A A A

Byggeskikkspris 2014

Kvileskogen1_300x225

Byggeskikksprisen for Alta kommune 2014 skal utdeles høsten 2014

Utdeling av prisen skjer med bakgrunn i byggeskikkveileder for Alta kommune samt kriterier for byggeskikksprisen:

Prisen skal gis til tiltakshaver (huseier/ prosjekterende) som i forbindelse med nybygg, tilbygg, ombygning eller vern/tilbakeføring av eldre bygninger har gjennomført et prosjekt som på en god måte forholder seg til naturgitte og bygde omgivelser.

Prosjekter som har fortjent prisen ved å ivareta god byggeskikk kan foreslås av alle, og blant de som kommer med forslag til byggeskikksprisen vil det bli trukket lodd om 2 billetter til arrangement i Alta kommune. Liste over alternative arrangementer vil bli avklart på et senere tidspunkt og vil bli oppdatert her på hjemmesiden. Det er mulig å lese mer om byggeskikkspris og -veileder på www.alta.kommune.no   

Forslag til byggeskikksprisen 2014 sendes skriftlig til Alta kommune ved byggeskikkkomiteen, pb. 1403, 9506 Alta eller til postmottak@alta.kommune.no, innen 31.08.14.

Byggeskikkomiteen

 

Tidligere vinnere:

2012 - Kvileskogen- byggetrinn 1

Byggherre: Tore Wæraas 
Arkitekt: Contur arkitektur og design AS

Kvileskogen1_520x390.jpg

Juryens begrunnelse:
Området er bebygd som konsentrert boligbebyggelse i form av sammenbygde boliger innimellom godt bevart furuskog. Oppbryting av bygningsvolumene og deres utforming gir en positiv kontrast til eksisterende bebyggelse i området. 

Deler av bebyggelsen har opparbeidet gode uterom, høy kvalitet på materialbruken, uten intern biltrafikk og i tillegg beskyttet mot veistøy med uteboder langs E6. Det er også avsatt rikelig plass til byløypa som går gjennom boligområdet.

 

2010 - Furuly barnehage, Furuly 24

Bygherre: Stiftelsen Betania v/daglig leder Svein Iversen
Arkitekt: Peter Maisenhölder

furuly2_520x245.jpg

Juryens begrunnelse:
Tiltaket bærer tydelig preg av å være et nøye planlagt bygg i tett samarbeid mellom arkitekt og byggets brukere. Det er høy kvalitet på materialbruken utvendig noe som gir god trivsel for brukerne. Bygget er arkitektonisk spennende utført med funksjonable løsninger både ute og inne. Bygget glir godt inn i dets omgivelser. Området har fl otte utearealer som gir gode motoriske utfordringer og sanseinntrykk for barna.

 

Skjema