A A A

Alt om korona i Alta

bilde av coronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om viruset og hvem du skal kontakte hvis du trenger helsehjelp. 

 • Du kan ringe vår koronatelefon på 913 90 344 for spørsmål og råd. Fra og med 2. april er telefonen bemannet fra kl 08.00- 16.00 mandag til fredag og fra kl 10.00 - 12.00 på lørdag og søndag. Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommunes sin hjemmeside.
 • Alta kommune har også en egen mailadresse covid19@alta.kommune.no hvor du kan henvende deg om du har spørsmål. Mailen er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid.
 • Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. Ta testen her 
 • Brosjyrer og informasjon om koronaviruset på ulike språk 

Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ringe og ikke møte opp hos fastlege eller legevakt.

Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

 

Diehtojuohkin sámegillii

Dáppe gávnnat ođasmahttojuvvon dieđuid virusa birra ja geainna galggat váldit oktavuođa jus dárbbašat dearvvašvuođaveahki. 
 • Don sáhtát čuojaldahttit min koronatelefovdnii 913 90 344 jus leat gažaldagat dahje dárbbašat rávvagiid. Telefovdna vástiduvvo dii. 08.00-16.00 mánnodagas bearjadahkii ja dii. 10.00-12.00 lávvordagaid ja sotnabeivviid.
 • Álttá suohkanis lea maid sierra e-poastačujuhus covid19@alta.kommune.no gosa sáhtát čállit jus dus leat gažaldagat. E-poasta vástiduvvo dábálaš bargoáiggis árgabeivviid. 
 • Leat go eahpesihkar guđet rávvagat ja doaibmabijut gusket dutnje? Váldde koronaiskosa neahtas. Váldde iskosa dáppe.
Jus várohat ahte dávda sáhttá leat njommon dutnje, de galggat čuojaldahttit it ge boahtit fástadoaktára dahje bahkadasdoaktára lusa.
 
Jus dárbbašat heahtedivššu, de galggat váldit oktavuođa bahkadasdoaktáriin 116 117 dahje ambulánssain 113.
 

Pressemelding fra kommunens kriseledelse - 03. april klokka 12.00

Status i Alta kommune pr 03.04.20:

 • Kommuneoverlegen melder at det ikke er nye smittede personer i Alta i dag
 • Totalt er det nå 7 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Det kom inn svar på flere tester i går, samt at det vil komme noen testsvar i dag. Samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • Helsetjenesten fortsetter testing i tråd med de utvidede testkriteriene


Råd til Altas befolkning i påsken
Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Vask derfor hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Vasking av hendene med såpe og vann er like bra som å bruke antibac, men husk å vask i minst 20 sekunder.

Et litt artig tips er å synge «Fader Jakob» to ganger mens du vasker hendene. Når du er ferdig å synge så har det gått ca. 20 sekunder.

Andre generelle råd og tiltak:

 • Unngå å ta deg i ansiktet
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper

Vi har fortsatt få smittede i Alta og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Mer informasjon om blant annet korona og hygiene finner du her https://www.fhi.no/


Koronatelefon
Koronatelefonen bemannet av sykepleiere, og er åpen også i helga.

Lørdag 04.04.20 og søndag 05.04.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-12.00.

Telefonnummer: 913 90 344

 

Informasjon til personer som ikke er norsktalende
I Alta bor det også mennesker som har utenlandsk opphav og som av den grunn ikke behersker norsk like bra.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet både brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på 24 ulike språk.

Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjonen ligger til grunn for oversettelsene.

Her finner du brosjyre og videoer på ulike språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/?term=&h=1

Ber om at de av dere som kjenner noen som er i denne målgruppen, hjelper til med å videreformidle dette.


Vedtak om karantene etter reiser opprettholdes
For å motvirke spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Alta kommune ved Formannskapet i dag gjort et nytt vedtak etter smittevernloven. Vedtaket er i tråd med den nasjonale veilederen, og her er hovedtrekkene:

Alle som kommer til Alta etter reise fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, ilegges hjemmekarantene i 14 dager.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon

I samme vedtak er følgende unntatt fra disse restriksjonene:

 • Nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner ihht. DSBs til enhver tid gjeldende definisjon, når det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.
 • Nøkkelpersonell innen offentlig myndighetsutøvelse, herunder barnevern, når det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.
 • Transittopphold på lufthavn i ovenfor nevnte fylker regnes ikke som opphold i området. Nødvendig transittopphold i Alta kommune under reise til planlagt oppholdssted er også unntatt.
 • Barn med delt bosted og evt. nødvendige ledsagere når de reiser mellom bostedene.
 • Reiser mellom bolig og arbeidssted når det er nødvendig for å beholde arbeid eller sikre arbeidsgivere tilstrekkelig arbeidskraft til forsvarlig drift, herunder vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer og spesialiserte tjenester.
 • Førere og personell i vare- eller passasjertransport.
 • Personell i Forsvaret. 

Vedtaket gjelder fra og med 03.04 2020 til og med 09.04.2020
Vedtaket finner du i sin helhet på kommunes koronaside under Dokumenter

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no


Tusen takk til innbyggere i Alta kommune:
Kriseledelsen ønsker å rette en stor takk og gi masse skryt til Altas befolkning for at dere respektere og følger helsemyndighetenes råd om hygiene (vaske hender, hoste i armhulen) og sosial distanse. Vi er veldig fornøyd med at de som er ilagt karantene/isolasjon overholder dette. Videre går det en stor takk og masse ros til butikkansatte for at gode og effektive tiltak er iverksatt.

Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet.

Alta kommune er i en unik situasjon i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:


Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

Lokale karantenebestemmelser i Alta

Oppdatering 3. april: 
For å motvirke spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Alta kommune ved Formannskapet i dag gjort et nytt vedtak etter smittevernloven. Vedtaket er i tråd med den nasjonale veilederen. 

Utdrag fra vedtaket: 

Med hjemmel i smittevernloven §4-1 gjorde kommuneoverlegen i Alta 15.03.20 hastevedtak om hjemmekarantene ved ankomst fra flere fylker i Sør-Norge. Vedtaket ble forlenget hhv 22. mars og 27. mars 2020. For å motvirke spredning av Covid19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Alta kommune 03.04.20 nytt vedtak etter etter smittevernloven § 4-1 første ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 03.04.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Les hele vedtaket her 

 

Koronatelefon, e- post og beredskap i påsken

Koronatelefon og e- post Alta kommune 
Du kan ringe vår koronatelefon på 
913 90 344 for spørsmål og råd. Fra og med 2. april er telefonen bemannet fra kl 08.00- 16.00 mandag til fredag og fra kl 10.00 - 12.00 på lørdag og søndag. Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommunes sin hjemmeside.

Kommunen har også en egen mailadresse covid19@alta.kommune.no hvor du kan henvende deg om du har spørsmål. Mailen er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid.

Se også ofte stilte spørsmål før du eventuelt kontakter kommunen. 

 

Alta kommune oppretter egen chattekanal - Ung i Alta
Mellom kl. 08.00 og 22.00 alle dager hele uken kan alle mellom 12 og 25 år møte folk som til daglig jobber med barn og unge. Her kan man snakke om hva som helst og spørre om hva som helst.
Tjenesten vil være åpen til skoler og fritidstilbud igjen er oppe og går.

 

VIrksomhet psykisk helse har opprettet beredskapstelefon i påsken fra 9.-13. april 

Telefonnummer: 455 13 085 og 957 74 969

Telefonene er betjent mellom klokken 09.00 - 20.00

Personer med psykiske/rus lidelser vil kunne oppleve økt symptomtrykk i perioden under coronavirus.  Hvis du trenger noen å snakke med, opplever angst og uro, eller har tunge tanker kan du ta kontakt med oss på telefon.

Hvis vi ikke svarer på ditt anrop, vil vi ringe deg tilbake når vi er ledig.

Påsken - råd fra Alta kommune

Vi står midt i en global pandemi med koronaviruset covid-19. Vi har fortsatt få smittede i Alta og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hånd- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

For å hindre og begrense koronasmitte må årets påske bli annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Bruk tometersreglen til Statsministeren. Unngå å oppholde deg i grupper på mer enn fem personer. Se detaljerte råd fra Folkehelseinstituttet 
 
Vi ser at tiltakene virker, og din innsats gjør en forskjell. Ta vare på deg selv og andre! 
 
På hytta: 
Det er tillatt å overnatte på hytta i egen kommune. Men for å hindre smittespredning må følgende tiltak ivaretas 
Ikke dra på hytta hvis du har luftveissymptomer, feber eller hoste
Blir du syk på hytta så dra hjem
Sørg for at det ikke er mange som samles på hytta samtidig. Dette er ikke tiden for store sammenkomster og hyttefester. Vær sammen med de du til daglig bor sammen med. Skal du ha besøk skal det kun være noen få personer. Hold god avstand til hverandre
Pass på at dere selv kan komme dere hjem eller til legevakten ved behov dersom noen blir syke. Dette for å ikke belaste ambulansen om det skulle skje noe. Ha alltid bil tilgjengelig og minst en voksen som ikke har drukket alkohol slik at transport med bil er mulig hvis behov
Vær nøye med håndhygiene, vask hendene ofte og bruk antibac dersom du har lite tilgang til vann.
 
På skuter: 
Når sola skinner og været er bra ønsker vi alle å kunne dra ut på tur. Vi ønsker ikke å måtte bruke ressurser i helsetjenesten på utrykning og berging av folk grunnet dagens koronasituasjonen. Derfor må vi være fornuftige og begrense risikoen for at det skal skje ulykker:
Når du er på skutertur, hold deg på løypa! Ikke lek deg i fjellskråninger. Det er mye lettere å finne deg om du holder deg i godkjent løyper
Vær ekstra påpasselig med vær og skredfare. Sjekk værmeldingen. Ikke dra ut hvis været er utrygt. Sjekk snøskredfaren på varsom.no/snoskredvarsling/. Ikke dra på tur i områder med skredfare.
Ikke kjør alene. Kjør minst to skutere sammen, så dere kommer dere hjem igjen for egen maskin om en skuter kjører seg fast eller får motorstopp 
Meld fra hvor du drar og si ifra når du er kommet frem
Pass på at du har riktig klær og utstyr for turen du skal på
Kjør pent og unngå risiko
Ta gjerne kortere turer enn du pleier og hold deg i et kjent område
Følg fjellvettreglene ekstra nøye
Vis hensyn og hold avstand om du støter på rein 
 
På skitur 
Også i skiløypa gjelder det å begrense risiko, slik av vi slipper å bruke ressurser på berging og utrykning 
Hold deg til moderate turer i kjent terreng. Ikke dra på de store toppturene eller ekspedisjonen utenfor merkede løyper
Vær ekstra påpasselig med vær og skredfare. Sjekk værmeldingen. Ikke dra ut hvis været er utrygt. Sjekk snøskredfaren på varsom.no/snoskredvarsling/. Ikke dra på tur i områder med skredfare.
Kle deg riktig og ha med nødvendig utstyr 
Følg fjellvettreglene ekstra nøye, og gå helst ikke alene 
 
Fjellvettreglene
1. Planlegg turen og meld fra hvor du går 
2. Tilpass turen etter evne og forhold 
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel 
4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer 
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre 
6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is 
7. Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er 
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu
9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig 
 
 
 
Kilde: Hammerfest kommune 

Testing for koronavirus

Oppdatert: 02.04.2020

Utvidet testing av koronavirus
Etter anmodning fra Fylkeslegen, samt at Alta kommune har fått tilsendt mer testutstyr, vil Legevakten nå utvide testantallet.  

I praksis betyr det følgende:

 • Dersom du har symptomer og er over 65 år, så skal du testes.
 • Dersom du har symptomer, og samtidig er tilreisende fra Sør-Norge (jmf karantenevedtaket), Møre og Romsdal, Trøndelag eller Tromsø, så skal du testes.

Følgende symptomer ligger til grunn for testing:

 • Tungpustet
 • Luftveisinfeksjon, også milde plager
 • Feber
 • Hoste
 • Plutselig tap av luktesans eller smaksans
 • Akutte magesmerter

Alle bes om å ta kontakt med egen fastlege. 
For de som ikke har fastlege i Alta, kan legevakta kontaktes. 

Det gjøres fortløpende vurderinger om testgrupper skal utvides eller innskrenkes.

For øvrig befolkning med lette luftveissymptomer, bør du være hjemme til du føler deg frisk + 1 dag. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser.

Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell, hvis du har underliggende kronisk sykdom (for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk) eller hvis du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet koronasmittet.

De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Presisiering av råd om sosial distansering - generelt, hjemmekarantene og hjemmeisolering

Sist oppdatert: 25.03.20

oversikt

Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.
Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.

Illustrasjon fra Folkehelseinstituttet - ved å holde avstand bremser vi korona (covid 19)


Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

Tiltak som gjelder befolkningen generelt: 

 •  Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Hjemmekarantene 

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig

​​Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.


Hjemmeisolering 

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

Informasjon til utenlandske statsborgere i Alta

Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet: 

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer følgende:

 • Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.
 • Du må sikre god hånd- og hostehygiene.
 • På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.
 • Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.
 • Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:
  • Gardermoen
  • Stavanger
  • Bergen
  • Trondheim
  • Tromsø
  • Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Les hele forskriften på Lovdata

 

Informasjon til personer som ikke er norsktalende
I Alta bor det også mennesker som har utenlandsk opphav og som av den grunn ikke behersker norsk like bra.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet både brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på 24 ulike språk.

Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjonen ligger til grunn for oversettelsene.

Brosjyrer og videoer på ulike språk 

Ber om at de av dere som kjenner noen som er i denne målgruppen, hjelper til med å videreformidle dette.

Informasjon om nasjonale vedtak

 

24. mars: Regjeringen vidererfører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbrudd av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april 
Pressemelding Regjeringen 

15. mars: Regjeringen har vedtatt nye regler for karantene, isolasjon og opphold på fritidseiendommer 
I ekstrordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. 
Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget 
Informasjon på Helsedirektoratet 

15. mars: Helsedirektoratet har fattet vedtak om stenging av virksomheter 
Stenging av virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten 
Les brevet her 

13. mars. Helsedirektoratet har fattet vedtak om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling 
Les brevet her 

12. mars. Helsedirektoratet har fattet vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet 
Les brevet her 

Utfyllende informasjon om brev sendt fra Helsedirektoratet til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser 

Ofte stilte spørsmål og svar

Oppdatert  01.04.20

Lurerer du på noe om koronaviruset, hvordan du kan forebygge at du og andre blir syke, og hva som gjøres i samfunnet for å hindre spredningen? Du finner det meste du trenger av informasjon hos våre nasjonale helsemyndigheters informasjonssider og informasjonstjenester. Informasjonen oppdateres jevnlig 


Regjeringen
Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen 
Finn informasjon på regjeringen.no


Helsenorge 
Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symtomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggede tiltak 
Finn informasjon på helsenorge.no 

Folkehelseinstituttet
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du informasjon, nyheter og meldinger. 
Finn informasjon på fhi.no
Informasjon om koronaviruset - fakta, råd og tiltak 

Helsedirektoratet 
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe
helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål

For helsepersonell og andre offentlige aktører er det opprettet en nettside med anbefalinger og informasjonsmateriell 
Finn informasjon på helsedirektoratet.no


Utdanningsdirektoratet
Oppdatering for skole og barnehage
Finn informasjon på Utdanningsdirektoratet


Koronatest på nett 
Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. Ta testen her 


Meld fra til Folkehelseinstituttet om du har symptomer som kan skyldes koronasmitte
Dersom du har symptomer som kan skyldes koronasmitte så kan du nå melde fra til Folkehelseinstituttet.
Dette gjør du her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/meld-fra-ved-mistanke-om-koronavirus

Det er viktig å presisere at dette ikke utløser helsetjenester og at man fortsatt må ta kontakt med sin fastlege for vurdering av eventuell testing.

 

Pårørendelinjen, -en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre

Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. Her møter du personer med helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt. De sitter klar til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne!

Pårørendelinjen er åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 på telefonnummer 90 90 48 48. 
Ved behov kan åpningstiden utvides ytterligere i denne spesielle situasjonen. Sjekk nettsider for oppdaterte åpningstider.

Chatten er tilgjengelig på følgende nettsider:
Pårørendesenteret.no - for voksne pårørende
UngePårørende.no - for barn og unge pårørende
Pårørendeprogrammet.no - for fagfolk

På de ulike sidene finner du spesialtilpasset informasjon som kan være nyttig.

Ønskes det kontakt utenom åpningstiden sendes en e-post til parorende@parorendesenteret.no.

**

Nedenfor har vi imidlertid samlet noen av spørsmålene vi jevnlig mottar, med tilhørende svar: 

Karantene og smitte 
 

Hvordan smitter koronaviruset? 
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Hva er viktigst for å begrense smitte i samfunnet? 

Råd og tiltak for befolkningen generelt: 

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet 
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk

Folkehelseinstituttet har utarbeidet spesifikke råd til befolkningen. På nettsidene finner du informasjon og råd til henholdsvis befolkningen, risikogrupper, gravide og ammende, barn og unge. Finn informasjon her   

Jeg mistenker at jeg er syk med det nye koronaviruset 
Dersom du har lette luftveissymptomer bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette for å begrense testing og ressurser. Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell eller har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid19. Hvis du får mer alvorlige symptomer må du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får  tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117

Jeg har vært på reise i utlandet, hva gjør jeg? 
Det er fra 13. mars innført karanteneplikt for alle personer som kommer til Norge fra utlandet. 


Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarende smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i kontakt med en person som har fått påvist coronavirus bør du kontakte fastlegen, selv om du ikke er syk. Dersom lege vurderer at det er høy sannsynlighet for at du kan ha blitt utsatt for smitte vil du bli bedt om å holde deg hjemme og begrense sosial kontakt med andre. Dersom den du har vært i kontakt med ikke har fått påvist coronavirus er det ingen særskilte forhåndsregler.
 

Hvem må være i hjemmekarantene? 

 • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.
 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.
 • Lokalt vedtak i Alta kommune: Dersom du har vært i deler av sør- Norge fra 10. mars. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. De som er i Alta på grunn av ferie eller besøk kan dra hjem til sin bostedskommune (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland) så snart som mulig. Frem til avreisetidspunkt må disse oppholde seg i karantene

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

 

Hva er forskjellen på hjemmekarantene og hjemmeisolasjon? 

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

Illustrasjon fra Folkehelseinstituttet - ved å holde avstand bremser vi korona (covid 19)

Grunnet endringer i nasjonale føringer kommer vi med en oppdatering vedrørende forskjell på karantene og isolering. 

Hjemmekarantene gjelder friske personer som kan ha vært utsatt for smitte. Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer. Personer som er helt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb 

Krav for de i hjemmekarantene: 

 •  Skal ikke gå på skole eller jobb 
 •  Dere som bor sammen kan omgås normalt 
 •  Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands
 •  Skal ikke ta offentlig transport 
 •  Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand 
 •  Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand  (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø 
 •  Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre 
 •  Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer skal du isolere deg så snart som mulig 

Hjemmeisolasjon: De som får påvist eller testes for covid- 19 må isoleres - hjemme, i helseinstitusjon eller annet sted. Dette gjelder for personer i isolering:

 •  Skal ikke gå ut 
 •  Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig 
 •  Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle 
 •  Hjemmet bør rengjøres hyppig 
 •  Ring helsevesenet ved behov for legehjelp 
 •  De du bor sammen med skal være i karantene 
 •  Isoleringen varer til legen sier du er smitterfri, normalt 7 dager etter du er helt frisk 

Kilde: Folkehelseinstituttet 


Hvordan har Alta kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Alta kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier. I den fasen vi er inne i nå går vi igjennom tiltakene og sikrer at vi kan iverksette disse dersom det blir aktuelt. I første omgang gjelder det å sikre at legevakta og fastlegene er forberedt på å håndtere en situasjon der det er mistanke om smitte. I tillegg skal kommunen sikre oppsporing av kontakter for informasjon dersom det oppdages et tilfelle der koronavirus-sykdom er sannsynlig.


Testing

Hvem blir testet for koronavirus?

De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Folkehelseinstituttet har gitt en anbefaling av hvem som skal testes for koronavirus. Det er en forutsetning at dette er personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet

I prioritert rekkefølge:

 1. Pasienter med behov for innleggelse
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner 
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Det presiseres at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de eventuelt testes
 4. Personer over 65 år som har underliggende kronisk sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. 

Kan jeg bare møte opp på legevakta ved mistanke om korona?
Du kan ikke bare møte opp på legevakta uten å ha ringt først.

Ring koronatelefonen på tlf 913 90 344 for mer informasjon før et eventuelt oppmøte. Folkehelseinstituttet har bemannet telefon: 815 55 015.

Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ringe og ikke møte opp hos fastlege eller legevakt.
Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.


Koster det noe å teste seg for korona?
Nei.

 

Hvem skal jeg kontakte? 


Har Alta kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon som er i drift fra og med fredag 13. mars. Telefonnummeret er 913 90 344. 
 

Kan jeg få snakke direkte med kommuneoverlegen i Alta kommune?
Både kommuneoverlegen og øvrig ledelse i Alta kommune har for tiden stor arbeidsbyrde. Vi henviser til koronatelefonen: 913 90 344 


Smitteverntiltak 
 

Hvilket smitteverntiltak gjøres på busser i og rundt Alta?
Troms og Finnmark fylkeskommune har lagt ut reiseråd og -info på deres nettsider.


Legges det begrensninger eller restriksjoner ved store anlegg og tilbud, slik som eksempelvis Nordlysbadet?
Ja. Den 12. mars ble Helsebadet og Nordlysbadet stengt. Det samme gjelder samtlige idretts- og kulturarrangement.


Jeg skulle reise med fly fra Alta lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Alta kommunes ansvar og myndighet.

Hvilke tiltak gjøres ved Alta lufthavn?
Alta lufthavn har iverksatt tiltak i tråd med sentrale føringer fra Avinor. 
Fra og med 18. mars må alle som lander i Alta fylle ut et registreringsskjema 

Kan bøndene stelle dyrene sine dersom de er i karantene eller isolasjon? 
Ja de kan stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene, slik at de ikke smitter andre mennesker. 
Dette er en konklusjon i en vurdering som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort for Mattilsynet. 
Se utfyllende informasjon 


Arbeidsgiver og rettigheter 

Hvordan må man som arbeidsgiver forholde seg til koronaviruset? 
Det vises her til nettsiden infotjenester og nettsiden til NHO 
Informasjon fra NAV 
 


 

 

 

Kan du hjelpe oss?

Har du helseutdanning, men jobber ikke i helsesektoren i dag? 
Kan du være med å ta i et tak hvis vi trenger flere hender i kampen mot koronaepidemien covid-19? 
Se her
 

Smittevernutstyr
Tjenestene i Helse og sosial melder om snart tomme lager og akutt behov for smittevernutstyr. Dette gjelder både antibac, munnbind, smittefrakker, stellefrakker og åndedrettsvern med ventil.

Dersom det er noen bedrifter, enkeltpersoner, idrettslag eller andre i Alta/nærområdet som har ovenfor nevnte utstyr liggende på lager som kan avses til kommunen, bes de ta kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no eller grpa@alta.kommune.no

Vi tar gladelig mot tilbakemelding, uavhengig av om du har lite eller mye å avse.  


Er det noen som er flinke å sy?
Kommunen planlegger for at mange i Alta vil bli koronasmittet. Vi ser at det er utfordrende å få tak i nok smittvernutstyr. 

Er det noen, bedrifter eller enkeltpersoner, som kan sy munnbind og/eller stellefrakker? Kriteriet er at stoffet behagelig å bruke over tid, samt at det kan vaskes på 80 grader uten å bli ødelagt.

De som har mulighet for å bidra tar kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no


Vi trenger flere fosterhjem/beredskapshjem og besøkshjem
Vern om barn er et felles ansvar, ikke bare barnevernet sitt. Alta kommune har nå behov for flere lokale beredskapshjem, fosterhjem og besøkshjem. Spørsmålet er om det er noen som har både husrom, hjerterom og kapasitet til å kunne ta imot barn. Både på kort varsel og langsiktig.

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine (Ref. Bufetat)

Om dette er noe du kunne tenke deg? Ta kontakt med Randi Opgård på telefon 45 39 69 16 for en uforpliktende prat.


Frivillighetssentralen, matombringing til eldre 
Matombringing driftes til vanlig i regi av Frivillighetssentralen. 

Det er forløpende behov for frivillige som kan bistå med utkjøring av mat. 

Frivillighetssentralen melder at de er takknemlige for alle som kan bidra og at dersom det er privatpersoner eller frivillige lag og foreninger som har mulighet for å bidra, så bes de ta kontakt med Leder for Alta frivilligsentral, Gabriella J. Ottesen på tlf 99 04 78 10/ 784 55710
 

Informasjon vedrørende tjenester i Alta kommune

Generelt

Kriseledelsen besluttet 12. mars å innføre følgende tiltak med virkning fra i dag frem til 26. mars som følge av pandemi:
Status per 27. mars er at tiltakene videreføres

 • Rådhuset stenges for besøkende fra fredag morgen. Publikum må henvende seg på epost og telefon.
 • Alle møter avlyses på rådhuset også politiske møter.
 • Parkeringskontoret på AMFI stenges for besøkende. Kontakt vårt sentralbord på 78 45 50 00 ved spørsmål
 • Altagård (Skatteavdelingen/IKT) stenges for besøkende. Skatt kan kontaktes via telefon eller mail: skatteoppkreveren@alta.kommune.no
 • Barn og unge vil ha redusert tjenesteleveranse fra og med fredag 13. mars. Se egen informasjon på denne siden.
 • NAV stenger for publikum. Nærmere opplysninger fåes på telefon 55 55 33 33.
 • Alle innenfor brann og redning, vann og avløp, brøyting og  samfunnssikkerhet og infrastruktur opprettholder ordinær drift

Oversikt over telefonnr og mailadresse til ansatte i Alta kommune finner du her

Alta kommunes sentralbord kan også kontaktes på 78 45 50 00 eller på mail: postmottak@alta.kommune.no

Nedenfor finnes spesifikk informasjon for følgende tjenester: 

 •  Legevakta 
 •  Barnehager, skoler og SFO 
 •  Barn og unge (pedagogisk psykologisk tjeneste, tiltaksteamet, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten)
 •  NAV Alta 
 •  Sykehjem 
 •  Altagårdshagen, hukommelsesteam 
 •  Ergo- og fysioterapitjenesten 
 •  Diabetesteam 
 •  Rus- og psykiatritjenesten 
 •  Brann og redning
 •  Hjemmetjenesten
 •  Kommunale avgifter og eiendomsskatt for næringsliv og bedrifter 

Legevakta 

Den 23. mars åpnet Legevakten en luftveispoliklinikk, fysisk lokalisert på baksiden av legevakten. Dette er et tilbud til pasienter som har «vanlige» luftveissykdommer som for eksempel influensa, lungebetennelse osv.

Pasienten tar kontakt med sin fastlege som vurderer behov for legetilsyn og deretter henviser til luftveispoliklinikken. Pasientene møter opp i sin private bil utenfor klinikken, og venter i bilen til de blir oppringt av legen. Etter oppringing fra legen vil pasienten få beskjed om å komme inn på luftveisklinikken for videre undersøkelse og oppfølging.

For de som mistenker koronasmitte gjelder samme rutine som tidligere. Det vil si at vedkommende tar kontakt med sin fastlege eller legevakt for avklaring om eventuell testing. Testingen foregår mens vedkommende sitter i sin private bil inne i garasjeanlegget på legevakten, som er fysisk avskjermet fra luftveisklinikken


Barnehager, skoler og SFO
Da er det besluttet at alle barnehager og skoler i hele Norge stenger med virkning fra i morgen fredag 13. mars. I første omgang til 26. mars.

Ansatte som ikke må være hjemme med små barn, møter på jobb som vanlig inntil annen beskjed er gitt.

Vi vil opprettholde et minimum av barnehage- og skoletilbud, for å sikre at barn av kritisk personell er ivaretatt på en god måte. Vi arbeider med å kartlegge behovet, og det vil komme mer informasjon om dette innen kort tid. 

Når det gjelder skole, vil vi ikke klare å opprettholde det gode opplæringstilbudet vi normalt gir elevene, og mange elever mister toveiskommunikasjon med lærer. Likevel ønsker vi å gi et så godt opplæringstilbud vi kan få til under rådende omstendigheter. At skolene stenger betyr at elevene må jobbe hjemmefra. Vi ser for oss to nivåer for de som skal gi opplæring:

 • skoler som allerede arbeider med opplæring på digitale plattformer
 • skoler som har opprettet digital kontakt med elever/foresatte, men ikke er trent på arbeid på digitale plattformer

Det vil komme mer detaljert informasjon om dette fra den enkelte skole.

Situasjonen forandrer seg fra time til time, og det kan fort komme endringer. Disse tiltakene vil informeres om fortløpende både på kommunens hjemmesider og ved pressemeldinger. Rene statusoppdateringer vil vi legge ut daglig klokken 12.00.

Allerede fra fredag 13. mars vil det bli gitt tilbud om barnehageplass for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

Tilsvarende tilbud i SFO og barneskole (1. til 4. trinn) for denne gruppen gis fra og med mandag 16. mars.

Helsedirektoratets beredskapsutvalg anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

I tillegg vil vi prioritere plass til barn av ansatte i matvarehandelen og apotek.

Ta kontakt med deres barnehage eller skole om dere trenger at vi har et tilbud til deres barn.

