A A A

Byggeskikksveileder

Klima_plusshus-1000

Byggeskikksveileder for Alta kommune.

"I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider i forhold til seg selv omgivelsene og til fjernvirkning" (§2.1.1 kommunedelplan for Alta by). Digital versjon av byggeskikkveilederen finner du her.

Byggeskikkveilederen er et verktøy til vurdering av estetiske hensyn. Den skal kunne brukes av folk felst i Alta til å gjøre disse vurderingene, og skal bistå politikere og administrasjon såvel som ulike eksterne konsulernter i det daglige arbeid med ulike bygge- og planleggingsprosjekter.

Last ned byggeskikksveilederen (PDF).

Skjema