A A A

Bygg uten å søke

hus_klosser

Her finner du informasjonsmateriell i veiledningen til deg som vil bygge uten å søke
 

Se den digitale veilederen til Direktoratet for byggkvalitet
I denne veilederen kan du finne ut om du kan bygge uten å søke etter 1. juli 2015


Skjema:
Her finner du skjema Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/meld-fra-til-kommunen-nar-bygget-er-ferdig/

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema