoner

Lokale karantenevedtak opprettholdes

Kommuneoverlegen i Alta melder at smittesituasjonen pr dato er stabil og at man anser at de tiltak og vedtak som er iverksatt så langt har bidratt til dette. Videre melder Kommuneoverlegen at de lokale karantenebestemmelsene videreføres fra 27.03.20- 03.04.20, med mulig forlengelse til over påsken. Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Regjeringens veileder vedrørende lokale karanteneregler
I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. Noen kommuner (deriblant Alta kommune) har besluttet å iverksette lokale vedtak med hjemmel i Smittevernloven.

Søndag 29.03.20 la Regjeringen frem en veileder for lokale karanteneregler.

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener departementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak.

Alta kommune, ved kommuneoverlegen, oppretter dagens karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen, for

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette.

Veilederen finner du i sin helhet her

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

30. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 30.03.20:

Lokale karantenevedtak opprettholdes
Kommuneoverlegen i Alta melder at smittesituasjonen pr dato er stabil og at man anser at de tiltak og vedtak som er iverksatt så langt har bidratt til dette. Videre melder Kommuneoverlegen at de lokale karantenebestemmelsene videreføres fra 27.03.20- 03.04.20, med mulig forlengelse til over påsken. Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene.
Dette finner du på helsedirektoratet.no

Regjeringens veileder vedrørende lokale karanteneregler
I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. Noen kommuner (deriblant Alta kommune) har besluttet å iverksette lokale vedtak med hjemmel i Smittevernloven.

Søndag 29.03.20 la Regjeringen frem en veileder for lokale karanteneregler.

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener departementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak.

Alta kommune, ved kommuneoverlegen, oppretter dagens karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen, for

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette.

Veilederen finner du i sin helhet her

 

27. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 27.03.20:

Lokale karantenevedtak opprettholdes
Kommuneoverlegen i Alta melder at de lokale karantenebestemmelsene videreføres fra 27.03.20- 03.04.20, med mulig forlengelse til over påsken. Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta
Les vedtaket her 

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

For spørsmål vedrørende korona benyttes koronatelefon
Ikke møt opp på legevakten og ikke belast 116 117-linja unødvendig hvis du ikke er syk.

Koronatelefonen (tlf 913 90 344), er åpen fra kl. 08.00- 16.00 på hverdager og 14.00- 16.00 på lørdag og søndag

Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Luftveispoliklinikk er åpnet
På mandag 23.03.20 åpnet legevakten en luftveispoliklinikk, fysisk lokalisert på baksiden av legevakten. Dette er et tilbud til pasienter som har «vanlige» luftveissykdommer som for eksempel influensa, lungebetennelse osv.

Pasienten tar kontakt med sin fastlege som vurderer behov for legetilsyn og deretter henviser til luftveispoliklinikken. Pasientene møter opp i sin private bil utenfor klinikken, og venter i bilen til de blir oppringt av legen. Etter oppringing fra legen vil pasienten få beskjed om å komme inn på luftveisklinikken for videre undersøkelse og oppfølging.

For de som mistenker koronasmitte gjelder samme rutine som tidligere. Det vil si at vedkommende tar kontakt med sin fastlege eller legevakt for avklaring om eventuell testing. Testingen foregår mens vedkommende sitter i sin private bil inne i garasjeanlegget på legevakten, som er fysisk avskjermet fra luftveisklinikken.

Stiftelsen Utleieboliger i Alta
Stiftelsen har som følge av det pågående koronautbruddet gjort noen grep i forhold til eksponering av ansatte og leieboere:

NAV Alta er foreløpig stengt til og med 13. april 2020
Bakgrunnen for dette er å begrense spredning av koronasmitte.

Nav oppfordrer til å logge inn på nav.no og anvende dialog der.

Nav Alta er tilgjengelig fra mandag- fredag, mellom kl. 0800 - 1530 på følgende telefonnummer:

Økonomisk sosialhjelp: 404 89 619
Ungdomsteam: 412 77 839
Oppfølging av arbeidssøkere: 412 89 955
Arbeidsavklaringspenger og sykmeldte: 412 75 362
Permittering: 412 76 768

Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så finner man søknadsskjema ved inngangsdøren til NAV-kontoret, samt postkasse for å levere søknad med nødvendig dokumentasjon. Det er viktig å påse at søknaden er underskrevet, og at fødselsnummer er påført all dokumentasjon som følger søknaden.

Postkassen vil tømmes kontinuerlig mandag – fredag, søknader behandles forløpende. Søker vil bli oppringt av veileder dersom man oppgir at man har behov for det.

Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.  

Oppfordring til innbyggerne
Vi har få smittede i Alta. Samtidig leser vi i media at flere av våre nabokommuner rapporterer om smittede innbyggere.

Vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Vi må også ta hensyn til ansatte på butikken. Hold avstand når du står i kø på og benytt deg av de smitteverntiltakene som er iverksatt.

Ta hensyn og ta vare på hverandre!

 

26. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 26.03.20:

Oppfordring til innbyggerne
Vi har få smittede i Alta. Samtidig leser vi i media at flere av våre nabokommuner rapporterer om smittede innbyggere.

Vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Vi må også ta hensyn til ansatte på butikken. Hold avstand når du står i kø på og benytt deg av de smitteverntiltakene som er iverksatt.

Ta hensyn og ta vare på hverandre!

Alta kommune etablerer egen koronaavdeling
Helse og sosial er nå i sluttfasen med planlegging og etablering av en avdeling for minimum 10 personer som har påvist koronasmitte, og som har behov for kontinuerlig behandling og pleie.

Dette kan være personer som har gjennomført behandling ved Hammerfest sykehus og er utskrivningsklar, men ikke er frisk nok til å dra hjem. Eller det kan være personer som ikke har behov for sykehusopphold, men som er for syk til å være hjemme.

Det er ikke tatt stilling til åpningsdato enda. Avdelingen vil åpnes ved behov.

Kreftforeningen
Kreftforeningen er opptatt av at kreftpasienter og pårørende får gode råd og veiledning også i denne tiden, og har oppdatert nettsider spesielt med hensyn til koronaviruset på https://kreftforeningen.no/ og https://kreftforeningen.no/korona-og-kreft/

Kreftforeningen har også oppbemannet  kontakttelefontjeneste/rådgivningstjeneste på telefon 21494921, epost: radgivning@kreftforeningen.no eller chat i samarbeid med Helsedirektoratets råd. Videre meldes det at bemanning og åpningstider kan utvides dersom behov endres.

Smittevernutstyr
I gårsdagens pressemelding ble det formidlet at smittevernsutstyrslageret til Alta kommune begynner å bli tomt. Grunnet dette gikk det ut en oppfordring til bedrifter, lag og foreninger om at dersom det er noen som har smittevernutstyr (antibac, munnbind, smittefrakker, stellefrakker og åndedrettsvern med ventil) til overs, tas dette imot med takk.

Videre gikk det ut en forespørsel om det er noen i Alta/ omegn som kan bidra med å sy munnbind og/eller stellefrakker. Kriteriet her er at stoffet er behagelig å bruke over tid, samt at det kan vaskes på 80 grader uten å bli ødelagt.

Vi er positivt overveldet over alle som har meldt at de kan bidra. Vi må bruke litt tid på å få oversikt, men alle som har tatt kontakt vil få tilbakemelding.

Dersom det er noen som har overskuddslager av smittevernutstyr ta kontakt med jnor@alta.kommune.no eller grpa@alta.kommune.no

Frivillighetssentralen
Det er forløpende behov for frivillige som kan bistå med utkjøring av mat. Etter gårsdagens avisoppslag i Altaposten har flere meldt seg.

Frivillighetssentralen melder at de er takknemlige for alle som kan bidra og at dersom det er privatpersoner eller frivillige lag og foreninger som har mulighet for å bidra, så bes de ta kontakt med Leder for Alta frivilligsentral, Gabriella J. Ottesen på tlf 99 04 78 10/ 784 55710

Lokale karantenevedtak opprettholdes
Kommuneoverlegen i Alta melder at de lokale karantenebestemmelsene videreføres frem til påsken.
Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

 

25. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 25.03.20:

Påskeåpne barnehager
For foresatte og foreldre som enten er alene om omsorgen og har et samfunnskritisk yrke eller der begge er i samfunnskritiske yrker, vil det bli gitt tilbud om barnehageplass gjennom hele påsken. Dette gjelder også helligdagene. Tilbudet gis i den barnehagen barnet går i til vanlig. Den enkelte barnehage vil ta kontakt med de det gjelder før påske. Dersom det er noen vi ikke har fanget opp som har behov for plass, ta direkte kontakt med styrer i din barnehage.

Pårørendelinjen, -en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre
Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. Her møter du personer med helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt. De sitter klar til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne!

Pårørendelinjen er åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 på telefonnummer 90 90 48 48. 
Ved behov kan åpningstiden utvides ytterligere i denne spesielle situasjonen. Sjekk nettsider for oppdaterte åpningstider.

Chatten er tilgjengelig på følgende nettsider:
Pårørendesenteret.no - for voksne pårørende
UngePårørende.no - for barn og unge pårørende
Pårørendeprogrammet.no - for fagfolk

På de ulike sidene finner du spesialtilpasset informasjon som kan være nyttig.

Ønskes det kontakt utenom åpningstiden sendes en e-post til parorende@parorendesenteret.no.

NAV Alta
NAV Alta har stengte dørene for publikum fra og med 13. mars, og er foreløpig stengt til og med fredag 27. mars 2020, med hensikt å begrense spredning av koronasmitte.

Nav oppfordrer til å logge inn på nav.no og anvende dialog der.

Nav Alta er tilgjengelig fra mandag- fredag, mellom kl. 0800 - 1530 på følgende telefonnummer:

Økonomisk sosialhjelp: 404 89 619
Ungdomsteam: 412 77 839
Oppfølging av arbeidssøkere: 412 72 860
Arbeidsavklaringspenger og sykmeldte: 412 75 362
Permittering: 412 76 768

Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så finner man søknadsskjema ved inngangsdøren til NAV-kontoret, samt postkasse for å levere søknad med nødvendig dokumentasjon. Det er viktig å påse at søknaden er underskrevet, og at fødselsnummer er påført all dokumentasjon som følger søknaden.

Postkassen vil tømmes kontinuerlig mandag – fredag, søknader behandles forløpende. Søker vil bli oppringt av veileder dersom man oppgir at man har behov for det.

Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.  

Smittevernutstyr
Tjenestene i Helse og sosial melder om snart tomme lager og akutt behov for smittevernutstyr. Dette gjelder både antibac, munnbind, smittefrakker, stellefrakker og åndedrettsvern med ventil.

Dersom det er noen bedrifter, enkeltpersoner, idrettslag eller andre i Alta/nærområdet som har ovenfor nevnte utstyr liggende på lager som kan avses til kommunen, bes de ta kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no eller grpa@alta.kommune.no

Vi tar gladelig mot tilbakemelding, uavhengig av om du har lite eller mye å avse.  

Er det noen som er flinke å sy?
Kommunen planlegger for at mange i Alta vil bli koronasmittet. Vi ser at det er utfordrende å få tak i nok smittvernutstyr. 

Er det noen, bedrifter eller enkeltpersoner, som kan sy munnbind og/eller stellefrakker? Kriteriet er at stoffet behagelig å bruke over tid, samt at det kan vaskes på 80 grader uten å bli ødelagt.

De som har mulighet for å bidra tar kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no

Pressekonferanse i går- tiltakene videreføres
På pressekonferansen i går meldte regjeringen at skoler og barnehager stenges til over påske og at alle tiltakene videreføres til og med 13.04.20.

Kommuneoverlegen i Alta presiserer at også de lokale karantenebestemmelsene videreføres.

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Nyhetsvarsel fra Helsedirektoratet
Dersom du har symptomer som kan skyldes koronasmitte så kan du nå melde fra til Folkehelseinstituttet.
Dette gjør du her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/meld-fra-ved-mistanke-om-koronavirus

Det er viktig å presisere at dette ikke utløser helsetjenester og at man fortsatt må ta kontakt med sin fastlege for vurdering av eventuell testing.

 

24. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 24.03.20:

Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.

Alta kommune planlegger for å ivareta et økende antall smittede
Situasjonen i Alta er stabil da vi har få som er smittet. Kommuneoverlegene melder at de har gjennomført grundig smittekartlegging og at de har god oversikt over smittekildene pr dato.

Vi er ikke i en akutt krisesituasjon i Alta. Hovedvekten av arbeidet som gjøres nå er å forberede oss på å kunne møte et økende antall smittede i kommunen. FHI har utarbeidet en risikovurdering der et fremtidig senario med omfattende smitte er synliggjort. Dette er utgangspunkt for det videre arbeid i kommunen.

Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekke seg langt utover våren/tidlig sommer.


Godt samarbeid mellom Alta kommune og Klinikk Alta
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av leger fra både Alta kommune og Klinikk Alta. Fokuset her er å planlegge for ivaretakelse av pasienter med koronasmitte som er for syk til å være hjemme, men som ikke har behov for innleggelse ved Hammerfest sykehus

I denne sammenheng ses det på alternative lokaler, både på Helsesenteret/Klinikk Alta og øvrige ledig lokaler i Alta.


Luftveispoliklinikk er åpnet
I går åpnet Legevakten en luftveispoliklinikk, fysisk lokalisert på baksiden av legevakten. Dette er et tilbud til pasienter som har «vanlige» luftveissykdommer som for eksempel influensa, lungebetennelse osv.

Pasienten tar kontakt med sin fastlege som vurderer behov for legetilsyn og deretter henviser til luftveispoliklinikken. Pasientene møter opp i sin private bil utenfor klinikken, og venter i bilen til de blir oppringt av legen. Etter oppringing fra legen vil pasienten få beskjed om å komme inn på luftveisklinikken for videre undersøkelse og oppfølging.

For de som mistenker koronasmitte gjelder samme rutine som tidligere. Det vil si at vedkommende tar kontakt med sin fastlege eller legevakt for avklaring om eventuell testing. Testingen foregår mens vedkommende sitter i sin private bil inne i garasjeanlegget på legevakten, som er fysisk avskjermet fra luftveisklinikken.


Døgnåpne barnehager
Oppvekst og kultur er i full gang med å forberede mulig oppstart av to nattåpne barnehager. Hvis det blir behov for det, vil slikt tilbud gis ved Breidablikk og Furuly barnehage. Tilbudet vil først og fremst være for helsepersonell. Utstyr er bestilt, og det arbeides for fullt med å få alle godkjenninger på plass og få laget en turnus. Når alt er på plass, skal tilbudet kunne startes opp innen én virkedag. Det vil være kriseledelsen som bestemmer om og eventuelt når et slikt tilbud skal gis.


Alta kommune opprettholder karantenekrav etter opphold i deler av Norge
Alta kommune opprettholder kommuneoverlegens vedtak av 15.03.20 om at det innføres hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i deler av Sør-Norge.

Bakgrunnen for dette er basert på at vi har geografiske og klimamessige utfordringer, samt at vi pr dato kun har fire personer som er smittet av koronaviruset. 
De aktuelle karantenereglene som Kommuneoverlegen har vedtatt, gjelder foreløpig til 28.03.20
Les hele vedtaket her


Nav har kommet med nye regler om koronarelatert sykefravær, egenmelding og endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
Arbeidsgivere skal nå kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Det innebærer blant annet at arbeidsgiver bør godta egenmelding de 16 første dagene. Det vil gis refusjon fra NAV fra dag 4. Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger. De nye regler gjelder fra 16. mars.

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt midlertidige endringene i permitterings- og dagpengeregelverket. Disse trer i kraft fra og med fredag 20. mars

For ytterligere informasjon, gå inn på nav.no


Oppfordring til Alta kommunes innbyggere
Vi er i en veldig spesiell situasjon for tiden, både nasjonalt og lokalt. Både Statsministeren og Helseministeren vår har understreket flere ganger at vi alle sammen må være med på en felles dugnad og sørge for at samfunnet vårt fungerer på en forsvarlig måte, tross den svært alvorlige situasjonen har nå.

Alta kommune er i en unik situasjon, i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Vi er ikke i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase. Derfor er det viktig at vi alle følger de forebyggende tiltak som myndighetene har pålagt oss å følge.

Derfor ber vi innstendig om at Alta kommunes innbyggere tar situasjonen på største alvor og ikke inviterer til/deltar på tilstelninger der mange møtes. Dette gjelder for eksempel bursdager, russearrangement og annet sosialt samvær i større grupper. Vær også ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker enkeltpersoner.

Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de svakeste og mest sårbare i samfunnet vårt.

Det er av stor betydning at Altas befolkning følger de råd som sentrale helsemyndigheter gir, herunder sosial distanse, god hand- og hostehygiene, samt at pålegg om karantene og isolasjon etterfølges. Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

23. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 23.03.20:

Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men at vi fortsatt er i en forebyggende og forberedende fase. Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekke seg langt utover våren/tidlig sommer.

Kriterier for testing
De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Folkehelseinstituttet har gitt en anbefaling av hvem som skal testes for koronavirus. Det er en forutsetning at dette er personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet

I prioritert rekkefølge:

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. 

Koronatelefon og covid19-mailen
I forrige uke ble koronatelefon (tlf.nr 913 90 344) og mail (covid19@alta.kommune.no) opprettet. Telefonen er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere. De som bemanner telefonen melder at antall innringere er synkende.

Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommune sin hjemmeside.

Covid19- mailen er bemannet av en person og besvares innen ordinær arbeidstid på dagtid. Her meldes det om et snitt på ca. 25 mail pr dag.

Tusen takk til innbyggere i Alta kommune:
Rådmannen og Kommuneoverlegen ønsker å rette en stor takk og gi masse skryt til Altas befolkning for at dere respektere og følger helsemyndighetenes råd om hygiene (vaske hender, hoste i armhulen) og sosial distanse. Vi er veldig fornøyd med at de som er pålagt karantene/isolasjon overholder dette. Videre går det en stor takk og masse ros til butikkansatte for at gode og effektive tiltak er iverksatt.

Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet.

Alta kommune er i en unik situasjon i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

22. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 22.03.20:

Alta kommune viderefører karantenekrav etter opphold i deler av Norge
Alta kommune opprettholder kommuneoverlegens vedtak av 15.03.20 om at det innføres hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i deler av Sør-Norge. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

I løpet av dagen vil det bli lagt ut et nytt lokalt vedtak fra kommuneoverlegen der dagens karantenebestemmelse videreføres.

Vedtak om karantene etter reiser 22.03.20

Kriseledelsens erfaring denne uken
Alta kommune satte kriseledelse den 12. mars etter Statsministerens tale til befolkningen. Lørdag 14.mars fikk vi melding om de første koronasmittede i vår kommune. På bakgrunn av sentrale råd har Alta kommune iverksatt tiltak for å hindre smitte i befolkningen. Beredskapsarbeidet har vært krevende, men det har samtidig fungert bra.

I Alta erfarer vi nå at smittepresset er lavt. Kriseledelsen vil takke befolkningen for å følge de råd som gis og ber om at dere fortsetter slik.

Koronatelefon er bemannet også i dag søndag
Koronatelefon tlf.nr 913 90 344 er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere.

Søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig. 
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

21. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

 

Sykehjemmene

Det er kommet forespørsler om besøk på sykehjem. Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk. Dette gjelder fortsatt. Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ekornsvingen sykehjem  tlf 78 44 60 70
Altagårdshagen   tlf 78 45 56 50
Vertshuset eldresenter  tlf 78 45 57 00
Kåfjord sykehjem  tlf 78 45 77 22
Alta helsesenter sykehjem tlf 78 45 55 00

Med dette tiltaket ønsker vi å beskytte våre sårbare eldre mot smitte.

Det vil ellers være normal drift ved sykehjemmene, og inntak av nye pasienter vil foregå som tidligere.

Vi trenger flere fosterhjem/beredskapshjem og besøkshjem

Vern om barn er et felles ansvar, ikke bare barnevernet sitt. Alta kommune har nå behov for flere lokale beredskapshjem, fosterhjem og besøkshjem. Spørsmålet er om det er noen som har både husrom, hjerterom og kapasitet til å kunne ta imot barn. Både på kort varsel og langsiktig.

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine (Ref. Bufetat)

Om dette er noe du kunne tenke deg? Ta kontakt med Randi Opgård på telefon 45 39 69 16 for en uforpliktende prat.

 

Informasjon fra hukommelsesteamet - Altagårdshagen

På grunn av den spesielle situasjonen med korona kan vi ikke foreta kartlegginger, oppfølgingsbesøk hjemme eller utredning for demens på en stund.

Vi er tilgjengelig på telefon 488 62 962 på dagtid i ukedagene for de som trenger det

 

Oppfordring til alle innbyggere i Alta kommune: vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet.

Bruk sunn fornuft.

 

Koronatelefon er bemannet i helgen

Koronatelefon tlf.nr 913 90 344 er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere.

Lørdag 21.03.20 og søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.

 

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.

Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

20. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 20.03.20:

Koronatelefon og covid19-mailen
I forrige uke ble koronatelefon (tlf.nr 913 90 344) og mail (covid19@alta.kommune.no) opprettet. Telefonen er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere. De som bemanner telefonen melder at det er et snitt på ca. 80 innringere hver dag.

Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommune sin hjemmeside.

Fra og med i dag (20.03.20) er telefonen åpen fra kl. 08.00-16.00 mandag- fredag.
Lørdag 21.03.20 og søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.

Covid19- mailen er bemannet av en person og besvares innen ordinær arbeidstid på dagtid. Her meldes det om et snitt på ca. 25 mail pr dag.

Stor respons fra helsepersonell
Den 16.03.20 ble det lagt ut informasjon på Alta kommune sin hjemmeside og Alta kommune sin facebook der personer som ikke jobber i Helse og sosial eller Oppvekst og kultur kan registrere seg, og på den måte stille sin arbeidskraft til disposisjon.

Fredag morgen er det 163 personer som har registrert seg. Dette er både studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere og andre med erfaring fra ulike omsorgsyrker.

Helse og sosialtjenesten takker for den positive responsen fra Altas befolkning og oppfordrer de som ikke allerede har registrert seg til å gjøre det i dag.

Noen av de som har meldt seg er allerede engasjert. Tjenestene vil kontakte registrerte personer ved behov.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men at vi fortsatt er i en forebyggende og forberedende fase. Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekker seg langt utover våren/tidlig sommer.

Daglige møter mellom Alta kommune og Klinikk Alta
Det gjennomføres daglige møter med fokus på å forberede og rigge seg mot økt behov for oppfølging, innleggelser og organisering av utskrivningsklare pasienter fra Hammerfest sykehus.

Parkering Alta helsesenter
Parkeringsplassene utenfor Alta Helsesenter (P6) er fortsatt gratis, men Rådmannen presiserer at de øverste parkeringsplassene (nærmest Helsesenteret) er forbeholdt pasienter og besøkende.

Ansatte på Helsesenteret og Klinikk Alta bes overholde dette, samt at alle parkerer innenfor oppmerkede områder.

Helsepersonell i Alta kommune kan ikke dra på fritidsreiser
Rådmannen er særdeles tydelig på at fritidsreiser (for eksempel til hytta eller Oslo) skal og må unngås. Dette for å sikre at kommunen har tilstrekkelig personell tilgjengelig ved behov og at ikke personer med helsefaglig kompetanse må sitte i karantene etter hjemkomst eller blir værfast.

Pålegget gjelder også for de som har hjemmekontor.

Testing av helsepersonell
De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

Med henvisning til FHI sin hjemmeside fremkommer det at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de eventuelt testes.

Utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. De som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge må også sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117

Alta kommune oppretter egen chattekanal - Ung i Alta
Mellom kl. 08.00 og 22.00 alle dager hele uken kan alle mellom 12 og 25 år møte folk som til daglig jobber med barn og unge. Her kan man snakke om hva som helst og spørre om hva som helst.

Tjenesten åpner i dag klokken 13.00 og vil være åpen til skoler og fritidstilbud igjen er oppe og går.

