I kommunal planstrategi for Alta kommune 2016-2019 ble det vedtatt oppstart av en ny kommunedelplan for miljø, energi og klima.
Etablering av klimaregnskap for Alta kommune er et viktig tema for denne planen.

Graf over utslipp fra 2009-2018

Kommunen har utviklet klimaregnskap for egen virksomhet:

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2017

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2018

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2019