A A A

Byggløfte - Pilotprosjekt i Nord-Norge

Byggeløfte

Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune v/Alta vgs, Stiftelsen utleieboliger og Husbanken region Hammerfest.

Prosjektet har fått pilotstatus og kompetansetilskudd fra Husbanken på grunn av strategivalg for lokal og regional kompetanseheving i forhold til bygging av boliger med passivhus standard.

Les mer om prosjektet i denne folderen

Skjema