A A A
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt

  • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
  • Byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-1
  • Avfallsforskriften § 11

  Forskrifter

  Byggteknisk forskrift kapittel 9

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport. I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

  Avfallsplanen skal bl.a. inneholde

  • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
  • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

  Skjema

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggesaksskjemaene på siden Byggesaksblanketter.

  Vedlegg

  Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
  Dette kan være

  • ordinær kvittering fra avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
  • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

  Søknadsfrist

  Sluttrapporten bør leveres ca. 45 dager etter at tiltaket er avsluttet, slik at alle kvitteringer fra avfallsmottak er på plass.
   

 • Saksbehandling

  Merknader

  Kommunen kan føre tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse utarbeides og følges. Kommunen skal i en toårsperiode fra 1.januar 2011 la tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Drift- og utbygging
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31