A A A

Byhagen legesenter

Virksomhetsinformasjon

Byhagen legesenter er en fullverdig allmennpraksis med 5 leger,  alle fem er spesialister i allmenn medisin. Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.

Byhagen Legesenter samarbeider med Universitetet i Tromsø, og vil derfor i perioder ha medisinerstudenter i praksis.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Byhagen Legesenter
Hesteskoen 8, 9510 Alta

Postadresse:
Byhagen legesenter
Postboks 1044, 9503 Alta

Hjemmeside: byhagenlegesenter.no/

Tlf:  48 40 00 45

Telefontid alle hverdager  fra 08.30 – 12.00 og 13 – 15.30.

Ved livstruende sykdom eller skade – ring Alta legevakt på 116117 eller 113

Mer om Byhagen legesenter