Mange lurer på hvordan de skal snakke med barna om korona.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir her gode tips til foreldre i korona- hverdagen:
https://bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

Oppfordring til alle innbyggere i Alta kommune:
Vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

19. mars kl. 12.00 Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 19.03.20:

Matbutikkene i Alta
Alta kommune får endel spørsmål om hvilke nasjonale føringer butikkene må forholde seg til i forhold til smittevernstiltak.

Korona smitter via dråpesmitte og fysisk kontakt og man må derfor holde avstand (minst 1 meter) når man handler i butikken. Dette gjelder både til andre kunder og personalet i butikken.

Helsedirektoratet melder at det pr 17.03.20, ikke er behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. Men mange butikker har allikevel, på eget initiativ satt ut antibac for kunder, samt en oppfordring og henvisning om å benytte vask (tilknyttet panteautomat) og engangshansker.

Alle kunder oppfordres til kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

Helsepersonell i Alta kommune får ikke dra på hytta
Alta kommune benytter arbeidsgivers styringsrett og har bestemt at helsepersonell, uansett arbeidssted, ikke kan dra på hytta. Dette gjelder både de som har hytter i og utenfor egen bostedskommune. Pålegget gjelder også for de som har hjemmekontor.

Sentrale myndigheter har utarbeidet en forskrift som sier at dersom pålegget brytes kan enkeltpersoner bøtelegges med 20 000,-. Forskriften er ikke vedtatt enda, men signalene fra sentrale myndigheter er at dersom ikke kommunenes innbyggere følger henstillingen, blir vedtak fattet.

Informasjon om reduserte tjenester fra hjemmetjenesten
Vi er nå i fase hvor vi prøver å gjøre det vi kan for å begrense koronasmitte i samfunnet. I denne situasjon er det viktig å beskytte en særlig sårbar gruppe og samtidig skjerme helsepersonell slik at de som er avhengig av nødvendig helsehjelp får det.

Det betyr at hjemmetjenesten nå må prioritere sine oppdrag, og utsette oppdrag som kan vente / tas opp igjen etter at driften er normalisert.

Hjemmetjenesten har derfor iverksatt følgende tiltak:

Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, mat og medisiner.

Hjemmetjenesten ønsker å bidra med smitteforebygging, og å unngå besøk der det er hensiktsmessig.

Personene vil ha ID-kort som sikrer trygge tjenester for den enkelte.

Vi beklager på det sterkest ulempene dette medfører, og ber om forståelse for at vi er nødt til å iverksette tiltak gitt den alvorlige situasjonen vi nå er i.

 

18. mars kl.12.00

Status i Alta kommune pr 18.03.20:


Nav og Statens lånekasse har lempet på kravene
I følge nav.no er kravene vedrørende avkorting av ytelser lempet på. Det vil si at pensjonister og uføre kan bidra uten avkorting av ytelse fra Nav.  For studenter kan disse jobbe ubegrenset uten å miste stipend.


Tiltak på Alta lufthavn
Det iverksettes tiltak i forhold til flyene som kommer fra Oslo, med virkning fra dags dato.

Oppdatering 19. mars: 
Passasjerene vil bli møtt av helsepersonell ved ankomst Alta. Ut fra gitte kriterier, gitt av Folkehelseinstituttet, vil passasjerene deles opp i to grupper. De som har symptomer vil få råd fra helsepersonell. De andre må i 14 dagers hjemmekarantene 


Barn og ungdom
Folkehelseinstituttet har kommet med en presisering vedrørende tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Her gjelder ikke 12-års aldersgrensen (for barn uten funksjonsnedsettelse gjelder 12-års aldersgrense). Disse vil få tilbud i regi av Alta kommune, etter avtale med oppvekst og kultur og helse og sosialtjenesten.

Barnevernstjenesten melder at de barna som har tilbud i regi av tjenesten fortsatt vil motta dette. Tjenesten har bemannet opp for å ivareta et godt tilbud til sårbare barn og ungdommer, og akuttberedskapen er tilgjengelig 24/7.

Utekontakten er operativ og har aktivt oppsøkende arbeid opp mot ungdommen i sosiale medier og på telefon.

Det planlegges for et barnehagetilbud i påsken. Her er ikke alle detaljer avklart enda, vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.


Følgende kommunikasjons og informasjons-kanaler er operativeSnapchat som heter «altabibliotek» er etablert. Her legges det ut informasjon tilpasset barn og ungdom.

 

17.mars kl.12.00

Status i Alta kommune pr 17.03.20:

Stor respons på henvendelse til helsepersonell
I går gikk Helse og sosialtjenesten ut med en henvendelse til Altas befolkning med helse- og sosialfaglig kompetanse om at de som ikke jobber i Helse og sosialtjenesten nå kan melde sin arbeidskraft til disposisjon. 

Tirsdags morgen var det ca. 110 personer som hadde registrert seg. Dette var både studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger, sykepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere og andre med erfaring fra ulike omsorgsyrker.

Helse og sosialtjenesten takker for den positive responsen fra Altas befolkning og oppfordrer de som ikke allerede har registrert seg til å gjøre det i dag.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase. De som har meldt seg til tjeneste vil bli kontaktet ved behov.

Parkering Alta helsesenter
Rådmannen melder at parkeringsplassene utenfor Alta Helsesenter (P6) er gratis med virkning fra dags dato.
Disse plassene er prioritert for helsepersonell og brukere av tjenestene ved Klinikk Alta og legevakten.

Helse og sosialtjenesten i Alta kommune og Finnmarssykehuset, Klinikk Alta samarbeider tett
Det er tett dialog og samarbeid mellom Helse og sosialtjenesten og Klinikk Alta. Hovedfokuset rettes mot å planlegge og rigge begge tjenestene slik at Hammerfest sykehus er klar til å ta imot koronasmittede pasienter ved behov. Dette gjelder i hovedsak organisering av praktiske og personalmessige løsninger for at utskrivningsklare pasienter kan tas imot i Alta.

Det er viktig å presisere at det kun er ikke-smittede pasienter som skrives ut fra Hammerfest sykehus.

Videre arbeides det fortløpende med å sikre at ambulanseflyene går som normalt ved behov.