Samtidig oppfordrer vi foreldre til å holde barn hjemme hvis kun en av foreldrene er i ett av disse yrkene. Vi er nå i en situasjon der vi alle må være med på å minske risikoen for smitte. Håper på forståelse for dette.

Telefonnummer til alle våre barnehager finner du her:
https://www.alta.kommune.no/oversikt-barnehager.351710.no.html

Telefonnummer til alle våre skoler finner du her:
https://www.alta.kommune.no/oversikt-skoler.362735.no.html

 

Spørsmål om foreldrebetaling for barnehage og SFO
Når barnehageog SFO er stengt så kan ikke kommunene kreve betaling for det. Det betyr at foreldre ikke skal betale for de dagene deres barn ikke har hatt et tilbud.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Faktura for mars skal betales som normalt innen forfall. De som ikke har et tilbud i perioden på grunn av stenging, får dette betalt tilbake eller får redusert faktura for april eller mai.


Påskeåpne barnehager 
For foresatte og foreldre som enten er alene om omsorgen og har et samfunnskritisk yrke eller der begge er i samfunnskritiske yrker, vil det bli gitt tilbud om barnehageplass gjennom hele påsken. Dette gjelder også helligdagene. Tilbudet gis i den barnehagen barnet går i til vanlig. Den enkelte barnehage vil ta kontakt med de det gjelder før påske. Dersom det er noen vi ikke har fanget opp som har behov for plass, ta direkte kontakt med styrer i din barnehage. 

Døgnåpne barnehager  
Oppvekst og kultur er i full gang med å forberede mulig oppstart av to nattåpne barnehager. Hvis det blir behov for det, vil slikt tilbud gis ved Breidablikk og Furuly barnehage. Tilbudet vil først og fremst være for helsepersonell. Utstyr er bestilt, og det arbeides for fullt med å få alle godkjenninger på plass og få laget en turnus. Når alt er på plass, skal tilbudet kunne startes opp innen én virkedag. Det vil være kriseledelsen som bestemmer om og eventuelt når et slikt tilbud skal gis.


Barn og unge
Barn og ungetjenesten vil framover ha redusert tjenesteleveranse fra og med fredag 13. mars grunnet restriksjoner knyttet til utviklingen av Kornaviruset. Vi følger nasjonale og lokale retningslinjer, og tilrettelegger for at de av våre ansatte som kan ha det, har hjemmekontor.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):
Ansatte er tilgjengelig på telefon og epost mellom kl. 08.00 og 15.30
Utadrettede tjenester opphører fra fredag 13. mars kl. 08.00

Tiltaksteamet:
Ansatte er tilgjengelig på telefon og epost mellom kl. 08.00 og 15.30
Utadrettede tjenester opphører fra fredag 13. mars kl. 08.00

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

Helsestasjon:
Det vil bli endringer i tilbudet på helsestasjonen 0-5 år.

 • Alle som har en avtale på helsestasjonen vil bli kontaktet per telefon i forkant, og møter opp etter avtale.
 • Det er ønskelig at søsken ikke blir med på konsultasjonen.
 • Dersom barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber ønsker vi IKKE at du kommer til avtalt time. Ta kontakt på tlf. 405 56 601 for mer informasjon.
 • Det vil ikke bli tilbudt «Åpen helsestasjon» eller «tverrfaglig drop-in» fram til annen beskjed gis.
 • Gruppetilbudet på 2-4 ukers konsultasjonen utgår. Dersom du har time til dette i nærmeste framtid vil helsesykepleier ta kontakt med deg for mer informasjon.

Dersom du har spørsmål er det mulig å få kontakt med en helsesykepleier mellom kl. 08.00 og 15.30 på tlf. 405 56 601

Skolehelsetjenesten;
Utadrettet tjeneste opphører fra fredag kl. 08.00

Ungdommens helsestasjon:
Stengt inntil videre.

Barnverntjenesten: 
Barneverntjenesten har styrket Akutt beredskap 24/7, telefon 45 39 69 08
Ansatte er tilgjengelig på telefon og epost mellom kl. 08.00 og 15.30. Noe utadrettede tjenester vil det være.

Dersom du må ha kontakt med barneverntjenesten, ring akuttelefon 45 39 69 08

Servicekontoret på Barn og ungetjentesten kan nås på telefon 784 55 326 mellom kl. 08.00 og 15.00


Nav Alta 
NAV Alta har stengte dørene for publikum fra og med 13. mars med hensikt å begrense spredning av koronasmitte.

Nav oppfordrer til å logge inn på nav.no og anvende dialog der.

Nav Alta er tilgjengelig fra mandag- fredag, mellom kl. 0800 - 1530 på følgende telefonnummer:

 • Økonomisk sosialhjelp: 404 89 619
 • Ungdomsteam: 412 77 839
 • Oppfølging av arbeidssøkere: 41 28 99 55
 • Arbeidsavklaringspenger og sykmeldte: 412 75 362
 • Permittering: 412 76 768

Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så finner man søknadsskjema ved inngangsdøren til NAV-kontoret, samt postkasse for å levere søknad med nødvendig dokumentasjon. Det er viktig å påse at søknaden er underskrevet, og at fødselsnummer er påført all dokumentasjon som følger søknaden.

Postkassen vil tømmes kontinuerlig mandag – fredag, søknader behandles forløpende. Søker vil bli oppringt av veileder dersom man oppgir at man har behov for det.

Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.  


Nav har opprettet digital søknad for økonomisk sosialhjelp - Digisos.
Alle som er folkeregistrerte i Alta kommune kan nå kan søke digitalt om økonomisk sosialhjelp.

Brukerne rådes til å gå på nav.no, videre inn på «hva er din situasjon?»
Under «hva er din situasjon?» vil en finne blant annet sikker innlogging for digital søknad om økonomisk sosialhjelp, her fylles søknad ut og vedlegg lastes opp. Prosessen er beskrevet godt på siden.

Link til nav.no/hva er din situasjon:


NAV, Nytt digitalt skjema for melding om permittering
I forbindelse med pandemien har NAV utviklet en ny digital løsning for arbeidsgivere som må permittere og si opp ansatte. Formålet er å forenkle samhandlingen med NAV, slik at NAV kan bistå arbeidsgivere som permitterer eller sier opp flere av sine ansatte.

Den digitale løsningen erstatter papirskjemaet som ikke vil være tilgjengelig lengre. Det er det digitale skjemaet som nå skal brukes.

NAV oppfordrer arbeidsgivere til å bruke løsningen selv om de ikke har meldeplikt.


Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger
Regjeringen vedtok 27. mars at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengebeløpet. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen 30. mars.


Chat med Nav
Her kan du få svar på generelle spørsmål

NAV - kontakt oss

Chat for arbeidsgivere

Chat privatpersoner


Sykehjem
Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk. Dette gjelder fra og med 12.mars 2020.
Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ekornsvingen sykehjem  tlf 78 44 60 70
Altagårdshagen   tlf 78 45 56 50
Vertshuset eldresenter  tlf 78 45 57 00
Kåfjord sykehjem  tlf 78 45 77 22
Alta helsesenter sykehjem tlf 78 45 55 00

Med dette tiltaket ønsker vi å beskytte våre sårbare eldre mot smitte.

Det vil ellers være normal drift ved sykehjemmene, og inntak av nye pasienter vil foregå som tidligere.


Altagårdshagen, hukommelsesteamet 
Informasjon fra hukommelsesteamet:  

På grunn av den spesielle situasjonen med korona kan vi ikke foreta kartlegginger, oppfølgingsbesøk hjemme eller utredning for demens på en stund.

Vi er tilgjengelig på telefon 488 62 962 på dagtid i ukedagene for de som trenger det

 

Ergo- og fysioterapitjenesten
For å unngå spredning av Korona-viruset reduseres driften i avdelingen i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

All gruppeaktivitet og individuell behandling/oppfølging av ergoterapeut og fysioterapeut opphører fra 13. mars. Dette gjelder også helsesamtaler, aktivitetstilbud og arrangement ved Frisklivssentralen i Alta. Vi gjennomfører veiledning og konsultasjon per telefon så langt det lar seg gjøre.

Ved behov for oppfølging av teknikere gjennomføres det individuelle vurderinger.

Ta kontakt med avdelingen for spørsmål.
Ergoterapi/fysioterapi:    tlf. 78 45 55 10
Frisklivssentralen i Alta:    tlf. 900 69 319
Teknikere: postre@alta.kommune.no

Ved spørsmål angående trygghetsalarm, ta direkte kontakt med hjemmetjenesten.

Vennligst ta kontakt per telefon, IKKE møt opp på avdelingen.

Dette gjelder i første omgang frem til torsdag 26. mars.

 

Diabetesteam
Med bakgrunn i Corona-utbruddet stenges diabetesteam for ordinære konsultasjoner. Alle pasienter med oppsatt time i denne perioden vil imidlertid kontaktes per telefon.

 

Rus- og psykiatritjenesten

Avd. Psykiatri- og rustjenesten vil i en periode fremover holde kontorene stengt for oppmøte. Vi har opprettet en vakttelefon som betjenes mandag – fredag fra kl. 08:00 – 15:00.

Ved behov for kontakt med Avd. Psykiatri- og rustjenesten, ta kontakt med din kontaktperson pr telefon.  Dersom du ikke oppnår kontakt eller har en kontaktperson, ring vakttelefon.

Vakttelefon avd. Psykiatri og rustjenesten:

Telefon nr.: 957 74 969

Betjenes: mandag – fredag mellom kl. 08:00 – 15:00:

Dersom du ikke får svar vil vi ringe tilbake.

 

Brann og redning 

«Norge står i en krevende situasjon der det viktigste tiltaket mot smitte er å begrense kontakt med andre og god håndhygiene. Derfor har Alta brannvesenet blitt enige om å iverksette ytterligere tiltak for å sørge for at beredskapen blir ivaretatt.
 
Alta brannvesen har fokus på å holde de operative mannskapene våre friske og klare til innsats for liv og helse. Brannvesenet er som kjent en samfunnskritisk funksjon som må opprettholde beredskap for lovpålagte livreddende oppgaver, og skal kunne takle at denne situasjonen kan bli langvarig og derfor skape utholdenhet over tid. Det er viktig for oss at innbyggerne i kommunen skal kunne stole på at vi rykker ut til livreddende innsats.
 
Vi har derfor gjennomført følgende tiltak fra mandag 16 mars:
 
Brannstasjonen stenges for alle besøkende.
Mange nye tiltak er innført internt for å begrense smittefaren blant ansatte.
Forebyggende arbeid begrenser seg kun til feiing- vi tilbyr ikke fjerning av sot.
Store deler av administrasjonen har hjemmekontor.
Øvelsesaktiviteten er stanset inntil videre.
I  en eventuell neste fase ser vi på muligheten for ny turnus, med bakgrunn for å få færre møtepunkter for vår mannskaper.
Gjennomfører telefonmøter med kontinuerlig planlegging, dette for å kunne opprettholde beredskapen.
 
Hensikten er å skjerme de operative mannskapene i både brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten mot smitte med Covid-19-viruset. Vi vil fortsatt rykke ut til hjertestans, trafikkulykker og andre akutte livreddende oppdrag i samarbeid med de andre nødetatene»
 
Vi oppfordrer publikum om og hjelpe oss å opprettholde beredskapen i Alta. Dette kan de gjøre ved å være ekstra forsiktig når dere driver med aktiviteter som potensielt kan forårsake brann eller andre ulykker som vi må rykke ut til.  Hvis dere alle er våkne og til stede når dere lager mat, eller kjører forsiktig, og alle tar en runde i huset før de går og legger seg, kan vi kanskje unngå nettopp den utrykningen som smitter vaktlaget vårt.  Hvis vår operative avdeling skulle få mange sykdomstilfeller og dermed ha få på vakt, blir beredskapen i området vårt svekket, og dette må vi gjøre alt for å unngå.
 
Vi understreker fortsatt at vi skal rykke ut til oppdrag der liv og helse er i fare og at beredskapen fungerer som normalt.
 
Hjemmetjenesten

Norge er nå i fase hvor vi prøver å gjøre det vi kan for å begrense muligheten for smitte av covid-19 i samfunnet. I denne situasjon er det viktig å beskytte en særlig sårbar gruppe og samtidig skjerme vår helsepersonell slik at de som er avhengig av nødvendig helsehjelp får det.

Det betyr at hjemmetjenesten nå må prioritere sine oppdrag, og utsette oppdrag som kan vente / tas opp igjen etter at driften er normalisert. Hjemmetjenesten har derfor iverksatt følgende tiltak:

 1. Hjemmeboende brukere av hjemmetjenesten henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende for å hindre smitte. Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.
   
 2. Besøk fra hjemmetjenesten
  På grunn av en krevende bemanningssituasjon, vurderer vi kontinuerlig om besøk fra hjemmetjenesten er nødvendige for opprettholdelse av liv og helse, eller om vi kan endre organisering av tjenesten og tilbudet hos den enkelte bruker. Hyppigheten av besøk vurderes, i tillegg til at det kan være nødvendig å erstatte besøk med telefonsamtaler. Samtidig kan det bli endringer i hvilket tidspunkt hjemmetjenesten kommer på besøk.

Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, mat og medisiner.

Hjemmetjenesten ønsker å bidra med smitteforebygging, og å unngå besøk der det er hensiktsmessig.

 1. Samarbeid med pårørende
  Det inngås samarbeid med pårørende om overtakelse av oppgaver i en periode, der det er mulig. F.eks. hjelp til strømper, tilsyn eller dusj. De som blir berørt blir kontaktet.
 1. Omdisponering av personell
  Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere

Personene vil ha ID-kort som sikrer trygge tjenester for den enkelte.
Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører, og ber om forståelse for at vi er nødt til å iverksette tiltak gitt den alvorlige situasjonen vi nå er i.

 

Kommunale avgifter og eiendomsskatt for næringsliv og bedrifter 

Kommunale avgifter og eiendomsskatt for næringsliv og bedrifter – mulighet for utsettelse
Alta kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for næringslivet og bedrifter. Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Alta kommune kan bidra og iverksetter nå et avbøtende tiltak for denne gruppen. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Søknad om betalingsutsettelse sendes til Alta kommune ved skatteoppkreveren på
e-post: skatteoppkreveren@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 50 00.

Tilbudet er spesielt ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk.

Informasjon fra andre

Vefas 

Informasjon fra Vefas 16. mars: Vefas IKS og Vefas Retur AS er i normal drift. Men renovasjonstjenesten er definert som en samfunnskritisk funksjon, som skal holdes i gang. Det kan etter hvert bli aktuelt å stenge mottak, begrense åpningstider og gjennomføre andre, inngripende risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene som avfallsinnsamling og avfallsbehandling.

Les mer på hjemmesiden til Vefas

 

Alta og omegn turlag 
Oppdatering 17.03.20: Alta og omegn turlag har stengt Reinbukkelvhytta for besøk. Hytta vil være åpen for nødstilfeller, men det er ikke anledning å bruke den ellers 


Kreftforeningen
Kreftforeningen er opptatt av at kreftpasienter og pårørende får gode råd og veiledning også i denne tiden, og har oppdatert nettsider spesielt med hensyn til koronaviruset på https://kreftforeningen.no/ og https://kreftforeningen.no/korona-og-kreft/

Kreftforeningen har også oppbemannet  kontakttelefontjeneste/rådgivningstjeneste på telefon 21494921, epost: radgivning@kreftforeningen.no eller chat i samarbeid med Helsedirektoratets råd. Videre meldes det at bemanning og åpningstider kan utvides dersom behov endres.
 

Stiftelsen Utleieboliger i Alta

Stiftelsen har som følge av det pågående koronautbruddet gjort noen grep i forhold til eksponering av ansatte og leieboere:

 • Kontoret er stengt for publikum
 • De er tilgjengelig på telefon og mail og forsøker å opprettholde tilbudet fra administrasjonen i størst mulig grad
 • Vaktmesterne vil være ute for å holde oversikt med det som skjer i og i tilknytning til boligene våre
 • De forsøker i minst mulig grad å besøke folk inne i hjemmene deres
 • De vurderer hvert enkelt tilfelle og tar forholdsregler dersom de likevel må inn til folk, både av hensyn til dem selv og av hensyn til leieboerne

 

Den norske kirke 

Nord- Hålogaland bispedømme har den 26. mars sendt ut informasjonsbrev om kirkens tiltak i håndtering av Koronasituasjonen 
Les informasjonsbrevet her 

Råd ved sosiale tilstelninger, sosialt samvær, begravelser og arrangementer

Barn og unge er nå hjemme fra skole/barnehage som et preventivt tiltak for å hindre smittespredning. For at tiltaket om stengte skoler og barnehager skal ha effekt, er det viktig at alle etterkommer de anbefalinger og råd som sentrale helsemyndigheter har gitt.

Dette betyr at vi alle sammen har et ansvar for å påse at sosial sammenkomster begrenses mest mulig slik at kravet om å ikke samles i større grupper etterfølges.

På helsenorge.no og helsedirektoratet.no er følgende råd skissert for barn og ungdom:

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålet er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig. Det anbefales derfor om

·     å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte
·     å holde minst en meters avstand
·     samvær bør begrenses (få timer)

For å ivareta barns behov for lek med andre barn, kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Dette gjelder også for ungdom.

·     Det er bedre å møtes utendørs enn innendørs
·     Lekeplasser med mange barn tilstede samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her
·     Bursdagsselskaper bør utsettes
·     Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden
·     Vask hendene ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

 

Alta kommune kommer med følgende råd i forbindelse med begravelse

 • Det anmodes om maks 50 deltakere på selve begravelsen
 • Handsprit ved inngangen
 • Ved inngangen bør følgende råd til sittemønster fremkomme: 
 • Sitt spredt med en person på annenhver sete

Fra prekestolen presiseres følgende før man starter begravelsen:

 • Ved prosesjon ut av kirken og til gravstedet bes om avstand på rundt 1 meter mellom folk (minimum 50 cm)
 • Ingen klemming og ingen håndhilser. Ved hoste benyttes albuebøyen (dette er krevende i en sorgsituasjon)
 • Det anmodes om at bespisning i samlet gruppe holdes under 50 personer (deles opp på flere ulike steder hvis man er flere enn 50 personer)

Informasjonsbrev fra Den Norske kirke 26. mars 

Dette er kommuneoverlegens råd for arrangementer som finner sted i Alta kommune. 

Rådene er basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, med noen lokale tilpasninger. Bakgrunnen for rådene er utviklingen av smitte av det nye koronaviruset nasjonalt og internasjonalt.

Situasjonen i Alta kommune pr dato er at ingen har testet positivt for smittet av koronavirus. Hovedmålet med de rådene som vi gir, er å hindre at smitte kommer utenifra. Dette vil også være grunnlaget for de tiltakene som settes inn nå. Det kan komme andre og flere tiltak etter hvert som situasjonen endre seg, sier Kommuneoverlege Frode Øvrejord

Alta kommune anbefaler også at våre innbyggere utviser forsiktighet ved deltakelse på arrangement i andre kommuner.


Dette er rådene som gjelder inntil videre:

Arrangementer med over 500 deltakere involvert:
Vi anbefaler å avlyse eller utsette arrangementet

Arrangement med mellom 100 og 500 deltakere involvert:
Skal risikovurderes i samråd med kommuneoverlegen.

Arrangement med under 100 personer involvert:
Alle arrangementer som involverer tilreisende utenifra Nord-Norge og utenfor Norge, samt deltakere i risikogrupper (eldre enn 65 år og personer med underliggende sykdommer), skal risikovurderes i samråd med kommuneoverlegen (se råd over)

For andre arrangement, bør arrangør sørge for gode hygienevilkår.

Les mer på FHI sine nettsider om arrangementer

Arkiv - Pressemeldinger fra kommunens kriseledelse

02. april kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 02.04.20:

 • Kommuneoverlegen melder at en ny innbygger i Alta er bekreftet smittet med koronavirus og at det er god oversikt over situasjonen rundt den smittede.
 • Totalt er det nå 7 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Det kom inn svar på flere tester i går, samt at det vil komme noen testsvar i dag. 
  Samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil ca. 15 personer bli testet for koronavirus.

Utvidet testing av koronavirus
Etter anmodning fra Fylkeslegen, samt at Alta kommune har fått tilsendt mer testutstyr, vil Legevakten nå utvide testantallet.  

I praksis betyr det følgende:

 • Dersom du har symptomer og er over 65 år, så skal du testes.
 • Dersom du har symptomer, og samtidig er tilreisende fra Sør-Norge (jmf karantenevedtaket), Møre og Romsdal, Trøndelag eller Tromsø, så skal du testes.

Følgende symptomer ligger til grunn for testing:

 • Tungpustet
 • Luftveisinfeksjon, også milde plager
 • Feber
 • Hoste
 • Plutselig tap av luktesans eller smaksans
 • Akutte magesmerter

Alle bes om å ta kontakt med egen fastlege. 
For de som ikke har fastlege i Alta, kan legevakta kontaktes.  

Det gjøres fortløpende vurderinger om testgrupper skal utvides eller innskrenkes. 

For øvrig befolkning med lette luftveissymptomer, bør du være hjemme til du føler deg frisk + 1 dag. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser.

Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell, hvis du har underliggende kronisk sykdom (for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk) eller hvis du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet koronasmittet.

De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Råd til Altas befolkning i påska
Vi har fortsatt få smittede i Alta og vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

For å hindre og begrense koronasmitte må årets påske bli annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Bruk tometersreglen til Statsministeren. Unngå å opphold deg i grupper på mer enn fem personer.

Det er tillatt å overnatte på hytta i egen kommune. Men for å hindre smittespredning må følgende tiltak ivaretas

 • Ikke dra på hytta hvis du har luftveissymptomer, feber eller hoste
 • Blir du syk på hytta så dra hjem
 • Sørg for at det ikke er mange som samles på hytta samtidig. Dette er ikke tiden for store sammenkomster og hyttefester. Vær sammen med de du til daglig bor sammen med. Skal du ha besøk skal det kun være noen få personer. Hold god avstand til hverandre
 • Pass på at dere selv kan komme dere hjem eller til legevakten ved behov dersom noen blir syke. Dette for å ikke belaste ambulansen om det skulle skje noe. De må prioriteres til akuttoppdrag og transport til/fra sykehuset. Ha alltid bil tilgjengelig og minst en voksen som ikke har drukket alkohol slik at transport med bil er mulig hvis behov
 • Vær nøye med handhygiene, vask hendene ofte og bruk antibac dersom du har lite tilgang til vann.

Når sola skinner og været er bra ønsker vi alle å kunne dra ut på skutertur eller skitur.

Men vi ønsker ikke å måtte bruke helseressurser på utrykning og berging av folk grunnet dagens koronasituasjonen. Derfor må vi være fornuftige og begrense risikoen for at det skal skje ulykker:

 • Nå du er på skutertur, hold deg på løypa! Ikke lek deg i fjellskråninger. Det er mye lettere å finne deg om du holder deg i godkjent løyper
 • Vær ekstra påpasselig med vær og skredfare. Sjekk værmeldingen
 • Ikke dra ut på tur alene. Dette gjelder både ski- og skuterturer
 • Når dere drar på skutertur, så kjør minst to og to sammen slik at dere kommer dere hjem igjen for egen maskin om det oppstår noe
 • Meld fra hvor du drar og si ifra når du er kommet frem
 • Pass på at du har riktig klær og utstyr for turen du skal på
 • Kjør pent og unngå risiko.
 • Skal du på skitur så ikke dra på de store toppturene eller ekspedisjonen utenfor merkede løyper
 • Ta gjerne kortere turer enn du pleier og hold deg i et kjent område
 • Følg fjellvettreglene ekstra nøye

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:


Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.


Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

01. april kl. 12.15 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 01.04.20:

 • Kommuneoverlegen melder at en ny innbygger fra Alta er bekreftet smittet med koronavirus. 
  Dette er en person som har vært i isolasjon en tid før testresultatet ble kjent. Kommuneoverlegene har god oversikt over situasjonen.
 • Totalt er det nå 6 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går, samt at han venter noen testsvar i dag. 
  Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil 5 personer bli testet for koronavirus.


Presisering til personer i risikogrupper
Det er viktig at du som er i risikogruppe og/eller er kronisk syk fortsatt oppsøker din fastlege ved behov. Samtlige legekontor i Alta har gode smitteforebyggende rutiner. Ingen skal føle seg utrygg eller engstelig når de oppsøker sin fastlege på legesenteret.

Det vil komme en mer utfyllende artikkel om dette i løpet av dagen.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt for næringsliv og bedrifter – mulighet for utsettelse
Alta kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for næringslivet og bedrifter. Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Alta kommune kan bidra og iverksetter nå et avbøtende tiltak for denne gruppen. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Søknad om betalingsutsettelse sendes til Alta kommune ved skatteoppkreveren på
e-post: skatteoppkreveren@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 50 00.

Tilbudet er spesielt ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk.

Nav har opprettet digital søknad for økonomisk sosialhjelp - Digisos.
Alle som er folkeregistrerte i Alta kommune kan nå kan søke digitalt om økonomisk sosialhjelp.

Brukerne rådes til å gå på nav.no, videre inn på «hva er din situasjon?»
Under «hva er din situasjon?» vil en finne blant annet sikker innlogging for digital søknad om økonomisk sosialhjelp, her fylles søknad ut og vedlegg lastes opp. Prosessen er beskrevet godt på siden.

Link til nav.no/hva er din situasjon:

Endring oppfølging av arbeidssøkere
Nav melder at de har fått nytt telefonnummer som skal benyttes når det gjelder oppfølging av arbeidssøkere. Det nye nummeret er 41 28 99 55
For alle andre fagområder/tjenester er det de samme telefonnummer som tidligere.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Ring fastlege eller legevakt om du tror du er smittet
Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.
Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos fastlegen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

Ring 113 ved akutt skade eller sykdom
Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113.

 

31. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 31.03.20:

 • Kommuneoverlegen melder at en ny innbygger fra Alta er bekreftet smittet med koronavirus.
 • Helsemyndighetene er i gang med smitteoppsporing og har god oversikt over situasjonen. Personen er i isolasjon og personer vedkommende har oppholdt seg sammen med, blir varslet og testet. Totalt sett er det nå 5 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går, samt at han venter noen testsvar i dag. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil ca. 15 nye personer bli testet.

Alta kommune planlegger for å ivareta et økende antall smittede
Situasjonen i Alta er stabil da vi har få som er smittet, og vi er derfor ikke i en akutt krisesituasjon pr dato.

FHI har utarbeidet en risikovurdering der et fremtidig senario med omfattende smitte er synliggjort. Dette er utgangspunkt for det videre arbeid i kommunen.

Hovedvekten av det arbeidet som gjøres nå er å forberede oss på å kunne møte et økende antall smittede i kommunen. Dette gjøres ved å planlegge for en korona-avdeling (utstyr, lokale, personal), mobilisere personell i tjenestene (omdisponere, gi god opplæring med mere) og bestille smittevernsutstyr.

I tillegg er det ca. 30 damer som nå sitter «i de tusen hjem» i Alta og syr munnbind til Helse og sosialtjenesten. Tusen, tusen takk til hver og en av de som bidrar på den felles dugnaden for Altasamfunnet!

Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekke seg langt utover våren/tidlig sommer.

NAV, Nytt digitalt skjema for melding om permittering
I forbindelse med pandemien har NAV utviklet en ny digital løsning for arbeidsgivere som må permittere og si opp ansatte. Formålet er å forenkle samhandlingen med NAV, slik at NAV kan bistå arbeidsgivere som permitterer eller sier opp flere av sine ansatte.

Den digitale løsningen erstatter papirskjemaet som ikke vil være tilgjengelig lengre. Det er det digitale skjemaet som nå skal brukes.

NAV oppfordrer arbeidsgivere til å bruke løsningen selv om de ikke har meldeplikt.

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger
Regjeringen vedtok 27. mars at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengebeløpet. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen 30. mars.

Chat med Nav
Her kan du få svar på generelle spørsmål

NAV - kontakt oss

Chat for arbeidsgivere

Chat privatpersoner

Lokale karantenevedtak opprettholdes

Kommuneoverlegen i Alta melder at smittesituasjonen pr dato er stabil og at man anser at de tiltak og vedtak som er iverksatt så langt har bidratt til dette. Videre melder Kommuneoverlegen at de lokale karantenebestemmelsene videreføres fra 27.03.20- 03.04.20, med mulig forlengelse til over påsken. Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Regjeringens veileder vedrørende lokale karanteneregler
I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. Noen kommuner (deriblant Alta kommune) har besluttet å iverksette lokale vedtak med hjemmel i Smittevernloven.

Søndag 29.03.20 la Regjeringen frem en veileder for lokale karanteneregler.

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener departementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak.

Alta kommune, ved kommuneoverlegen, oppretter dagens karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen, for

 • tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.
 • tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.
 • tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
 • tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.
 • tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften).
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette.

Veilederen finner du i sin helhet her

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

30. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 30.03.20:

 • Pr dato er det fortsatt kun 4 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er nå friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i løpet av helgen, samt at han venter noen testsvar i dag. Samtlige testsvar har så langt vært negative. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil ca. 10 nye personer bli testet.

Lokale karantenevedtak opprettholdes
Kommuneoverlegen i Alta melder at smittesituasjonen pr dato er stabil og at man anser at de tiltak og vedtak som er iverksatt så langt har bidratt til dette. Videre melder Kommuneoverlegen at de lokale karantenebestemmelsene videreføres fra 27.03.20- 03.04.20, med mulig forlengelse til over påsken. Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene.
Dette finner du på helsedirektoratet.no

Regjeringens veileder vedrørende lokale karanteneregler
I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. Noen kommuner (deriblant Alta kommune) har besluttet å iverksette lokale vedtak med hjemmel i Smittevernloven.

Søndag 29.03.20 la Regjeringen frem en veileder for lokale karanteneregler.

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener departementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak.

Alta kommune, ved kommuneoverlegen, oppretter dagens karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen, for

 • tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.
 • tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.
 • tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
 • tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.
 • tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften).
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette.

Veilederen finner du i sin helhet her

 

27. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 27.03.20:

 • Pr dato er det fortsatt kun 4 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er nå friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går og venter testsvar i dag. Samtlige testsvar har så langt vært negative.
  Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil ca. 15 nye personer bli testet.
 • Det meldes at mellom 150-200 personer er i karantene. Belastningen på de som er på jobb er økende. Det tas forløpende vurderinger i forhold til omdisponering av personell. Når intern omdisponering ikke lenger er mulig vil de som har meldt sin arbeidskraft til disposisjon bli kontaktet for opplæring.

Lokale karantenevedtak opprettholdes
Kommuneoverlegen i Alta melder at de lokale karantenebestemmelsene videreføres fra 27.03.20- 03.04.20, med mulig forlengelse til over påsken. Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta
Les vedtaket her 

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

For spørsmål vedrørende korona benyttes koronatelefon
Ikke møt opp på legevakten og ikke belast 116 117-linja unødvendig hvis du ikke er syk.

Koronatelefonen (tlf 913 90 344), er åpen fra kl. 08.00- 16.00 på hverdager og 14.00- 16.00 på lørdag og søndag

Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Luftveispoliklinikk er åpnet
På mandag 23.03.20 åpnet legevakten en luftveispoliklinikk, fysisk lokalisert på baksiden av legevakten. Dette er et tilbud til pasienter som har «vanlige» luftveissykdommer som for eksempel influensa, lungebetennelse osv.

Pasienten tar kontakt med sin fastlege som vurderer behov for legetilsyn og deretter henviser til luftveispoliklinikken. Pasientene møter opp i sin private bil utenfor klinikken, og venter i bilen til de blir oppringt av legen. Etter oppringing fra legen vil pasienten få beskjed om å komme inn på luftveisklinikken for videre undersøkelse og oppfølging.

For de som mistenker koronasmitte gjelder samme rutine som tidligere. Det vil si at vedkommende tar kontakt med sin fastlege eller legevakt for avklaring om eventuell testing. Testingen foregår mens vedkommende sitter i sin private bil inne i garasjeanlegget på legevakten, som er fysisk avskjermet fra luftveisklinikken.

Stiftelsen Utleieboliger i Alta
Stiftelsen har som følge av det pågående koronautbruddet gjort noen grep i forhold til eksponering av ansatte og leieboere:

 • Kontoret er stengt for publikum
 • De er tilgjengelig på telefon og mail og forsøker å opprettholde tilbudet fra administrasjonen i størst mulig grad
 • Vaktmesterne vil være ute for å holde oversikt med det som skjer i og i tilknytning til boligene våre
 • De forsøker i minst mulig grad å besøke folk inne i hjemmene deres
 • De vurderer hvert enkelt tilfelle og tar forholdsregler dersom de likevel må inn til folk, både av hensyn til dem selv og av hensyn til leieboerne

NAV Alta er foreløpig stengt til og med 13. april 2020
Bakgrunnen for dette er å begrense spredning av koronasmitte.

Nav oppfordrer til å logge inn på nav.no og anvende dialog der.

Nav Alta er tilgjengelig fra mandag- fredag, mellom kl. 0800 - 1530 på følgende telefonnummer:

Økonomisk sosialhjelp: 404 89 619
Ungdomsteam: 412 77 839
Oppfølging av arbeidssøkere: 412 89 955
Arbeidsavklaringspenger og sykmeldte: 412 75 362
Permittering: 412 76 768

Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så finner man søknadsskjema ved inngangsdøren til NAV-kontoret, samt postkasse for å levere søknad med nødvendig dokumentasjon. Det er viktig å påse at søknaden er underskrevet, og at fødselsnummer er påført all dokumentasjon som følger søknaden.

Postkassen vil tømmes kontinuerlig mandag – fredag, søknader behandles forløpende. Søker vil bli oppringt av veileder dersom man oppgir at man har behov for det.

Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.  

Oppfordring til innbyggerne
Vi har få smittede i Alta. Samtidig leser vi i media at flere av våre nabokommuner rapporterer om smittede innbyggere.

Vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Vi må også ta hensyn til ansatte på butikken. Hold avstand når du står i kø på og benytt deg av de smitteverntiltakene som er iverksatt.

Ta hensyn og ta vare på hverandre!

 

26. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 26.03.20:

 • Pr dato er det 4 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 3 av disse er nå friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode.
 • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går og venter testsvar i dag. Samtlige testsvar har så langt vært negative. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil ca. 5 nye personer bli testet.
 • Det meldes at pr tiden er mellom 150-200 personer i karantene. Belastningen på de som er på jobb er økende. Det tas forløpende vurderinger i forhold til omdisponering av personell. Når intern omdisponering ikke lenger er mulig vil de som har meldt sin arbeidskraft til disposisjon bli kontaktet for opplæring.

Oppfordring til innbyggerne
Vi har få smittede i Alta. Samtidig leser vi i media at flere av våre nabokommuner rapporterer om smittede innbyggere.

Vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hand- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

Vi må også ta hensyn til ansatte på butikken. Hold avstand når du står i kø på og benytt deg av de smitteverntiltakene som er iverksatt.

Ta hensyn og ta vare på hverandre!

Alta kommune etablerer egen koronaavdeling
Helse og sosial er nå i sluttfasen med planlegging og etablering av en avdeling for minimum 10 personer som har påvist koronasmitte, og som har behov for kontinuerlig behandling og pleie.

Dette kan være personer som har gjennomført behandling ved Hammerfest sykehus og er utskrivningsklar, men ikke er frisk nok til å dra hjem. Eller det kan være personer som ikke har behov for sykehusopphold, men som er for syk til å være hjemme.

Det er ikke tatt stilling til åpningsdato enda. Avdelingen vil åpnes ved behov.

Kreftforeningen
Kreftforeningen er opptatt av at kreftpasienter og pårørende får gode råd og veiledning også i denne tiden, og har oppdatert nettsider spesielt med hensyn til koronaviruset på https://kreftforeningen.no/ og https://kreftforeningen.no/korona-og-kreft/

Kreftforeningen har også oppbemannet  kontakttelefontjeneste/rådgivningstjeneste på telefon 21494921, epost: radgivning@kreftforeningen.no eller chat i samarbeid med Helsedirektoratets råd. Videre meldes det at bemanning og åpningstider kan utvides dersom behov endres.

Smittevernutstyr
I gårsdagens pressemelding ble det formidlet at smittevernsutstyrslageret til Alta kommune begynner å bli tomt. Grunnet dette gikk det ut en oppfordring til bedrifter, lag og foreninger om at dersom det er noen som har smittevernutstyr (antibac, munnbind, smittefrakker, stellefrakker og åndedrettsvern med ventil) til overs, tas dette imot med takk.

Videre gikk det ut en forespørsel om det er noen i Alta/ omegn som kan bidra med å sy munnbind og/eller stellefrakker. Kriteriet her er at stoffet er behagelig å bruke over tid, samt at det kan vaskes på 80 grader uten å bli ødelagt.

Vi er positivt overveldet over alle som har meldt at de kan bidra. Vi må bruke litt tid på å få oversikt, men alle som har tatt kontakt vil få tilbakemelding.

Dersom det er noen som har overskuddslager av smittevernutstyr ta kontakt med jnor@alta.kommune.no eller grpa@alta.kommune.no

Frivillighetssentralen
Det er forløpende behov for frivillige som kan bistå med utkjøring av mat. Etter gårsdagens avisoppslag i Altaposten har flere meldt seg.

Frivillighetssentralen melder at de er takknemlige for alle som kan bidra og at dersom det er privatpersoner eller frivillige lag og foreninger som har mulighet for å bidra, så bes de ta kontakt med Leder for Alta frivilligsentral, Gabriella J. Ottesen på tlf 99 04 78 10/ 784 55710

Lokale karantenevedtak opprettholdes
Kommuneoverlegen i Alta melder at de lokale karantenebestemmelsene videreføres frem til påsken.
Målet er å bremse og redusere smitteutbrudd i Alta

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

 

25. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 25.03.20:

 • Det er fortsatt kun 4 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 
 • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går og venter testsvar i dag. Samtlige testsvar har så langt vært negative. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
 • I løpet av dagen i dag vil ca. 20 nye personer bli testet.
 • Helse og sosial melder at belastningen på de som er på jobb er økende. Det tas forløpende vurderinger i forhold til omdisponering av personell. Når intern omdisponering ikke lenger er mulig vil de som har meldt sin arbeidskraft til disposisjon bli kontaktet for opplæring.

Påskeåpne barnehager
For foresatte og foreldre som enten er alene om omsorgen og har et samfunnskritisk yrke eller der begge er i samfunnskritiske yrker, vil det bli gitt tilbud om barnehageplass gjennom hele påsken. Dette gjelder også helligdagene. Tilbudet gis i den barnehagen barnet går i til vanlig. Den enkelte barnehage vil ta kontakt med de det gjelder før påske. Dersom det er noen vi ikke har fanget opp som har behov for plass, ta direkte kontakt med styrer i din barnehage.

Pårørendelinjen, -en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre
Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. Her møter du personer med helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt. De sitter klar til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne!

Pårørendelinjen er åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 på telefonnummer 90 90 48 48. 
Ved behov kan åpningstiden utvides ytterligere i denne spesielle situasjonen. Sjekk nettsider for oppdaterte åpningstider.

Chatten er tilgjengelig på følgende nettsider:
Pårørendesenteret.no - for voksne pårørende
UngePårørende.no - for barn og unge pårørende
Pårørendeprogrammet.no - for fagfolk

På de ulike sidene finner du spesialtilpasset informasjon som kan være nyttig.

Ønskes det kontakt utenom åpningstiden sendes en e-post til parorende@parorendesenteret.no.

NAV Alta
NAV Alta har stengte dørene for publikum fra og med 13. mars, og er foreløpig stengt til og med fredag 27. mars 2020, med hensikt å begrense spredning av koronasmitte.

Nav oppfordrer til å logge inn på nav.no og anvende dialog der.

Nav Alta er tilgjengelig fra mandag- fredag, mellom kl. 0800 - 1530 på følgende telefonnummer:

Økonomisk sosialhjelp: 404 89 619
Ungdomsteam: 412 77 839
Oppfølging av arbeidssøkere: 412 72 860
Arbeidsavklaringspenger og sykmeldte: 412 75 362
Permittering: 412 76 768

Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så finner man søknadsskjema ved inngangsdøren til NAV-kontoret, samt postkasse for å levere søknad med nødvendig dokumentasjon. Det er viktig å påse at søknaden er underskrevet, og at fødselsnummer er påført all dokumentasjon som følger søknaden.

Postkassen vil tømmes kontinuerlig mandag – fredag, søknader behandles forløpende. Søker vil bli oppringt av veileder dersom man oppgir at man har behov for det.

Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.  

Smittevernutstyr
Tjenestene i Helse og sosial melder om snart tomme lager og akutt behov for smittevernutstyr. Dette gjelder både antibac, munnbind, smittefrakker, stellefrakker og åndedrettsvern med ventil.

Dersom det er noen bedrifter, enkeltpersoner, idrettslag eller andre i Alta/nærområdet som har ovenfor nevnte utstyr liggende på lager som kan avses til kommunen, bes de ta kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no eller grpa@alta.kommune.no

Vi tar gladelig mot tilbakemelding, uavhengig av om du har lite eller mye å avse.  

Er det noen som er flinke å sy?
Kommunen planlegger for at mange i Alta vil bli koronasmittet. Vi ser at det er utfordrende å få tak i nok smittvernutstyr. 

Er det noen, bedrifter eller enkeltpersoner, som kan sy munnbind og/eller stellefrakker? Kriteriet er at stoffet behagelig å bruke over tid, samt at det kan vaskes på 80 grader uten å bli ødelagt.

De som har mulighet for å bidra tar kontakt via mail til jnor@alta.kommune.no

Pressekonferanse i går- tiltakene videreføres
På pressekonferansen i går meldte regjeringen at skoler og barnehager stenges til over påske og at alle tiltakene videreføres til og med 13.04.20.

Kommuneoverlegen i Alta presiserer at også de lokale karantenebestemmelsene videreføres.

Helsedirektoratet har forløpende oppdatert informasjon om de nasjonale karantenebestemmelsene. Dette finner du på helsedirektoratet.no

Nyhetsvarsel fra Helsedirektoratet
Dersom du har symptomer som kan skyldes koronasmitte så kan du nå melde fra til Folkehelseinstituttet.
Dette gjør du her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/meld-fra-ved-mistanke-om-koronavirus

Det er viktig å presisere at dette ikke utløser helsetjenester og at man fortsatt må ta kontakt med sin fastlege for vurdering av eventuell testing.

 

24. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 24.03.20:

Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.

Alta kommune planlegger for å ivareta et økende antall smittede
Situasjonen i Alta er stabil da vi har få som er smittet. Kommuneoverlegene melder at de har gjennomført grundig smittekartlegging og at de har god oversikt over smittekildene pr dato.

Vi er ikke i en akutt krisesituasjon i Alta. Hovedvekten av arbeidet som gjøres nå er å forberede oss på å kunne møte et økende antall smittede i kommunen. FHI har utarbeidet en risikovurdering der et fremtidig senario med omfattende smitte er synliggjort. Dette er utgangspunkt for det videre arbeid i kommunen.

Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekke seg langt utover våren/tidlig sommer.


Godt samarbeid mellom Alta kommune og Klinikk Alta
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av leger fra både Alta kommune og Klinikk Alta. Fokuset her er å planlegge for ivaretakelse av pasienter med koronasmitte som er for syk til å være hjemme, men som ikke har behov for innleggelse ved Hammerfest sykehus

I denne sammenheng ses det på alternative lokaler, både på Helsesenteret/Klinikk Alta og øvrige ledig lokaler i Alta.


Luftveispoliklinikk er åpnet
I går åpnet Legevakten en luftveispoliklinikk, fysisk lokalisert på baksiden av legevakten. Dette er et tilbud til pasienter som har «vanlige» luftveissykdommer som for eksempel influensa, lungebetennelse osv.

