A A A

Bygging av idrettsanlegg

Ballbinge
Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av idrettsanlegg har noen tidsfrister å forholde seg til.

1. Anlegget må være med i kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet

2. Anlegget må være forhåndsgodkjent. Ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen, aaab@alta.kommune.no tlf 78 45 53 82 for nærmere informasjon. Fylkeskommunal frist 30. november. Kulturdepartementet beregner 2 mnd behandlingstid. Planene skal sendes Alta kommune, som videresender til rette instans.

3. Søknad om spillemidler, kommunal frist 1. november.

Vi anbefaler nye søkere så snart som mulig å  ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen for nærmere informasjon.

 

Skjema