Forebyggende tiltak: ta av klokker og ringer
Som et forebyggende tiltak oppfordrer kommuneoverlegen samtlige helsepersonell, de som jobber i administrative stillinger, i butikker, kollektivtrafikk og andre om å ta av klokker, armband og ringer. Dette da man ikke klarer å rengjøre godt nok under ringer/klokker/armband, og man vil dermed være smittebærer.

 

16. mars kl. 12.00

Status i Alta kommune pr 16.03.20:

Alta kommune innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

Den 15.03.20 fattet kommuneoverlegen vedtak om at det innføres hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

For ikke å skape unødvendige komplikasjoner for de berørte, kommer kommuneoverlegen med en presisering i dag: 
De som er i Alta på grunn av ferie eller besøk kan dra hjem til sin bostedskommune (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland) så snart som mulig. Frem til avreisetidspunkt må disse oppholde seg i karantene.

Matombringing til eldre
Matombringing driftes til vanlig i regi av Frivillighetssentralen. Ordningen har i stor grad vært basert på at pensjonister og andre frivillige kjører ut mat til de eldre.
Av hensyn til de frivillige som er i risikosonen vil derfor personer i Røde Kors også bistå med hjemkjøring av mat.

Frivillighetssentralen melder om stort behov for hjelp. I første omgang trenger de folk under 65 år uten underliggende kroniske sykdommer, som kan hjelpe til med utkjøring av middager i Alta Øst og Vest.

Dersom det er andre frivillige lag og foreninger som ønsker å bidra, så bes de ta kontakt med Leder for Alta frivilligsentral, Gabriella J. Ottesen på tlf 990 47 810 eller 78 45 57 10.

Kartlegging av helsepersonell
Helse og sosialtjenesten og oppvekst og kultur har gjennomført en kartlegging av eget helsepersonell for å ruste seg ved fremtidig behov for omdisponering av personal.

Det vil bli lagt ut informasjon på Alta kommune sin hjemmeside og facebook-side der personer som ikke jobber i helse og sosial eller barn og ungetjenesten kan registrere seg og på den måte stille sin arbeidskraft til disposisjon.

Har du helseutdanning, men jobber ikke i helsesektoren i dag? Registrer deg her

Tjenestene melder at det som er mest kritisk for øyeblikket er å ha tilstrekkelig med legeressurser og sykepleiere, men at det er et generelt behov for alt av helsepersonell.

Hjemmetjenesten
Tjenesten melder at de har bemannet ned i tjenesten slik at de nå er på bemanning lik helgedrift. Dette som et forebyggende tiltak for å redusere smitterisiko for både ansatte og tjenestemottakeren.

Men det er viktig å presisere at alle som behøver hjelp får hjelp.

Korona-telefonen
Vi opplever stor pågang på vår korona-telefon og vi klarer ikke å svar på alle som ringer inn. Minner om at Folkehelseinstituttet har bemannet telefon 815 55 015, for de som har generelle spørsmål.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig. Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere til å følge med på følgende nettsider:

 

15. mars kl. 18.00

Alta kommune innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

I vedtaket er det lagt vekt på at vi er en sårbar region med lange avstander og ustabile værforhold. Vi har per i dag et lavt smittepress, og siden vi er en sårbar region, må vi gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss.  Vedtaket er inngripende og alvorlig, men kan bidra til å redde liv, sier Frode Øvrejord, kommuneoverlege i Alta.

Det innføres nå krav om hjemmekarantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Tilsvarende vedtak er allerede gjort i Lofoten, Vesterålen og Tromsø.  Vedtakene anses godt forankret i Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell, sier Øvrejord.

Hva betyr dette vedtaket i praksis for folk?

Det betyr at alle som var i disse fylkene 10.mars eller senere, må være i hjemmekarantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet, sier Øvrejord.

For øvrig gjelder alle reglene som ellers gjelder nasjonalt.  Vi oppfordrer alle til å bidra til at disse reglene etterleves.

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men det kan komme til å ta tid. 

Dersom du er berørt av de nye reglene, ta kontakt med din arbeidsgiver pr telefon i morgen tidlig.

Les hele vedtaket her

14.mars kl. 12.30

Status i Alta kommune pr 14.03.20:

·     Mange er i hjemme-karantene. Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette kommer da i tillegg til disse
·     Det er totalt 5 personer som er testet for koronasmitte. Det ventes på svar på prøvene
·     Det er foreløpig ingen som har påvist positiv smitte av corona19-viruset i Alta.

Oppfordring til Alta kommunes innbyggere

Vi er i en veldig spesiell situasjon for tiden, både nasjonalt og lokalt. Både Statsministeren og Helseministeren vår har understreket flere ganger at vi alle sammen må være med på en felles dugnad og sørge for at samfunnet vårt fungerer på en forsvarlig måte, tross denne svært alvorlige situasjonen i Norge og i verden.

Vi er ikke i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase. Derfor er det viktig at vi alle følger de forebyggende tiltak som myndighetene har pålagt oss å følge.

Derfor ber vi innstendig om at Alta kommunes innbyggere tar situasjonen på største alvor og ikke inviterer til/deltar på tilstelninger der mange møtes. Dette gjelder for eksempel bursdager, russearrangement og annet sosialt samvær i større grupper. 

Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de svakeste og mest sårbare i samfunnet vårt.

Alta kommune vil komme med råd i forhold til sosiale tilstelninger i løpet av dagen. Følg med på Alta kommunes hjemmeside.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

 

Nav Alta er stengt
Nav Alta er stengt fra og med fredag 13 mars til og med fredag 27 mars 2020. Dette er et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte. 
Henvendelser til NAV-kontoret gjøres pr telefon eller ved å logge inn på nav.no 
I perioden vil det ikke bli gjennomført fysiske møter, disse avholdes pr telefon eller video ved behov.

Utenfor NAV-kontoret settes det opp en postkasse, hvor søknader om økonomisk støtte eller annen dokumentasjon kan leveres. 
På postkassen vil det henge en mappe med søknadsskjema for økonomisk støtte.

Postkassen vil bli tømt jevnlig gjennom arbeidsdagen mandag til fredag, søknader behandles fortløpende.

Nav ber om forståelse for at de i denne perioden ikke kan yte akutt hjelp på dagen.

Sykehjem
Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk. Dette gjelder fra og med 12.mars 2020.
Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ekornsvingen sykehjem  tlf 78 44 60 70
Altagårdshagen   tlf 78 45 56 50
Vertshuset eldresenter  tlf 78 45 57 00
Kåfjord sykehjem  tlf 78 45 77 22
Alta helsesenter sykehjem tlf 78 45 55 00

Med dette tiltaket ønsker vi å beskytte våre sårbare eldre mot smitte.

Det vil ellers være normal drift ved sykehjemmene, og inntak av nye pasienter vil foregå som tidligere.

Barnehage og skole
Fra og med mandag 16 mars er det 43 barn av kritisk personell som får barnehageplass og 25 som får SFO- og skoletilbud. Dette kan endres fortløpende.
De skoler og barnehager som ikke har barn/elever stenges ned slik at drifts- og renholdspersonale kan benyttes andre steder i kommunen.

Elever som er hjemme, får undervisning og opplegg fra sine lærere fra og med førstkommende mandag. Det vil variere fra skole til skole på hvilken måte tilbudet gis.

Koronatelefonen
Koronatelefonen er åpen lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 16.00, tlf 913 90 344
Fra mandag til fredag er telefonen bemannet fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

 

13.mars kl. 15.50

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig. Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Alta kommune stenger Helsesenteret, Rådhuset, Altagård og , samt andre offentlige bygg for besøkende. De som har behov for kontakt med nevnte kontor bes ta kontakt via telefon eller per epost.

NAV Alta er stengt fra og med i dag fredag 13 mars til og med fredag 27 mars 2020. Dette er et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte.
Henvendelser til NAV-kontoret gjøres pr telefon eller ved å logge inn på nav.no
Utenfor NAV-kontoret settes det opp en postkasse, hvor søknader om økonomisk støtte eller annen dokumentasjon kan leveres.
På postkassen vil det henge en mappe med søknadsskjema for økonomisk støtte.

Postkassen vil bli tømt jevnlig gjennom arbeidsdagen mandag til fredag, søkander behandles fortløpende

I perioden vil det ikke bli gjennomført fysiske møter, disse avholdes pr telefon eller video ved behov

For spørsmål vedrørende korona benyttes koronatelefon

Ikke møt opp på legevakten og ikke belast 116 117-linja unødvendig hvis du ikke er syk.

Ring koronatelefonen på tlf 913 90 344 (08.00- 18.00 på hverdager) for mer informasjon før et eventuelt oppmøte. Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Status og nye tiltak:

 

Oppfordring til alle innbyggere i Alta kommune: vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker forsamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell bør spesielt ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft, men ikke få panikk

Alta kommune oppfordrer virksomheter og bedrifter i Alta som har mulighet til det til å være fleksible når det gjelder krav til sykmelding for de som er satt i karantene. Dette for å avlaste legene mest mulig i dagens situasjon.

De som føler seg syk (feber, hoste, tungpustet) anses som syk og må være i hjemmekarantene. Øvrige familiemedlemmer anses som friske og har fritt leide. Dersom flere i familien får symptomer settes de i 14 dagers karantene.

 

Hva er forskjellen på karantene og hjemmeisolasjon? 

Grunnet endringer i nasjonale føringer kommer vi med en oppdatering vedrørende forskjell på karantene og isolering. 

Karantene gjelder friske personer som har vært utsatt for smitte. Enten ved at de har vært på reise i utenfor Norden eller at de har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte. Disse skal være hjemme i to uker for å sikre at de ikke har blitt smittet. Så lenge de er friske utgjør de selv ingen smittefare. Husstandsmedlemmer til nærkontaktene kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage dersom de ikke har feber eller luftveissymptomer. Dette betyr at dersom det for eksempel bare en én av foreldrene som har vært på reise i de områdene med vedvarende smitte gjelder karantenen ikke for partneren og barna. 

Hjemmeisolasjon: Hjemmeisolasjon: Så snart noen som er i en risikogruppe (vært på reise eller vært i kontakt med en som har fått påvist smitte) selv blir syke skal de isoleres. Når en person er i isolasjon er familiemedlemmer i karantene og kan ikke gå i barnehage, på skole eller på jobb. Disse vurderingene vil gjøres sammen med helsevesenet.

For ytterligere informasjon, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmeside vedrørende «Råd til pasienter om isolering i hjemmet»:

 

12. mars kl 16.40

Den 12.03.20 gjennomførte Regjeringen en pressekonferanse. Her fremkom det at strenge smittevernstiltak blir iverksatt.
Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på Helsedirektoratets hjemmeside samt Folkehelseinstituttets hjemmeside 

I praksis betyr det at samtlige idrettsarrangement og kulturarrangement stenger fra og med kl. 18.00 i dag. Samtlige barnehager, skole og universitet er også stengt fra og med i dag. Det vil iverksettes tiltak slik at ansatte som har kritiske samfunnsfunksjoner kan ivareta sine arbeidsoppgaver. Nærmere informasjon kommer.

Alta kommune ber alle om å bruke føre-var prinsippet, og minner om at dette er en felles dugnad for å begrense smitteomfanget og sikre viktige samfunnsfunksjoner. Vi ønsker også å understreke Statsministerens budskap om ikke å få panikk. Matbutikker, apotek og andre viktige funksjoner vil holde åpent.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har nå bedt samtlige kommuner i fylket bedt å sette kriseledelse. Det vil fortløpende komme ut ny informasjon fra kriseledelsen i Alta kommune. Følg med på kommunens hjemmeside og facebookside.

Vi vil presisere at det fortsatt ikke er konstatert noen smittede i Alta.

 

12.03.20 doalai Ráđđehus preassakonferánssa. Dáppe almmuhedje ahte dál álggahuvvojit garra doaibmabijut eastadan dihte dávdanjoammuma.

Mii ávžžuhit buohkaid čuovvut mielde Dearvvašvuođadirektoráhta ruovttusiiddus ja Álbmotdearvvašvuođainstituhta ruovttusiiddus.

Geavatlaččat mearkkaša dát ahte visot valáštallanlágideamit ja kulturlágideamit heaittihuvvojit odne dii 18.00 rájes. Visot mánáidgárddit, skuvllat ja universitehtat giddejuvvojit maid otná rájes. Álggahuvvojit doaibmabijut nu ahte bargit geain leat dehálaš servodatdoaimmat sáhttet áimmahuššat iežaset bargguid. Eambbo dieđut bohtet.

Álttá suohkan bivdá buohkaid čuovvut várrogasvuođa-prinsihpa, ja mii muittuhit ahte dál fertet álbmogassii bargat ráddjet njoammuma ja sihkkarastit dehálaš servodatdoaimmaid. Mii háliidit maiddái deattuhit Stáhtaministara muittuhusa ahte eat galgga panihkkaluvvat. Biebmogávppit, apotehkat ja eará dehálaš doaimmat leat rabas.

Finnmárkku ja Romssa fylkkamánni lea dál bivdán visot suohkaniid fylkkas bidjat johtui heahtejođihangotti. Álttá suohkana heahtejođihangoddi buktá dađistaga ođđa dieđuid. Čuvvot mielde suohkana ruovttusiiddus ja Facebook-siiddus.

 

Siste nytt - Arkiv

15. mars

I går kveld fikk kommuneoverlegen bekreftet at tre personer i Alta er smittet av covid-19. En av disse tre er elev ved Alta videregående skole.
Det er absolutt INGEN grunn til panikk nå!
Vi ber også om at presse/media og andre ikke kontakter de som er bekreftet smittet eller familien til de berørte. De trenger ro nå.

Elever som har vært i nærkontakt med den som er smittet har nå karantene i 14 dager. Det gjelder ikke hele skolen, kun de som er berørt.
De det gjelder får beskjed.

Nærkontakt betyr: vært nærmere enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutt.

Dersom noen har symptomer som hoste, tungpustet, feber, - ring fastlegen i morgen.

Friske personer uten symptomer skal ikke testes.

Karantene

Når du er i karantene så betyr det at du er frisk, men du kan ha vært utsatt for smitte. Du skal da være hjemme i 14 dager for å sikre at du ikke har blitt smittet. Så lenge du ikke har symptomer så utgjør du ingen smittefare. Øvrig familie, søsken, slekt, venner, omgangskrets kan leve som normalt, og gå på jobb eller i barnehage dersom de ikke har feber eller luftveissymptomer.

 

14.mars

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april

Utenriksdepartementet melder at vi står i en alvorlig og stadig mer uforutsigbar situasjon. Vår prioritet er å ivareta liv og helse. Det krever ekstraordinære grep. Situasjonen endrer seg raskt i mange land og derfor fraråder vi reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier statsminister Erna Solberg.

Det er økende smittetall for koronaviruset i mange land og situasjonen i land som opplever større utbrudd av viruset endrer seg fort og er uforutsigbar.

Land kan svært raskt innføre reiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, og grenser kan bli stengt, flyavganger kansellert eller andre tiltak iverksettes.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning. Helsesystemene i land med smitteutbrudd opplever stor belastning. Når situasjonen endrer seg så raskt, er det riktig å gi dette rådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dette er også et bidrag til den viktige internasjonale dugnaden.

Vi må forhindre internasjonal spredning, og er særlig bekymret for hva som vil skje når viruset sprer seg i mer sårbare land med svake helsesystemer, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye og anbefaler alle nordmenn i utlandet å følge med på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning fra lokale myndigheter. Oppdatert reiseinformasjon for alle land ligger på regjeringen.no/reiseinformasjon.

I land og regioner der Utenriksdepartementet allerede fraråder reiser gjelder det eksisterende reiserådet.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

 

12. mars

Pr dato er status i Alta kommune:

 • 6 personer er i frivillig hjemme-karantene. Mange har valgt å ha hjemmekontor, så dette kommer da i tillegg til disse
 • 12 personer har vært i pålagt karantene. Samtlige har nå avsluttet sin karantene
 • Det er totalt 18 personer som er testet for koronasmitte. Av disse var det 15 negative svar. 3 personer venter på svar
 • Det er ikke er ingen som er påvist positiv smitte av corona19-viruset i Alta.


Følgende tiltak er i verk i Alta kommune:

 • Ingen institusjoner (inkl. eldresenter, skoler, barnehager) er stengt. Dette vurderes forløpende. Informasjonsskriv er hengt opp på alle inngangspartier til kommunens sykehjem. På sykehjem/eldresentre vil besøk fra i dag måtte avtales på forhånd, og vi ber om at besøk begrenses til det som er helt nødvendig.  
 • Ingen ansatte får i utgangspunktet delta på reiser i regi av kommunen. Ved privatreiser bes den enkelte vurdere nøye om reisen kan unngå/utsettes
 • Det er satt opp spritdispensere på kommunens areal. Alle besøkende og ansatte oppfordres sterkt til å benytte disse
 • Ansatte som hoster, har feber eller er snørrete må holde seg hjemme
 • Alle skolearrangement, menigheter, idrett og foreninger blir bedt om å vurdere å stoppe aktiviteten i en periode.
 • Samtlige arrangement i størrelsesorden 100-500 deltakere vurderes forløpende av kommuneoverlegen. Noen arrangement blir avlyst
 • Alle kommunale lokaler skal stenges for utleie umiddelbart. Det skal heller ikke leies ut til private, som for eksempel bryllup. 
 • Er du i isolasjon med virus skal du og familien din kun være hjemme. Ikke oppsøk andre i perioden
 • Karantene skal og må respekteres
 • Unngå håndhilsing
 • Hold barn hjemme fra skole/barnehage dersom de er syke
 • Vær nøye med handvask
 • Kommunen ber innbyggerne om å følge med på oppdateringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside
 • Kommunens hjemmeside og facebook oppdateres daglig
 • Det sendes daglig pressemelding til lokale media

Kommunen intensiverer renhold på skoler og institusjoner

Situasjonen forandrer seg fra time til time, og det kan fort komme endringer som gjør strenge tiltak nødvendig. Disse tiltakene vil informeres om fortløpende både på kommunens hjemmesider og ved pressemeldinger. Rene statusoppdateringer vil vi legge ut daglig rundt klokken 12.00.

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema