A A A

Cafe Augusta

Bilde av en kaffekopp

Møtested for kreftrammede og pårørende

Frivillige har opprettet møtested for kreftrammede og pårørende 

Fra 2018 er det oppstart for en ny cafe for de som er berørt av kreft i Alta. Det vil være et sted å ta en kopp kaffe og noe å bite i, slå av en prat med andre i lignende situasjon og aktiviteter både inne og ute.

Initiativtakerne er personer som selv har og har hatt kreftsykdom, som ønsker komme i kontakt med andre berørte. Pårørende og andre nærpersoner er også hjertelig velkommen!

Sammen skal de som deltar komme med innspill til hvilke aktiviteter det blir gjennom høsten. Samvær, fellesskap, innhold i hverdagen, humor og felles interesser skal stå i sentrum

Cafe Augusta har en egen Facebookgruppe

Tidspunkt: Onsdager klokka 11.00 - 14.00
Sted: Vertshuset, 2. etasje

Kontaktpersoner:
Tove Lampe Barosen: tlf nr 90 11 9046
Torunn Hermansen: tlf nr 95 17 5655

Dorthe Holm: tlf nr 94 88 3137
Silvia Boasso: tlf nr 915 26 477

Skjema