Pasienten tar kontakt med sin fastlege som vurderer behov for legetilsyn og deretter henviser til luftveispoliklinikken. Pasientene møter opp i sin private bil utenfor klinikken, og venter i bilen til de blir oppringt av legen. Etter oppringing fra legen vil pasienten få beskjed om å komme inn på luftveisklinikken for videre undersøkelse og oppfølging.

For de som mistenker koronasmitte gjelder samme rutine som tidligere. Det vil si at vedkommende tar kontakt med sin fastlege eller legevakt for avklaring om eventuell testing. Testingen foregår mens vedkommende sitter i sin private bil inne i garasjeanlegget på legevakten, som er fysisk avskjermet fra luftveisklinikken.


Døgnåpne barnehager
Oppvekst og kultur er i full gang med å forberede mulig oppstart av to nattåpne barnehager. Hvis det blir behov for det, vil slikt tilbud gis ved Breidablikk og Furuly barnehage. Tilbudet vil først og fremst være for helsepersonell. Utstyr er bestilt, og det arbeides for fullt med å få alle godkjenninger på plass og få laget en turnus. Når alt er på plass, skal tilbudet kunne startes opp innen én virkedag. Det vil være kriseledelsen som bestemmer om og eventuelt når et slikt tilbud skal gis.


Alta kommune opprettholder karantenekrav etter opphold i deler av Norge
Alta kommune opprettholder kommuneoverlegens vedtak av 15.03.20 om at det innføres hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i deler av Sør-Norge.

Bakgrunnen for dette er basert på at vi har geografiske og klimamessige utfordringer, samt at vi pr dato kun har fire personer som er smittet av koronaviruset. 
De aktuelle karantenereglene som Kommuneoverlegen har vedtatt, gjelder foreløpig til 28.03.20
Les hele vedtaket her


Nav har kommet med nye regler om koronarelatert sykefravær, egenmelding og endringer i permitterings- og dagpengeregelverket
Arbeidsgivere skal nå kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Det innebærer blant annet at arbeidsgiver bør godta egenmelding de 16 første dagene. Det vil gis refusjon fra NAV fra dag 4. Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger. De nye regler gjelder fra 16. mars.

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt midlertidige endringene i permitterings- og dagpengeregelverket. Disse trer i kraft fra og med fredag 20. mars

For ytterligere informasjon, gå inn på nav.no


Oppfordring til Alta kommunes innbyggere
Vi er i en veldig spesiell situasjon for tiden, både nasjonalt og lokalt. Både Statsministeren og Helseministeren vår har understreket flere ganger at vi alle sammen må være med på en felles dugnad og sørge for at samfunnet vårt fungerer på en forsvarlig måte, tross den svært alvorlige situasjonen har nå.

Alta kommune er i en unik situasjon, i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Vi er ikke i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase. Derfor er det viktig at vi alle følger de forebyggende tiltak som myndighetene har pålagt oss å følge.

Derfor ber vi innstendig om at Alta kommunes innbyggere tar situasjonen på største alvor og ikke inviterer til/deltar på tilstelninger der mange møtes. Dette gjelder for eksempel bursdager, russearrangement og annet sosialt samvær i større grupper. Vær også ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker enkeltpersoner.

Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de svakeste og mest sårbare i samfunnet vårt.

Det er av stor betydning at Altas befolkning følger de råd som sentrale helsemyndigheter gir, herunder sosial distanse, god hand- og hostehygiene, samt at pålegg om karantene og isolasjon etterfølges. Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.


Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

23. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 23.03.20:

Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men at vi fortsatt er i en forebyggende og forberedende fase. Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekke seg langt utover våren/tidlig sommer.

Kriterier for testing
De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Folkehelseinstituttet har gitt en anbefaling av hvem som skal testes for koronavirus. Det er en forutsetning at dette er personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet

I prioritert rekkefølge:

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. 

Koronatelefon og covid19-mailen
I forrige uke ble koronatelefon (tlf.nr 913 90 344) og mail (covid19@alta.kommune.no) opprettet. Telefonen er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere. De som bemanner telefonen melder at antall innringere er synkende.

Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommune sin hjemmeside.

Covid19- mailen er bemannet av en person og besvares innen ordinær arbeidstid på dagtid. Her meldes det om et snitt på ca. 25 mail pr dag.

Tusen takk til innbyggere i Alta kommune:
Rådmannen og Kommuneoverlegen ønsker å rette en stor takk og gi masse skryt til Altas befolkning for at dere respektere og følger helsemyndighetenes råd om hygiene (vaske hender, hoste i armhulen) og sosial distanse. Vi er veldig fornøyd med at de som er pålagt karantene/isolasjon overholder dette. Videre går det en stor takk og masse ros til butikkansatte for at gode og effektive tiltak er iverksatt.

Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet.

Alta kommune er i en unik situasjon i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig. Vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

22. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse


Status i Alta kommune pr 22.03.20:

Alta kommune viderefører karantenekrav etter opphold i deler av Norge
Alta kommune opprettholder kommuneoverlegens vedtak av 15.03.20 om at det innføres hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i deler av Sør-Norge. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

I løpet av dagen vil det bli lagt ut et nytt lokalt vedtak fra kommuneoverlegen der dagens karantenebestemmelse videreføres.

Vedtak om karantene etter reiser 22.03.20

Kriseledelsens erfaring denne uken
Alta kommune satte kriseledelse den 12. mars etter Statsministerens tale til befolkningen. Lørdag 14.mars fikk vi melding om de første koronasmittede i vår kommune. På bakgrunn av sentrale råd har Alta kommune iverksatt tiltak for å hindre smitte i befolkningen. Beredskapsarbeidet har vært krevende, men det har samtidig fungert bra.

I Alta erfarer vi nå at smittepresset er lavt. Kriseledelsen vil takke befolkningen for å følge de råd som gis og ber om at dere fortsetter slik.

Koronatelefon er bemannet også i dag søndag
Koronatelefon tlf.nr 913 90 344 er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere.

Søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig. 
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

21. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

 

Sykehjemmene

Det er kommet forespørsler om besøk på sykehjem. Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk. Dette gjelder fortsatt. Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ekornsvingen sykehjem  tlf 78 44 60 70
Altagårdshagen   tlf 78 45 56 50
Vertshuset eldresenter  tlf 78 45 57 00
Kåfjord sykehjem  tlf 78 45 77 22
Alta helsesenter sykehjem tlf 78 45 55 00

Med dette tiltaket ønsker vi å beskytte våre sårbare eldre mot smitte.

Det vil ellers være normal drift ved sykehjemmene, og inntak av nye pasienter vil foregå som tidligere.

Vi trenger flere fosterhjem/beredskapshjem og besøkshjem

Vern om barn er et felles ansvar, ikke bare barnevernet sitt. Alta kommune har nå behov for flere lokale beredskapshjem, fosterhjem og besøkshjem. Spørsmålet er om det er noen som har både husrom, hjerterom og kapasitet til å kunne ta imot barn. Både på kort varsel og langsiktig.

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine (Ref. Bufetat)

Om dette er noe du kunne tenke deg? Ta kontakt med Randi Opgård på telefon 45 39 69 16 for en uforpliktende prat.

 

Informasjon fra hukommelsesteamet - Altagårdshagen

På grunn av den spesielle situasjonen med korona kan vi ikke foreta kartlegginger, oppfølgingsbesøk hjemme eller utredning for demens på en stund.

Vi er tilgjengelig på telefon 488 62 962 på dagtid i ukedagene for de som trenger det

 

Oppfordring til alle innbyggere i Alta kommune: vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet.

Bruk sunn fornuft.

 

Koronatelefon er bemannet i helgen

Koronatelefon tlf.nr 913 90 344 er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere.

Lørdag 21.03.20 og søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.

 

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.

Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

 

20. mars kl. 12.00 - Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 20.03.20:

Koronatelefon og covid19-mailen
I forrige uke ble koronatelefon (tlf.nr 913 90 344) og mail (covid19@alta.kommune.no) opprettet. Telefonen er bemannet med helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere. De som bemanner telefonen melder at det er et snitt på ca. 80 innringere hver dag.

Det tas fortløpende vurderinger av åpningstiden på telefonen, basert på behov. Publikum bes holde seg oppdatert på Alta kommune sin hjemmeside.

Fra og med i dag (20.03.20) er telefonen åpen fra kl. 08.00-16.00 mandag- fredag.
Lørdag 21.03.20 og søndag 22.03.20 er telefonen bemannet fra kl. 10.00-14.00.

Covid19- mailen er bemannet av en person og besvares innen ordinær arbeidstid på dagtid. Her meldes det om et snitt på ca. 25 mail pr dag.

Stor respons fra helsepersonell
Den 16.03.20 ble det lagt ut informasjon på Alta kommune sin hjemmeside og Alta kommune sin facebook der personer som ikke jobber i Helse og sosial eller Oppvekst og kultur kan registrere seg, og på den måte stille sin arbeidskraft til disposisjon.

Fredag morgen er det 163 personer som har registrert seg. Dette er både studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere og andre med erfaring fra ulike omsorgsyrker.

Helse og sosialtjenesten takker for den positive responsen fra Altas befolkning og oppfordrer de som ikke allerede har registrert seg til å gjøre det i dag.

Noen av de som har meldt seg er allerede engasjert. Tjenestene vil kontakte registrerte personer ved behov.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men at vi fortsatt er i en forebyggende og forberedende fase. Både Helse og sosial og Oppvekst og kultur planlegger for at korona-situasjonen vil strekker seg langt utover våren/tidlig sommer.

Daglige møter mellom Alta kommune og Klinikk Alta
Det gjennomføres daglige møter med fokus på å forberede og rigge seg mot økt behov for oppfølging, innleggelser og organisering av utskrivningsklare pasienter fra Hammerfest sykehus.

Parkering Alta helsesenter
Parkeringsplassene utenfor Alta Helsesenter (P6) er fortsatt gratis, men Rådmannen presiserer at de øverste parkeringsplassene (nærmest Helsesenteret) er forbeholdt pasienter og besøkende.

Ansatte på Helsesenteret og Klinikk Alta bes overholde dette, samt at alle parkerer innenfor oppmerkede områder.

Helsepersonell i Alta kommune kan ikke dra på fritidsreiser
Rådmannen er særdeles tydelig på at fritidsreiser (for eksempel til hytta eller Oslo) skal og må unngås. Dette for å sikre at kommunen har tilstrekkelig personell tilgjengelig ved behov og at ikke personer med helsefaglig kompetanse må sitte i karantene etter hjemkomst eller blir værfast.

Pålegget gjelder også for de som har hjemmekontor.

Testing av helsepersonell
De smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

Med henvisning til FHI sin hjemmeside fremkommer det at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de eventuelt testes.

Utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. De som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge må også sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117

Alta kommune oppretter egen chattekanal - Ung i Alta
Mellom kl. 08.00 og 22.00 alle dager hele uken kan alle mellom 12 og 25 år møte folk som til daglig jobber med barn og unge. Her kan man snakke om hva som helst og spørre om hva som helst.

Tjenesten åpner i dag klokken 13.00 og vil være åpen til skoler og fritidstilbud igjen er oppe og går.

Mange lurer på hvordan de skal snakke med barna om korona.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir her gode tips til foreldre i korona- hverdagen:
https://bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

Oppfordring til alle innbyggere i Alta kommune:
Vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker større folkeansamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell spesielt bør ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig.
Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

19. mars kl. 12.00 Pressemelding fra kommunens kriseledelse

Status i Alta kommune pr 19.03.20:

Matbutikkene i Alta
Alta kommune får endel spørsmål om hvilke nasjonale føringer butikkene må forholde seg til i forhold til smittevernstiltak.

Korona smitter via dråpesmitte og fysisk kontakt og man må derfor holde avstand (minst 1 meter) når man handler i butikken. Dette gjelder både til andre kunder og personalet i butikken.

Helsedirektoratet melder at det pr 17.03.20, ikke er behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. Men mange butikker har allikevel, på eget initiativ satt ut antibac for kunder, samt en oppfordring og henvisning om å benytte vask (tilknyttet panteautomat) og engangshansker.

Alle kunder oppfordres til kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

Helsepersonell i Alta kommune får ikke dra på hytta
Alta kommune benytter arbeidsgivers styringsrett og har bestemt at helsepersonell, uansett arbeidssted, ikke kan dra på hytta. Dette gjelder både de som har hytter i og utenfor egen bostedskommune. Pålegget gjelder også for de som har hjemmekontor.

Sentrale myndigheter har utarbeidet en forskrift som sier at dersom pålegget brytes kan enkeltpersoner bøtelegges med 20 000,-. Forskriften er ikke vedtatt enda, men signalene fra sentrale myndigheter er at dersom ikke kommunenes innbyggere følger henstillingen, blir vedtak fattet.

Informasjon om reduserte tjenester fra hjemmetjenesten
Vi er nå i fase hvor vi prøver å gjøre det vi kan for å begrense koronasmitte i samfunnet. I denne situasjon er det viktig å beskytte en særlig sårbar gruppe og samtidig skjerme helsepersonell slik at de som er avhengig av nødvendig helsehjelp får det.

Det betyr at hjemmetjenesten nå må prioritere sine oppdrag, og utsette oppdrag som kan vente / tas opp igjen etter at driften er normalisert.

Hjemmetjenesten har derfor iverksatt følgende tiltak:

Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, mat og medisiner.

Hjemmetjenesten ønsker å bidra med smitteforebygging, og å unngå besøk der det er hensiktsmessig.

Personene vil ha ID-kort som sikrer trygge tjenester for den enkelte.

Vi beklager på det sterkest ulempene dette medfører, og ber om forståelse for at vi er nødt til å iverksette tiltak gitt den alvorlige situasjonen vi nå er i.

 

18. mars kl.12.00

Status i Alta kommune pr 18.03.20:


Nav og Statens lånekasse har lempet på kravene
I følge nav.no er kravene vedrørende avkorting av ytelser lempet på. Det vil si at pensjonister og uføre kan bidra uten avkorting av ytelse fra Nav.  For studenter kan disse jobbe ubegrenset uten å miste stipend.


Tiltak på Alta lufthavn
Det iverksettes tiltak i forhold til flyene som kommer fra Oslo, med virkning fra dags dato.

Oppdatering 19. mars: 
Passasjerene vil bli møtt av helsepersonell ved ankomst Alta. Ut fra gitte kriterier, gitt av Folkehelseinstituttet, vil passasjerene deles opp i to grupper. De som har symptomer vil få råd fra helsepersonell. De andre må i 14 dagers hjemmekarantene 


Barn og ungdom
Folkehelseinstituttet har kommet med en presisering vedrørende tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Her gjelder ikke 12-års aldersgrensen (for barn uten funksjonsnedsettelse gjelder 12-års aldersgrense). Disse vil få tilbud i regi av Alta kommune, etter avtale med oppvekst og kultur og helse og sosialtjenesten.

Barnevernstjenesten melder at de barna som har tilbud i regi av tjenesten fortsatt vil motta dette. Tjenesten har bemannet opp for å ivareta et godt tilbud til sårbare barn og ungdommer, og akuttberedskapen er tilgjengelig 24/7.

Utekontakten er operativ og har aktivt oppsøkende arbeid opp mot ungdommen i sosiale medier og på telefon.

Det planlegges for et barnehagetilbud i påsken. Her er ikke alle detaljer avklart enda, vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.


Følgende kommunikasjons og informasjons-kanaler er operativeSnapchat som heter «altabibliotek» er etablert. Her legges det ut informasjon tilpasset barn og ungdom.

 

17.mars kl.12.00

Status i Alta kommune pr 17.03.20:

Stor respons på henvendelse til helsepersonell
I går gikk Helse og sosialtjenesten ut med en henvendelse til Altas befolkning med helse- og sosialfaglig kompetanse om at de som ikke jobber i Helse og sosialtjenesten nå kan melde sin arbeidskraft til disposisjon. 

Tirsdags morgen var det ca. 110 personer som hadde registrert seg. Dette var både studenter innen helse og sosialfaglige utdanninger, sykepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere og andre med erfaring fra ulike omsorgsyrker.

Helse og sosialtjenesten takker for den positive responsen fra Altas befolkning og oppfordrer de som ikke allerede har registrert seg til å gjøre det i dag.

Vi minne om at vi ikke er i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase. De som har meldt seg til tjeneste vil bli kontaktet ved behov.

Parkering Alta helsesenter
Rådmannen melder at parkeringsplassene utenfor Alta Helsesenter (P6) er gratis med virkning fra dags dato.
Disse plassene er prioritert for helsepersonell og brukere av tjenestene ved Klinikk Alta og legevakten.

Helse og sosialtjenesten i Alta kommune og Finnmarssykehuset, Klinikk Alta samarbeider tett
Det er tett dialog og samarbeid mellom Helse og sosialtjenesten og Klinikk Alta. Hovedfokuset rettes mot å planlegge og rigge begge tjenestene slik at Hammerfest sykehus er klar til å ta imot koronasmittede pasienter ved behov. Dette gjelder i hovedsak organisering av praktiske og personalmessige løsninger for at utskrivningsklare pasienter kan tas imot i Alta.

Det er viktig å presisere at det kun er ikke-smittede pasienter som skrives ut fra Hammerfest sykehus.

Videre arbeides det fortløpende med å sikre at ambulanseflyene går som normalt ved behov.

Forebyggende tiltak: ta av klokker og ringer
Som et forebyggende tiltak oppfordrer kommuneoverlegen samtlige helsepersonell, de som jobber i administrative stillinger, i butikker, kollektivtrafikk og andre om å ta av klokker, armband og ringer. Dette da man ikke klarer å rengjøre godt nok under ringer/klokker/armband, og man vil dermed være smittebærer.

 

16. mars kl. 12.00

Status i Alta kommune pr 16.03.20:

Alta kommune innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

Den 15.03.20 fattet kommuneoverlegen vedtak om at det innføres hjemmekarantene i 14 dager for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

For ikke å skape unødvendige komplikasjoner for de berørte, kommer kommuneoverlegen med en presisering i dag: 
De som er i Alta på grunn av ferie eller besøk kan dra hjem til sin bostedskommune (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland) så snart som mulig. Frem til avreisetidspunkt må disse oppholde seg i karantene.

Matombringing til eldre
Matombringing driftes til vanlig i regi av Frivillighetssentralen. Ordningen har i stor grad vært basert på at pensjonister og andre frivillige kjører ut mat til de eldre.
Av hensyn til de frivillige som er i risikosonen vil derfor personer i Røde Kors også bistå med hjemkjøring av mat.

Frivillighetssentralen melder om stort behov for hjelp. I første omgang trenger de folk under 65 år uten underliggende kroniske sykdommer, som kan hjelpe til med utkjøring av middager i Alta Øst og Vest.

Dersom det er andre frivillige lag og foreninger som ønsker å bidra, så bes de ta kontakt med Leder for Alta frivilligsentral, Gabriella J. Ottesen på tlf 990 47 810 eller 78 45 57 10.

Kartlegging av helsepersonell
Helse og sosialtjenesten og oppvekst og kultur har gjennomført en kartlegging av eget helsepersonell for å ruste seg ved fremtidig behov for omdisponering av personal.

Det vil bli lagt ut informasjon på Alta kommune sin hjemmeside og facebook-side der personer som ikke jobber i helse og sosial eller barn og ungetjenesten kan registrere seg og på den måte stille sin arbeidskraft til disposisjon.

Har du helseutdanning, men jobber ikke i helsesektoren i dag? Registrer deg her

Tjenestene melder at det som er mest kritisk for øyeblikket er å ha tilstrekkelig med legeressurser og sykepleiere, men at det er et generelt behov for alt av helsepersonell.

Hjemmetjenesten
Tjenesten melder at de har bemannet ned i tjenesten slik at de nå er på bemanning lik helgedrift. Dette som et forebyggende tiltak for å redusere smitterisiko for både ansatte og tjenestemottakeren.

Men det er viktig å presisere at alle som behøver hjelp får hjelp.

Korona-telefonen
Vi opplever stor pågang på vår korona-telefon og vi klarer ikke å svar på alle som ringer inn. Minner om at Folkehelseinstituttet har bemannet telefon 815 55 015, for de som har generelle spørsmål.

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig. Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere til å følge med på følgende nettsider:

 

15. mars kl. 18.00

Alta kommune innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge

I vedtaket er det lagt vekt på at vi er en sårbar region med lange avstander og ustabile værforhold. Vi har per i dag et lavt smittepress, og siden vi er en sårbar region, må vi gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss.  Vedtaket er inngripende og alvorlig, men kan bidra til å redde liv, sier Frode Øvrejord, kommuneoverlege i Alta.

Det innføres nå krav om hjemmekarantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Karantenekravet gjelder de som kommer til Alta fra fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Tilsvarende vedtak er allerede gjort i Lofoten, Vesterålen og Tromsø.  Vedtakene anses godt forankret i Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell, sier Øvrejord.

Hva betyr dette vedtaket i praksis for folk?

Det betyr at alle som var i disse fylkene 10.mars eller senere, må være i hjemmekarantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet, sier Øvrejord.

For øvrig gjelder alle reglene som ellers gjelder nasjonalt.  Vi oppfordrer alle til å bidra til at disse reglene etterleves.

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men det kan komme til å ta tid. 

Dersom du er berørt av de nye reglene, ta kontakt med din arbeidsgiver pr telefon i morgen tidlig.

Les hele vedtaket her

14.mars kl. 12.30

Status i Alta kommune pr 14.03.20:

·     Mange er i hjemme-karantene. Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette kommer da i tillegg til disse
·     Det er totalt 5 personer som er testet for koronasmitte. Det ventes på svar på prøvene
·     Det er foreløpig ingen som har påvist positiv smitte av corona19-viruset i Alta.

Oppfordring til Alta kommunes innbyggere

Vi er i en veldig spesiell situasjon for tiden, både nasjonalt og lokalt. Både Statsministeren og Helseministeren vår har understreket flere ganger at vi alle sammen må være med på en felles dugnad og sørge for at samfunnet vårt fungerer på en forsvarlig måte, tross denne svært alvorlige situasjonen i Norge og i verden.

Vi er ikke i en akutt krisesituasjon i Alta pr dags dato, men vi er i en forebyggende og forberedende fase. Derfor er det viktig at vi alle følger de forebyggende tiltak som myndighetene har pålagt oss å følge.

Derfor ber vi innstendig om at Alta kommunes innbyggere tar situasjonen på største alvor og ikke inviterer til/deltar på tilstelninger der mange møtes. Dette gjelder for eksempel bursdager, russearrangement og annet sosialt samvær i større grupper. 

Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de svakeste og mest sårbare i samfunnet vårt.

Alta kommune vil komme med råd i forhold til sosiale tilstelninger i løpet av dagen. Følg med på Alta kommunes hjemmeside.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

 

Nav Alta er stengt
Nav Alta er stengt fra og med fredag 13 mars til og med fredag 27 mars 2020. Dette er et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte. 
Henvendelser til NAV-kontoret gjøres pr telefon eller ved å logge inn på nav.no 
I perioden vil det ikke bli gjennomført fysiske møter, disse avholdes pr telefon eller video ved behov.

Utenfor NAV-kontoret settes det opp en postkasse, hvor søknader om økonomisk støtte eller annen dokumentasjon kan leveres. 
På postkassen vil det henge en mappe med søknadsskjema for økonomisk støtte.

Postkassen vil bli tømt jevnlig gjennom arbeidsdagen mandag til fredag, søknader behandles fortløpende.

Nav ber om forståelse for at de i denne perioden ikke kan yte akutt hjelp på dagen.

Sykehjem
Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk. Dette gjelder fra og med 12.mars 2020.
Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ekornsvingen sykehjem  tlf 78 44 60 70
Altagårdshagen   tlf 78 45 56 50
Vertshuset eldresenter  tlf 78 45 57 00
Kåfjord sykehjem  tlf 78 45 77 22
Alta helsesenter sykehjem tlf 78 45 55 00

Med dette tiltaket ønsker vi å beskytte våre sårbare eldre mot smitte.

Det vil ellers være normal drift ved sykehjemmene, og inntak av nye pasienter vil foregå som tidligere.

Barnehage og skole
Fra og med mandag 16 mars er det 43 barn av kritisk personell som får barnehageplass og 25 som får SFO- og skoletilbud. Dette kan endres fortløpende.
De skoler og barnehager som ikke har barn/elever stenges ned slik at drifts- og renholdspersonale kan benyttes andre steder i kommunen.

Elever som er hjemme, får undervisning og opplegg fra sine lærere fra og med førstkommende mandag. Det vil variere fra skole til skole på hvilken måte tilbudet gis.

Koronatelefonen
Koronatelefonen er åpen lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 16.00, tlf 913 90 344
Fra mandag til fredag er telefonen bemannet fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

 

13.mars kl. 15.50

Nasjonale myndigheter oppdaterer sin informasjon jevnlig. Vi oppfordrer Alta kommunes innbyggere om å følge med på følgende nettsider:

Alta kommune stenger Helsesenteret, Rådhuset, Altagård og , samt andre offentlige bygg for besøkende. De som har behov for kontakt med nevnte kontor bes ta kontakt via telefon eller per epost.

NAV Alta er stengt fra og med i dag fredag 13 mars til og med fredag 27 mars 2020. Dette er et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte.
Henvendelser til NAV-kontoret gjøres pr telefon eller ved å logge inn på nav.no
Utenfor NAV-kontoret settes det opp en postkasse, hvor søknader om økonomisk støtte eller annen dokumentasjon kan leveres.
På postkassen vil det henge en mappe med søknadsskjema for økonomisk støtte.

Postkassen vil bli tømt jevnlig gjennom arbeidsdagen mandag til fredag, søkander behandles fortløpende

I perioden vil det ikke bli gjennomført fysiske møter, disse avholdes pr telefon eller video ved behov

For spørsmål vedrørende korona benyttes koronatelefon

Ikke møt opp på legevakten og ikke belast 116 117-linja unødvendig hvis du ikke er syk.

Ring koronatelefonen på tlf 913 90 344 (08.00- 18.00 på hverdager) for mer informasjon før et eventuelt oppmøte. Folkehelseinstituttet har bemannet telefon, tlf 815 55 015, som også kan benyttes dersom du har spørsmål.

Status og nye tiltak:

 

Oppfordring til alle innbyggere i Alta kommune: vær ekstra årvåken og tenk deg ekstra nøye om før du oppsøker forsamlinger eller enkeltpersoner. Helsepersonell bør spesielt ikke gå på besøk til folk som er forkjølet. Bruk sunn fornuft, men ikke få panikk

Alta kommune oppfordrer virksomheter og bedrifter i Alta som har mulighet til det til å være fleksible når det gjelder krav til sykmelding for de som er satt i karantene. Dette for å avlaste legene mest mulig i dagens situasjon.

De som føler seg syk (feber, hoste, tungpustet) anses som syk og må være i hjemmekarantene. Øvrige familiemedlemmer anses som friske og har fritt leide. Dersom flere i familien får symptomer settes de i 14 dagers karantene.

 

Hva er forskjellen på karantene og hjemmeisolasjon? 

Grunnet endringer i nasjonale føringer kommer vi med en oppdatering vedrørende forskjell på karantene og isolering. 

Karantene gjelder friske personer som har vært utsatt for smitte. Enten ved at de har vært på reise i utenfor Norden eller at de har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte. Disse skal være hjemme i to uker for å sikre at de ikke har blitt smittet. Så lenge de er friske utgjør de selv ingen smittefare. Husstandsmedlemmer til nærkontaktene kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage dersom de ikke har feber eller luftveissymptomer. Dette betyr at dersom det for eksempel bare en én av foreldrene som har vært på reise i de områdene med vedvarende smitte gjelder karantenen ikke for partneren og barna. 

Hjemmeisolasjon: Hjemmeisolasjon: Så snart noen som er i en risikogruppe (vært på reise eller vært i kontakt med en som har fått påvist smitte) selv blir syke skal de isoleres. Når en person er i isolasjon er familiemedlemmer i karantene og kan ikke gå i barnehage, på skole eller på jobb. Disse vurderingene vil gjøres sammen med helsevesenet.

For ytterligere informasjon, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmeside vedrørende «Råd til pasienter om isolering i hjemmet»:

 

12. mars kl 16.40

Den 12.03.20 gjennomførte Regjeringen en pressekonferanse. Her fremkom det at strenge smittevernstiltak blir iverksatt.
Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på Helsedirektoratets hjemmeside samt Folkehelseinstituttets hjemmeside 

I praksis betyr det at samtlige idrettsarrangement og kulturarrangement stenger fra og med kl. 18.00 i dag. Samtlige barnehager, skole og universitet er også stengt fra og med i dag. Det vil iverksettes tiltak slik at ansatte som har kritiske samfunnsfunksjoner kan ivareta sine arbeidsoppgaver. Nærmere informasjon kommer.

Alta kommune ber alle om å bruke føre-var prinsippet, og minner om at dette er en felles dugnad for å begrense smitteomfanget og sikre viktige samfunnsfunksjoner. Vi ønsker også å understreke Statsministerens budskap om ikke å få panikk. Matbutikker, apotek og andre viktige funksjoner vil holde åpent.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har nå bedt samtlige kommuner i fylket bedt å sette kriseledelse. Det vil fortløpende komme ut ny informasjon fra kriseledelsen i Alta kommune. Følg med på kommunens hjemmeside og facebookside.

Vi vil presisere at det fortsatt ikke er konstatert noen smittede i Alta.

 

12.03.20 doalai Ráđđehus preassakonferánssa. Dáppe almmuhedje ahte dál álggahuvvojit garra doaibmabijut eastadan dihte dávdanjoammuma.

Mii ávžžuhit buohkaid čuovvut mielde Dearvvašvuođadirektoráhta ruovttusiiddus ja Álbmotdearvvašvuođainstituhta ruovttusiiddus.

Geavatlaččat mearkkaša dát ahte visot valáštallanlágideamit ja kulturlágideamit heaittihuvvojit odne dii 18.00 rájes. Visot mánáidgárddit, skuvllat ja universitehtat giddejuvvojit maid otná rájes. Álggahuvvojit doaibmabijut nu ahte bargit geain leat dehálaš servodatdoaimmat sáhttet áimmahuššat iežaset bargguid. Eambbo dieđut bohtet.

Álttá suohkan bivdá buohkaid čuovvut várrogasvuođa-prinsihpa, ja mii muittuhit ahte dál fertet álbmogassii bargat ráddjet njoammuma ja sihkkarastit dehálaš servodatdoaimmaid. Mii háliidit maiddái deattuhit Stáhtaministara muittuhusa ahte eat galgga panihkkaluvvat. Biebmogávppit, apotehkat ja eará dehálaš doaimmat leat rabas.

Finnmárkku ja Romssa fylkkamánni lea dál bivdán visot suohkaniid fylkkas bidjat johtui heahtejođihangotti. Álttá suohkana heahtejođihangoddi buktá dađistaga ođđa dieđuid. Čuvvot mielde suohkana ruovttusiiddus ja Facebook-siiddus.

  • Pr dags dato er det fortsatt kun 4 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 
  • Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går og venter testsvar i dag. Samtlige testsvar har så langt vært negative. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
  • I løpet av dagen i dag vil ca. 17 nye personer bli testet.
  • Både Oppvekst og kultur og Helse og sosial har fortsatt mange i hjemmekarantene. Tjenestene melder at belastningen på de som er på jobb stadig er økende, spesielt i Helse og sosialtjenesten. Det tas fortløpende vurderinger i forhold til intern omdisponering av personell. Når intern omdisponering ikke lengre er mulig vil de som har meldt sin arbeidskraft til disposisjon bli kontaktet for opplæring.
  • Pr dags dato er det fortsatt kun 4 personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 
  • Kommuneoverlegen venter testsvar på ca. 10 personer
  • Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
  • I løpet av dagen i dag vil ca. 20 nye personer bli testet.
  • Både Oppvekst og kultur og Helse og sosial har fortsatt mange i hjemmekarantene. Tjenestene melder at belastningen på de som er på jobb stadig er økende, spesielt i Helse og sosialtjenesten. Det tas fortløpende vurderinger i forhold til intern omdisponering av personell. Når intern omdisponering ikke lengre er mulig vil de som har meldt sin arbeidskraft til disposisjon bli kontaktet for opplæring.
  1. Pasienter med behov for innleggelse
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner 
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Det presiseres at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de eventuelt testes
  4. Personer over 65 år som har underliggende kronisk sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
  • Det er ikke kommet nye tilfeller av koronasmittede i Alta i løpet av helga. Det er fortsatt 4 personer som har testet positivt for koronavirus.
  • De prøvesvarene som er kommet i løpet av helga har alle vært negative.
  • Totalt har Alta kommune testet i underkant av 100 personer for koronavirus.
  • Det er ikke kommet nye tilfeller av Korona smittede i Alta. Det er fortsatt 4 personer som har testet positivt for koronavirus. 
  • Kommuneoverlegen venter på svar fra 12-15 personer som er testet de siste dagene.
  • Det er ikke planlagt nye testinger i dag.
  • Totalt har Alta kommune testet i underkant av 100 personer for koronavirus.
  • Pr dags dato har 4 personer testet positivt for koronavirus i Alta kommune. 
  • Kommuneoverlegen venter på svar på totalt 9 personer som ble testet i går. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger.
  • I løpet av dagen i dag vil 10 personer bli testet.
  • Både Oppvekst og kultur og Helse og sosial har fortsatt mange i hjemmekarantene. Tjenestene melder at belastningen på de som er på jobb er stadig økende, spesielt i Helse og sosialtjenesten. Det tas fortløpende vurderinger i forhold til intern omdisponering av personell. Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.
  • Den 14.03.20 fikk kommuneoverlegen beskjed om at 3 personer i Alta hadde testet positivt på koronavirus.
   Som en følge av dette ble mange personer testet. Samtlige av disse har nå fått svar på prøven. Ingen er smittet av koronaviruset.
   Dette er veldig gledelige nyheter og betyr at vi ikke har intern smitte i Alta.
  • I går kveld fikk kommuneoverlegen beskjed om at 1 person i Alta har testet positivt på koronavirus.
   Dette er en person som er tilreisende. Vedkommende har vært i karantene siden ankomst Alta. Nå vil vedkommende gå over til isolasjon.
   Kommuneoverlegen melder at den tilreisende har opptrådt eksemplarisk i perioden fra ankommet Alta og frem til svar på prøven.
    
  • Pr dato ventes det på svar på 6 personer som ble testet i går.
    
  • Tjenestene i oppvekst og kultur og helse og sosial melder at det fortsatt er mange i hjemmekarantene og at det, så langt, er handterbart. Det tas fortløpende vurderinger. Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.
  1. Hjemmeboende brukere av hjemmetjenesten henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende for å hindre smitte. Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.
    
  2. Besøk fra hjemmetjenesten
   På grunn av en krevende bemanningssituasjon, vurderer vi kontinuerlig om besøk fra hjemmetjenesten er nødvendige for opprettholdelse av liv og helse, eller om vi kan endre organisering av tjenesten og tilbudet hos den enkelte bruker. Hyppigheten av besøk vurderes, i tillegg til at det kan være nødvendig å erstatte besøk med telefonsamtaler. Samtidig kan det bli endringer i hvilket tidspunkt hjemmetjenesten kommer på besøk.
  1. Samarbeid med pårørende
   Det inngås samarbeid med pårørende om overtakelse av oppgaver i en periode, der det er mulig. F.eks. hjelp til strømper, tilsyn eller dusj. De som blir berørt blir kontaktet.
  1. Omdisponering av personell
   Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere
  • Den 14.03.20 fikk kommuneoverlegen beskjed om at 3 personer i Alta har testet positivt på koronavirus.
  • Pr dato er det ikke flere i Alta som har testet positivt
  • Flere av de som har hatt nærkontakt med de tre påvist smittede er nå testet for koronasmitte.
  • Mandag 16.03.20 ble 25 personer testet, i går ble 11 personer testet og i dag blir 6 testet for koronasmitte. Det ventes på svar på samtlige av prøvene.
  • Pr dato er ca. 50 personer, derav 30 personer som er ansatt i helse og sosial i hjemmekarantene. Tjenestene melder at dette fortsatt er handterbart, men her tas det fortløpende vurderinger. Mange har også selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.
  • covid19@alta.kommune.no kan benyttes dersom du har spørsmål vedrørende korona.
  • Koronatelefon er bemannet fra kl. 08.00-18.00 mandag til fredag. Redusert åpningstid på lørdag og søndag. På hjemmesiden til Alta kommune finner du oppdatert åpningstid på koronatelefonen. Telefonnummer til koronatelefon: 913 90 344
  • Alta kommune sin hjemmesiden oppdateres jevnlig. Her legges det i dag ut en link slik at man kan lese informasjon om koronapandemien på mange ulike språk. Her ber kommunenes kriseledelse om at Altas befolkning sprer dette videre til de det gjelder.
  • Den 14.03.20 fikk kommuneoverlegen beskjed om at 3 personer i Alta har testet positivt på koronavirus.
  • Vi har fått svar på mange av testene, og pr dato er det ikke flere i Alta som har testet positivt
  • Flere personer som har hatt nærkontakt med de tre påvist smittede er nå testet for koronasmitte. Det ventes på svar på prøvene.
  • I går ble 25 personer testet og i dag ble 11 personer testet for koronasmitte.
  • Mange er i hjemmekarantene. Mange har også selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse.
  • Den 14.03.20 fikk kommuneoverlegen beskjed om at 3 personer i Alta har testet positivt på koronavirus.
  • Vi har fått svar på mange av testene, og pr dato er det ikke flere i Alta som har testet positivt
  • Flere personer som har hatt nærkontakt med de tre påvist smittede er nå testet for koronasmitte. Det ventes på svar på prøvene.
  • Mange er hjemmekarantene. Mange har også selv valgt å ha hjemmekontor, så dette er da personer som kommer i tillegg til disse
  • 3-5 nye personer testes i dag. Det er foreløpig ikke påvist noen i Alta med positiv koronasmitte. Vi ønsker at dette opprettholdes, derfor bes alle om å ta helsemyndighetenes råd på største alvor. Det viktigste tiltaket er god handhygiene
  • Inntil videre har helsetjenesten i Alta kapasitet til å teste personer i risiko med symptomer
  • For helsepersonell skal det utarbeides egne retningslinjer. Dette legges ut på hjemmesiden til Alta kommune i løpet av formiddagen
  • Alta kommune opprettet kriseledelse torsdag ettermiddag.
  • Samtlige tiltak og nasjonale føringer kan endres på kort varsel. Alta kommunes ledelse holder seg fortløpende oppdatert
  • Ingen passasjerer fra cruisebåter får gå i land. Tiltaket ble iverksatt med virkning fra torsdag 12.03.20.
  • Helsetjenesten rigger seg for å ivareta de som er i en kritisk situasjon
  • Det gis tilbud om barnehageplass fra i dag, og plass i SFO og skole fra og med mandag, for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som ikke har barnevakt
  • Alle elever vil fra mandag av få undervisning hjemme via ulike digitale kanaler
  • Barn og ungetjenesten kutter ut all utadrettet virksomhet. De som har timeavtaler møter som avtalt dersom ikke de blir kontaktet
  • Akuttberedskapen i barnevernet oppbemannes og er tilgjengelig 24/7

Siste nytt - Arkiv

15. mars

I går kveld fikk kommuneoverlegen bekreftet at tre personer i Alta er smittet av covid-19. En av disse tre er elev ved Alta videregående skole.
Det er absolutt INGEN grunn til panikk nå!
Vi ber også om at presse/media og andre ikke kontakter de som er bekreftet smittet eller familien til de berørte. De trenger ro nå.

Elever som har vært i nærkontakt med den som er smittet har nå karantene i 14 dager. Det gjelder ikke hele skolen, kun de som er berørt.
De det gjelder får beskjed.

Nærkontakt betyr: vært nærmere enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutt.

Dersom noen har symptomer som hoste, tungpustet, feber, - ring fastlegen i morgen.

Friske personer uten symptomer skal ikke testes.

Karantene

Når du er i karantene så betyr det at du er frisk, men du kan ha vært utsatt for smitte. Du skal da være hjemme i 14 dager for å sikre at du ikke har blitt smittet. Så lenge du ikke har symptomer så utgjør du ingen smittefare. Øvrig familie, søsken, slekt, venner, omgangskrets kan leve som normalt, og gå på jobb eller i barnehage dersom de ikke har feber eller luftveissymptomer.

 

14.mars

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april

Utenriksdepartementet melder at vi står i en alvorlig og stadig mer uforutsigbar situasjon. Vår prioritet er å ivareta liv og helse. Det krever ekstraordinære grep. Situasjonen endrer seg raskt i mange land og derfor fraråder vi reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier statsminister Erna Solberg.

Det er økende smittetall for koronaviruset i mange land og situasjonen i land som opplever større utbrudd av viruset endrer seg fort og er uforutsigbar.

Land kan svært raskt innføre reiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, og grenser kan bli stengt, flyavganger kansellert eller andre tiltak iverksettes.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning. Helsesystemene i land med smitteutbrudd opplever stor belastning. Når situasjonen endrer seg så raskt, er det riktig å gi dette rådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dette er også et bidrag til den viktige internasjonale dugnaden.

Vi må forhindre internasjonal spredning, og er særlig bekymret for hva som vil skje når viruset sprer seg i mer sårbare land med svake helsesystemer, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye og anbefaler alle nordmenn i utlandet å følge med på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning fra lokale myndigheter. Oppdatert reiseinformasjon for alle land ligger på regjeringen.no/reiseinformasjon.

I land og regioner der Utenriksdepartementet allerede fraråder reiser gjelder det eksisterende reiserådet.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

 

12. mars

Pr dato er status i Alta kommune:

 • 6 personer er i frivillig hjemme-karantene. Mange har valgt å ha hjemmekontor, så dette kommer da i tillegg til disse
 • 12 personer har vært i pålagt karantene. Samtlige har nå avsluttet sin karantene
 • Det er totalt 18 personer som er testet for koronasmitte. Av disse var det 15 negative svar. 3 personer venter på svar
 • Det er ikke er ingen som er påvist positiv smitte av corona19-viruset i Alta.


Følgende tiltak er i verk i Alta kommune:

 • Ingen institusjoner (inkl. eldresenter, skoler, barnehager) er stengt. Dette vurderes forløpende. Informasjonsskriv er hengt opp på alle inngangspartier til kommunens sykehjem. På sykehjem/eldresentre vil besøk fra i dag måtte avtales på forhånd, og vi ber om at besøk begrenses til det som er helt nødvendig.  
 • Ingen ansatte får i utgangspunktet delta på reiser i regi av kommunen. Ved privatreiser bes den enkelte vurdere nøye om reisen kan unngå/utsettes
 • Det er satt opp spritdispensere på kommunens areal. Alle besøkende og ansatte oppfordres sterkt til å benytte disse
 • Ansatte som hoster, har feber eller er snørrete må holde seg hjemme
 • Alle skolearrangement, menigheter, idrett og foreninger blir bedt om å vurdere å stoppe aktiviteten i en periode.
 • Samtlige arrangement i størrelsesorden 100-500 deltakere vurderes forløpende av kommuneoverlegen. Noen arrangement blir avlyst
 • Alle kommunale lokaler skal stenges for utleie umiddelbart. Det skal heller ikke leies ut til private, som for eksempel bryllup. 
 • Er du i isolasjon med virus skal du og familien din kun være hjemme. Ikke oppsøk andre i perioden
 • Karantene skal og må respekteres
 • Unngå håndhilsing
 • Hold barn hjemme fra skole/barnehage dersom de er syke
 • Vær nøye med handvask
 • Kommunen ber innbyggerne om å følge med på oppdateringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside
 • Kommunens hjemmeside og facebook oppdateres daglig
 • Det sendes daglig pressemelding til lokale media

Kommunen intensiverer renhold på skoler og institusjoner

Situasjonen forandrer seg fra time til time, og det kan fort komme endringer som gjør strenge tiltak nødvendig. Disse tiltakene vil informeres om fortløpende både på kommunens hjemmesider og ved pressemeldinger. Rene statusoppdateringer vil vi legge ut daglig rundt klokken 12.00.

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema